Regionala nyheter, 21 nov 2014

Läcker måltid av hemlig korg

Västra Götaland

Härryda och Bollebygds LRF-avdelningar hade den 19 november "Stand up cooking" med Anders Arnell i Hindås Stationshus. Anders fick en hemlig korg och lagade en läcker måltid. Fredrik Olofsson från Bollebygd hade en kanin med sej och vi (jag och Stig...

Nathalie ny ordförande för LRF Ungdomen Väst

Västra Götaland

LRF Ungdomen Väst hade den 14 november sitt årsmöte på Hotell Riverside i Uddevalla. Vi fick besök av Landshypotek som höll en liten föreläsning om deras bank och verksamhet. I slutet fick medlemmarna vara med och ställa frågor. Sedan satte årsmötet...

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenrådet

Västra Götaland

Med kort varsel hörde Stig Samuelsson, Södra, av sig och sa att det var möte på Landvetter flygplats om ån. Det var närmare bestämt höstmötet och Södra var kallade, men inte LRF så det blev snabb utryckning. Intressant att komma bakom kulisserna och få...

Undrar du något kring länsstyrelsens arbete med djurskydd och djurskyddskontroller?

Västra Götaland

Satsningen under 2014 där länsstyrelsen erbjudit sig att besöka lokalavdelningsmöten och dylikt har inte mötts av jätteintresse och för 2015 finns ingen extra satsning, men det går jättebra att ringa. – Vi vill gärna ha frågor direkt till oss så...

Förtydligande om larm i mekaniskt ventilerade stallar

Västra Götaland

På gröna sidan vecka 47 skrev vi om Jordbruksverkets ändrade regler inom djuruppfödning och om Bertil Larssons framgångsrika kamp mot att behöva installera larm i ko/kalvstallet. Jenny Karlsson, gruppchef vid veterinär och djurskyddsenheten,...

Regionala nyheter, 14 nov 2014

Viktigt att bondeledare träffas

Västra Götaland

I veckan bjöd LRF Västra Götaland in alla kommungruppsordföranden till en träff i Grästorp med regionstyrelse och personal. Dagen bjöd på seminarier, besök från riksförbundsstyrelsen och livliga diskussioner i angelägna ämnen. Paul Christensson,...

Diskussionskväll med djurskyddskontrollanter från Länsstyrelsen

Västra Götaland

Kommungrupperna i Vara, Grästorp och Essunga bjöd i veckan in till en diskussionskväll med djurskyddkontrollanter från Länsstyrelsen. Syftet med kvällen var att lantbruksföretagare ska känna sig tryggare i mötet med en djurskyddskontrollant från...

Upplevelserapport och gratiserbjudande

Västra Götaland

Hej på Er! Efter att "avancerat" från förtroendeuppdrag i LRFs regionstyrelse till ordinarie ledamot i Göteborgs Djurskyddsförenings styrelse kommer en upplevelserapport och ett gratiserbjudande. Det är skillnad på stad och land, här handlar det om...

Regionala nyheter, 12 nov 2014

Öppet brev om det utökade strandskyddet

Press, Västra Götaland

57 företrädare för LRF och Företagarna, samt sju övriga, har lämnat ett öppet brev till Länsstyrelsen i Västra Götaland som en protest mot planerna på utvidgat strandskydd i länet. Detta har varit omdebatterat de senaste månaderna och från LRFs sida...

Regionala nyheter, 7 nov 2014

Årets Nötköttsföretagare i Skaraborg

Västra Götaland

LRF Västra Götaland delade tillsammans med Skaraborgs Köttproducentklubb ut priset Årets Nötköttsföretagare i Skaraborg till Johan Tell, Ölanda Säteri. På Ölanda säteri och Dagnäs har Johan Tell sammanlagt 2 000 djur, varav 1 100 varje år levereras till...

Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad

Västra Götaland

LRF Västra Götaland delade tillsammans med Köttklubb 7-härad i veckan ut priset Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad till Cristina och Sören Arvidsson, Vimle Persgården, Herrljunga. Motiveringen lyder: Med sin framtidstro och goda lönsamhet är företaget...

Årets Nötköttsföretagare i Väst

Press, Västra Götaland

LRF Västra Götaland och Västra Sveriges Köttklubb delade i veckan ut priset Årets Nötköttsföretagare i Västra Sverige till Grunsbo Lantbruk AB, Lennart och Richard Johansson, i Frändefors. Pristagarna uppvaktades med ett äppelträd av sorten Katja. På...

Höstens samrådsmöte med Länsstyrelsen

Västra Götaland

10 oktober träffade LRF Västra Götaland Länsstyrelsens Landsbygdsenhet i Skara för ett samrådsmöte. Agendan sätts gemensamt utifrån angelägna aktuella frågor vid träffar två gånger per år. Beslut som fattas följs upp av den som är ansvarig för...

Regionala nyheter, 3 nov 2014

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland ang NVs beslut om miniminivå för varg

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande Naturvårdsverkets beslut om miniminivå för varg i Västra Götalands län Naturvårdsverket har beslutat om en nationell förvaltningsplan för varg, miniminivåer för de län som har vargföryngringar och gett länsstyrelserna i Mellansverige...

Regionala nyheter, 31 okt 2014

Potatis är som vin

Västra Götaland

I onsdags var potatisodlare Thomas Eriksson från Essunga i staden och mötte Göteborgare som fick ta del av Thomas kunskaper inom potatisens värld. Han berättade och visade olika sorter och dess egenskaper. – Potatis är inte bara fast eller mjölig, den...

Regionala nyheter, 30 okt 2014

Debatt: Lågbro kostsam för företagen och miljön

Press, Västra Götaland

Vi som driver företag runt Vänern uppmanar Göteborgs Stad att dra tillbaka planerna på en lågbro över Göta älv. Bron blir kostsam för oss företagare och för miljön, skriver bland andra Johan Andersson, Lantmännen Lantbruk. Se länk...

Två timmar gratis fastighetsrådgivning

Västra Götaland

TVÅ TIMMAR GRATIS FASTIGHETSRÅDGIVNINGMIN FASTIGHET Erbjudandet "Min fastighet" innebär att ni under två timmar, i lugn och ro, kan diskutera frågeställningar som rör ert fastighetsägande med någon av våra fastighetsmäklare och skogsekonomer runt om i...

Regionala nyheter, 24 okt 2014

PORS-träff i verkligheten

Västra Götaland

LRF-personelen i Västra Sverige träffas ungefär en dag varannan månad. Denna gång var träffen förlagd till Källby, mellan Götene och Lidköping. Dagen började med besök på Skeby Energi, ett företag med sju delägare som framställer i huvudsak...

Höstens ordförandeträffar

Västra Götaland

Runt 160 personer kom till de fyra ordförandeträffar som LRF Västra Götaland bjöd in till under vecka 41. Marcus Söderlind från riksförbundsstyrelsen var med i Diseröd och på Rådde. Nyvalda riksförbundsstyrelseledamoten Sara Helgstrand fanns med i...

Regionala nyheter, 23 okt 2014

Egenkontroll

Värmland

Det här stödmaterialet kan användas av dig som driver ett anmälnings- eller tillståndspliktigt jordbruk för att uppfylla kraven på egenkontroll enligt Miljöbalken. Det skiljer mellan kommunerna i Sverige hur omfattande de tycker att en egenkontroll ska...

Lediga jobb: LRF söker äganderättsexpert

Press, Västra Götaland

Vill du vara med och utveckla och driva LRFs regionala näringspolitiska arbete i frågor kring äganderätt och brukanderätt för de gröna näringarna? Då är det dig vi söker! Läs mer på www.lrf.se/ledigajobb

Regionala nyheter, 17 okt 2014

Bro i Göteborg överklagas

Västra Götaland

24 parter har överklagat den nya bron över Göta Älv i Göteborg. LRF stödjer denna process och menar att den låga bron hotar sjöfarten och därmed många av de företag som verkar inom de gröna näringarna runt Vänern. Ärendet hanterades i mark- och...

Fossilfritt Kungälv 2030?!

Västra Götaland

I Vuxenskolans regi (SV Arena) träffades närmare 30 personer i onsdags kväll för att diskutera om hur Kungälv kan bli fossilfritt 2030. Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet inledde. En intressant beskrivning om hur det trots allt, kanske i motsats...

Naturbruk i förändring

Västra Götaland

Här kommer en delrapport från "Grönt Branschråd" som jag deltog i fredagen den 10 oktober på Nuntorp. Branschrådet är en mötesplats/samarbete mellan vår näring (jord, skog, trädgård, djurvård, häst mm) och huvudmannen Naturbruksförvaltningen samt mellan...

Kraftledningen mellan Skogssäter och Stenkullen

Västra Götaland

Svenska Kraftnät har uppdaterat hemsidan med var de vill ha vinkelstolparna. Några finns utanför eller precis i kanten av utredningsområdet. Frågan är om markägarna utanför utredningsområdet är medvetna om detta. Förmodligen kommer det en...

Gasutvinning i alunskiffer

Västra Götaland

Statens Geologiska undersökningar har gjort en utredning om gasutvinning i alunskiffer. Resultatet kan sammanfattas så här: "Sveriges geologiska undersökning (SGU) har med bakgrund till skiffergasfrågans aktualitet sett ett stort behov av en rapport...

Regionala nyheter, 10 okt 2014

Stöd åt undervisning, forskning och studier

Västra Götaland

Nötkreatursstiftelsen Skaraborg utdelar årets avkastning till undervisning, stipendier och forskning. Företräde för verksamhet hänförlig till nötkreatursskötsel och Skaraborg. Ansökningar ställs till Nötkreaturstiftelsen senast 1 november...

Lantbruksdag för Varas åttor

Västra Götaland

I ett hyfsat höstväder 7 oktober var det dags för årets Lantbruksdag för Vara kommuns åttondeklassare. Arrangörer var Vara kommungrupp och i år var det förlagt till Kicki och Niklas Johansson på Härlingstorps Gård i Edsvära. Upplägget var samma som...

Mjölkföretagarkväll på Logården

Västra Götaland

På initiativ från Bibbi Johansson, Bergs Gård, Trollhättan, arrangerades i veckan ett möte på Logården, Grästorp, för diskussion och samvaro nu i mjölkföretagarens tuffa läge. Ronny Johansson ledamot i LRF Västra Götalands styrelse hälsade de 63...

Högt tryck på bredbandspengar

Västra Götaland

Sedan i början av september går det att söka nya pengar för att bygga ut fiber på landsbygden. Många hängde på låset och nu strömmar ansökningarna in till Länsstyrelserna. En del nyheter finns i den nya perioden. Bland annat går det nu att söka stöd för...

Regionala nyheter, 9 okt 2014

Begränsa betesskador i skog

Press, Västra Götaland

Skogen och svenskt skogsbruk är Sveriges viktigaste basnäring. Ingen annan bransch ger ett större nettobidrag till Sveriges handelsbalans än skogen. År 2010 var skogens bruttoexportvärde 129 miljarder kronor. Skogsnäringen skapar, direkt och indirekt,...

Webbsänd gårdsvandring den 17 oktober

Västra Götaland

Fredagen den 17 oktober kl. 12-13 kan du hänga med på en gratis rundvandring på Harpsund i Södermanland via din dator Harpsund i Södermanland driver ekologisk mjölkproduktion med 175 kor i en kall lösdrift från 2010 med två mjölkningsrobotar. Under...

Regionala nyheter, 6 okt 2014

Kommentar från LRF Västra Götalands styrelse om den delvis upprörda situationen i naturbruksutbildningarna i länet

Press, Västra Götaland

6 oktober 2014 För ganska exakt ett år sedan beslutade den Regionala utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen om en ny inriktning och sammanhållning av den offentligt drivna naturbruksutbildningen i länet. Inför det beslutet hade omfattande...

Regionala nyheter, 3 okt 2014

Närmjölkat på Torpahallen i Vänersborg

Västra Götaland

Den som köper svensk mjölk får mycket för pengarna. Inte enbart en hälsosam dryck utan jobb, öppna landskap och biologisk mångfald. I Vänersborg har Hemköp Torpahallen tagit initiativ till att stötta kommunens bönder med att ta en krona mer för...

Studiebesök på Active Stable

Västra Götaland

Att vara häst på Larsagården i Essunga innebär att man får röra sig fritt hela dygnet, äta så gott som när man vill, sova i en stor ligghall och hela tiden umgås med sina kompisar. LRF Ungdomen Skaraborg gjorde den 23 september ett studiebesök hos...

Planera för förgröningsstödet 2015

Västra Götaland

Observera att i dagsläget är inte alla beslut fattade av regeringen. Detaljreglerna kommer Jordbruksverket att fatta beslut om under vintern. Nedan finns den information om förgröningsstödet som vi känner till just nu. Håll dig uppdaterad på...

Förslag till markägarrepresentanter för älgförvaltningsområdena

Västra Götaland

Tiden går fort och det är dags för en ny nomineringsprocess av markägarrepresentanter till Västra Götalands 9 älgförvaltningsområden. För LRF Västra Götaland är det mycket viktigt att de personer som kommer att nomineras för LRFs del har medlemmarnas...

Regionala nyheter, 2 okt 2014

Blivande kockar på gårdsbesök!

Västra Götaland

På Nösnässkolan i Stenungsunds kommun genomförs just nu ett unikt pilotprojekt. Sedan hösten 2013 erbjuds yrkesutbildning för invandrare, som vill bli kock och samtidigt lära sej bättre svenska. Många av våra invandrare jobbar ju inom...

Beslut om skyddsjakt på lodjur

Västra Götaland

Efter sex angrepp av lodjur på får i Holsljunga och Öxabäck begärde LRF Västra Götaland att länsstyrelsen skulle ta beslut om skyddsjakt på eget initiativ. I slutet av förra veckan tog länsstyrelsen beslut om skyddsjakt på ett lodjur inklusive...

Regionala nyheter, 30 sep 2014

Natur på Katedral besökte LRF-kontoret i Skara

Västra Götaland

Petra Wirtberg och Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige, informerade om de gröna näringarna och LRF som organisation för elever från Katedralskolan, Skara (naturvetenskapliga programmet åk 3). Petra Wirtberg  

Regionala nyheter, 26 sep 2014

DEBATT: "Det blir allt svårare för oss att skydda våra djur."

Press, Västra Götaland

BORÅS TIDNING, 2014-09-21 Sida 30 Maktlösa fårägare. De alltfler vargarna dödar alltfler får, med följden att uppgivenheten växer bland Sveriges fårägare. Enligt skribenterna börjar situationen bli ohållbar, då dagens 400 vargar kommer att vara...

Regionala nyheter, 24 sep 2014

LRFs remissvar om undantag och KMV i vattenförvaltningen

Västra Götaland

LRF har nyligen svarat på en remiss till Havs och Vattenmyndigheten som berör de verktyg för undantagsmöjligheter som berör vattendirektivets statusklassning. Vattendirektivet bygger på ett system där en ideal målbild sätts upp från strikt...

Regionala nyheter, 23 sep 2014

Bondens marknad i Karlsborg

Västra Götaland

Bondens marknad gynnades av ett fullkomligt strålande höstväder, lördagen den 20 september. Vätten låg som en spegel ... Besöksantalet torde ligga runt 5 000 personer. Utöver ett fantastiskt utbud av lokala varor och tjänster kunde man få se sk trail,...

Diskussion om småskalig vattenkraft i Nossebro

Västra Götaland

I fredags deltog LRF i möte avseende småskalig vattenkraft. Inbjudan kom från Essunga kommun. Syftet var att initiera en dialog mellan länsstyrelsen, kommunerna Essunga, Grästorp och Vara, LRF samt de småskaliga vattenbrukarna. LRF representerades av...

Vi vill ha tidig dialog vid pressad ekonomi

Västra Götaland

Landets mjölkbönder står inför en tuff höst och en del hör av sig till oss på Landshypotek Bank för att prata om tillfälliga förändringar av villkor och amorteringar. Vi vill att fler hör av sig! Ju tidigare desto bättre. Lantbruksföretagare arbetar i...

Leader Västra Skaraborg

Västra Götaland

I måndags deltog undertecknad på ett strategimöte gällande Leader inför kommande sju års period. Leader som kommer byta namn till Lokal ledd utveckling är en del av landsbygdsprogrammet. Mötet i måndags syftade till att ta fram en strategi som sedan...

Regionala nyheter, 19 sep 2014

Viltförvaltningsdelegationen överkörda

Västra Götaland

Under hösten har en arbetsgrupp inom Viltförvaltningsdelegationen arbetat med att ta fram underlag för att föreslå miniminivåer för varg och lodjur inom länet. För LRF Västra Götalands del har Ronny Johansson medverkat. Arbetsgruppen har tagit hänsyn...

Insatsvecka mot viltolyckor 22 - 28/9

Västra Götaland

Tusentals viltolyckor varje månad på våra vägar – ökad kunskap ett sätt att minska dessa Mer än 40 000 viltolyckor sker på våra vägar varje år. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 22 – 28...

Regionala nyheter, 18 sep 2014

Mot ett hållbarare samhälle ...

Västra Götaland

Bussresan för klass 2 på Gula skolan i Fristad gick till Lyckans Äpplemusteri och gårdsbutik i Bredared, för att följa proceduren hur äppelmust blir till. Syftet var att minska matsvinnet och få en förståelse hur man på ett enkelt sätt kan tillvarata...

Landsbygdsdag på Mellby Västergård

Västra Götaland

Landsbygdens dag på Mellby Västergård blev en uppskattad och solig dag och den sista chansen att känna ortens politiker på pulsen före valet. Partierna representerades både av kommunpolitiker och en och annan riksdagsledamot och många var intresserade...

Regionala nyheter, 12 sep 2014

Mjölkträff med Göteborgsbänken

Västra Götaland

Valaktiviteterna har avlöst varandra i höst runtom i regionen. En av dem blev lite speciell. LRF Västra Götaland bjöd före semestrarna in samtliga oppositionspolitiker på Göteborgsbänken till en mjölkträff 25 augusti, hos Katarina och Hans Johansson,...

Regionala nyheter, 11 sep 2014

Val är viktiga!

Västra Götaland

De personer vi på söndag röstar in i beslutande församlingar i kommun, region och riksdag kommer i fyra år att styra samhället. Därför är det viktigt att tänka efter vad det är för samhälle vi långsiktigt vill ha. Det är inte svårt att med ett antal års...

Partidebatt i Stenstorp

Västra Götaland

LRFs kommungrupp i Falköping bjöd in till partidebatt i Stenstorp den 1 september, samtliga riksdagspartier var representerade. Varje parti fick inleda med tre minuter var. Det fanns mycket som var samstämmigt men vägen dit skiljer sig mer eller mindre...

400 kV Skogssäter - Stenkullen

Press, Västra Götaland

Svenska Kraftnät har smalnat av utredningsområdet för kraftledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Föreslaget finns i länken nedan. (Filen är tung och tar tid att ladda...

Regionala nyheter, 10 sep 2014

Kom och prata med forskare om fyrhjulingar!

Västra Götaland

Ett forskningsprojekt vill samla en grupp föräldrar och höra tankar och erfarenheter av fyrhjulingar, onsdagen den 24 september, kl 18.00 - 20.00, på LRF-kontoret, Kämpagatan 1, Skara. Vill du vara med? Vi bjuder på mat. Anmäl dig genom att maila till...

Regionala nyheter, 9 sep 2014

Länsstyrelsen i Västra Götaland går för långt och för fort när de nu hotar slå ut den småskaliga vattenkraften

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 9 september 2014 Länsstyrelsen i Västra Götaland går för långt och för fort när de nu hotar slå ut den småskaliga vattenkraften LRF har de senaste månaderna blivit kontaktade av ett flertal medlemmar i Västra...

Regionala nyheter, 5 sep 2014

LRF Västra Götaland deltog på Svenska Fåravelsförbundets pressträff

Västra Götaland

I tisdags, den 2 september, arrangerade Svenska Fåravelsförbundet en manifestation om att fårägare kräver tuffare tag mot rovdjur. I samband med manifestationen arrangerade de även en pressträff på Ulkeröds Gård i Hedekas. LRF Västra Götaland deltog...

Mobiltäcknng diskuterades i Roasjö

Västra Götaland

Mobiltäckning var temat på ett möte i Roasjö bygdegård dit bland annat LRF var inbjudet. Arrangörer var Studieförbundet Vuxenskolan och centerpartiet och på plats var även en delegation från Telias centrala ledning. Informationschef Bo Berg berättade att...

Regionala nyheter, 4 sep 2014

Rovdjursvaka i Hjärtum

Västra Götaland

Vi var ca 30 fårägare, jägare och övriga Hjärtumsbor vid Rovdjursvakan 2014. Vi grillade korv och hade det allmänt trevligt i den fina kvällen. Eva Rylén

Regionala nyheter, 1 sep 2014

Pressmeddelande: LRF Västra Götaland stödjer Svenska Fåravelsförbundets manifestation

Press, Västra Götaland

LRF Västra Götaland stödjer Svenska Fåravelsförbundets manifestation: Fårägare kräver tuffare tag mot rovdjur Riksdagens fastställda rovdjurspolitik genomförs inte som beslutat. Landets fårägare har därför fått nog och Svenska Fåravelsförbundet...

Regionala nyheter, 29 aug 2014

Fårägare kräver tuffare tag mot rovdjur

Västra Götaland

LRF Västra Götaland stödjer Svenska Fåravelsförbundets manifestation: Fårägare kräver tuffare tag mot rovdjur Med anledning av att den rovdjurspolitik som fastställts av riksdagen inte genomförs som beslutat har landets fårägare fått nog. Svenska...

LRF Uddevalla - Valdebatt om politiska villkor för lantbruks- och landsbygdsföretagande

Press, Västra Götaland

I tisdags (26/8) arrangerade LRF Bokenäs, LRF Orust och Uddevalla kommungrupp en politikerutfrågning i jaktstugan i Rotviksbro. Drygt 50 intresserade deltog och fick höra hur riksdagskandidater från M, SD, FP, MP, S, KD, C och V ser på landsbygdens...

Statssekreterare besökte Orust

Västra Götaland

Förra veckan besökte statssekreteraren vid landsbygdsdepartementet Magnus Kindbom Honungsgården Tavlebord på Orust som drivs av Pia och Helge Josefsson även gårdsvärdar i LRF Västra Götaland. Besöket inleddes med att Pia i gårdens biutställning...

Regionala nyheter, 28 aug 2014

Valdebatt med Marks kommungrupp

Västra Götaland

Marks kommungrupp arrangerade 21 augusti en politikerdebatt i Kunskapens Hus i Skene. Nio partier av kommunens tio deltog i debatten. De frågor som togs upp var vindkraft, upphandling av mat till kommunens skolor och äldreboende och om den ska vara...

En ny medlemsavgift, ett nytt LRF?

Västra Götaland

Efter att i många år baserat den rörliga delen av medlemsavgiften på brukad åker och brukad skog tillkommer nu en tredje parameter, företagarens omsättning. Summan av alla intäkter ska uppges och ligga till grund för medlemsavgiften, undantaget intäkter...

Regionala nyheter, 22 aug 2014

De har naturen i tanken

Västra Götaland

Det började för åtta år sedan som en tanke i Tobias Kullingsjös huvud efter att han hört en grisbonde berätta om att utvinna gas från gödsel. Den 20 augusti invigdes resultatet av den tanken; Vårgårda-Herrljunga Biogas med en produktion av fordonsgas...

Karlsborgs LRF bjöd in kommunpolitikerna

Västra Götaland

Landsbygds- och utvecklingsfrågor är viktiga att ventilera, speciellt nu inför valet. Representanter från samtliga partier i fullmäktige fanns på plats i Undenäsgården den 19 augusti. Karlsborgs kommuns beroende av verksamheterna inom jord- och...

Matens dag 2014 - Hofsnäs

Västra Götaland

Vi arrangerade en politikerdebatt i samband med Matens dag på Hofsnäs den 10 augusti. Den handlade i första hand om partiernas ställningstagande i landsbygds- och livsmedelsfrågor. Samtliga riksdagspartier var representerade av endera riksdags- eller...

Regionala nyheter, 21 aug 2014

Bönderna runt Hornborgasjön träffade Naturvårdsverket med flera

Västra Götaland

Fredagen den 15 augusti var det möte med markägare kring Hornborgasjön och Naturvårdsverkets generaldirektör. Även representanter från Länsstyrelsen och riksdagen var med. Bildtexter: Ingemar Andersson berättar för Naturvårdsverkets generaldirektör...

Regionala nyheter, 15 aug 2014

Alliansens riksdagspolitiker mötte LRF på Lagerhuset

Västra Götaland

Mellan regnskurarna under skörden 13 augusti bjöd LRF Västra Götaland in Alliansens riksdagspolitiker; Ulrika Carlsson (C), Sten Bergheden (M), Cecilia Widegren (M), Annika Eclund (KD) och Christer Winbäck (FP) i Skaraborg till Varaslättens Lagerhuset i...

Sjön Östen - Inlånad fräs gör nytta vid myggbekämpning

Västra Götaland

Sjön Östens myggförening bjöd in till ett allmänt möte för att berätta om vad som händer i föreningen samt visa de goda resultat som den inlånade fräsen gör på maderna runt sjön Östen. Omkring 50 personer hörsammade inbjudan till myggmöte 5 augusti...

(S)amtal med politiker hos Cool Gris, Badene

Västra Götaland

"Om vi tar fram en nationell livsmedelsstrategi kan ju den kompensera ett återinförande av gödselskatten ...". Fritt citat från mötet med socialdemokratiska politiker vid deras besök i Kvänum. Men efter en stunds intensiv diskussion så blev medskicket...

Regionala nyheter, 14 aug 2014

Ministerbesök hos fårägare som varit utsatt för vargangrepp

Västra Götaland

Miljöminister Lena Ek gjorde i onsdags ett besök hos fårägaren Lars-Olof Lyrdal på Ulkeröds gård utanför Hedekas, med anledning av det vargangrepp som dödade 38 av hans får nyligen. I nedanstående länkar kan du läsa och höra vad ministern sa vid...

Lärorik dag på Värö för riksdagskandidater

Västra Götaland

I tisdags anlände 25 riksdagskandidater från Västra Götaland till Värö och Södra Cell. Södra och LRF Västra Götaland bjöd in till en dag kring skogens betydelse för Sverige och intresset var stort från sju partiers kandidater. För många av politikerna...

Miljöministern vill ha mer jakt på varg

Press, Västra Götaland

P4 Väst 2014-08-13 Miljöminister Lena Ek (C) sa att det kommer att bli mer jakt på varg de närmaste åren. Det sadesi  samband med en träff på Ulkeröds gård i Hedekas,  Munkedals kommun där 38 får dödades vid en vargattack för en månad...

Regionala nyheter, 13 aug 2014

Rädda Sånglärkan

Press, Västra Götaland

Rädda Sånglärkan har på kort tid blivit ett mycket uppskattat projekt hos både lantbrukare och allmänheten. Vi har sedan start arbetet med att lyfta fram lantbrukarens naturvårdsintresse och inför höstsådden 2014 vill vi ge detta ytterligare utrymme. -...

Regionala nyheter, 11 aug 2014

Pressinbjudan: LRF Västra Götaland träffar Alliansens riksdagsledamöter den 13 augusti

Press, Västra Götaland

Pressinbjudan LRF Västra Götaland bjuder in riksdagsledamöter från Alliansen samt lokala företrädare till ett studiebesök på Varaslättens Lagerhus ekonomisk förening samt till en träff med ledamöter från LRF:s regionstyrelse i Västra Götaland för att...

Regionala nyheter, 31 jul 2014

DEBATT: Regionen borde börja i rätt ände

Press, Västra Götaland

Debatt 2014-07-15Replik. Svar till Kviberg (V), Zarrinpour (S) och Persgren (MP), BT 8/6.http://www.bt.se/debatt/regionen-borde-borja-i-ratt-ande(4366766).gm Västra Götalandsregionens miljönämnds politiska ledning skriver att man jobbar målmedvetet med...

Regionala nyheter, 21 jul 2014

DEBATT: Skogen kan brukas utan att förbrukas

Press, Västra Götaland

Replik. Svar till Åström och Borg-Saviharju, BT 5/7. Läs mer: Klimatanpassa skogsbruket - http://www.bt.se/debatt/klimatanpassa-skogsbruket(4367452).gm Det är glädjande att Naturskyddsföreningen ser skogens betydelse för hela världens klimat. Att föra...

Regionala nyheter, 17 jul 2014

Nyckeln till det öppna landskapet hotar försvinna i slyet efter vargens härjningar

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 17 juli 2014 Nyckeln till det öppna landskapet hotar försvinna i slyet efter vargens härjningar I tisdags massakrerade minst två vargar, det visar tassavtrycken, 38 ungtackor i Hedekas. Det är tredje angreppet i...

Regionala nyheter, 4 jul 2014

Dina burkar dödar kossor

Västra Götaland

Du köper din snabbmat och läsk på burk, mumsar i dig den i bilen och tömmer burken. Men sen då? Tillhör du alla dem som samlar ihop skräpet i påsen, vevar ner rutan och dumpar påsen genom rutan? Då är du en del av egosamhället och har inte en aning om...

Regionala nyheter, 27 jun 2014

Brunnby Lantbrukardag 2-3 juli 2014

Västra Götaland

http://www.brunnbylantbrukardag.se/  Arrangörer: LRF och HushållningssällskapetMedarangörer: Väderstad, LRF Konsult, Swedbank och sparbankerna

Regionala nyheter, 26 jun 2014

Fakturabedrägerier – ett sommarfenomen!

Västra Götaland

Under sommaren ökar antalet anmälda fakturabedrägerier. Men det finns åtgärder du kan ta till för att minska risken att ditt företag drabbas. Det är vanligt förekommande i semestertider att bedragare skickar ut mängder av fakturor till många olika...

Har du kontrollerat flyghavreförekomst i dina fält?

Västra Götaland

Nu är det hög tid att se över flyghavreförekomsten i fält! Enligt lagen ska all mark hållas fri från flyghavre. Tänk på att: Rengöra tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan. Täck alltid dina vagnar. Kontrollera fälten regelbundet, 2 - 3 gånger...

Regionala nyheter, 24 jun 2014

Betesskadevandring på Orust

Västra Götaland

Att vara ung tallplanta på vissa delar av Orust är svårt, näst intill omöjligt. Den betesskadevandring som Orust LRF och Långelanda LRF bjöd in till i förra veckan visar att det är gott om älg i området. Bakgrunden till mötet är de många klagomål som...

Regionala nyheter, 19 jun 2014

Informationsblad om vildsvin

Västra Götaland

LRF Västra Götaland har tagit fram ett informationsblad om vildsvin. Syftet är att på ett kortfattat sätt tydliggöra LRFs ståndpunkt och informera om skadeläge, viltolycksstatistik, länsstyrelsens förvaltningsplan samt lagstiftning gällande utfodring. Du...

SR, Vetandets Värld: Fortfarande mycket antibiotika till djur i EU

Press, Västra Götaland

SR, Vetandets Värld: Fortfarande mycket antibiotika till djur i EU Se länk http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/385997?programid=412

LRFs regionala råd i juni

Västra Götaland

Temat för regionalt råd den 17 juni var att genom dialog och process forma vilka områden som vi ska ha gemensamma regionala mål om under 2015. Förbundsordförande inledde med att "världen krymper" och vi i sinom tid har att förhålla oss till ett...

Regionala nyheter, 18 jun 2014

Kommungruppen i Skövde bjöd in till politikerdebatt på Gröna Lund

Västra Götaland

LRFs kommungrupp i Skövde bjöd under tisdagskvällen in till politikerdebatt med samtliga fullmäktiges åtta partier. Omkring 70 personer kom till Lerdala IFs festplats Gröna Lund som förra året firade 70 år. Deltog gjorde Leif Walterum, kommunalråd (C),...

Regionala nyheter, 17 jun 2014

Potatisfestival i Alingsås 13 - 15 juni

Press, Västra Götaland

Bondehyllan och potatis drog många till sig denna helg då Åmanska parken blev lokalproducerat centrum för potatisfestivalen i Alingsås. Många besökare ville tala närodlat och diskutera mat och mathantering med riktiga bönder. På plats fanns Lars...

Regionala nyheter, 16 jun 2014

Pressinbjudan: För mycket älg på Orust?

Press, Västra Götaland

Trafikolyckorna med älg inblandad ökar på Orust. En inventering som gjorts i år i Myckleby och Morlanda tillsammans med Skogsstyrelsen visar på upp till 80-100-procentiga skador på ung, produktiv tallskog. Klagomålen från markägare om skador på växande...

Regionala nyheter, 11 jun 2014

"Storstan är större än landsbygden"

Västra Götaland

"Sverige är större än storstan" är ett av de tre budskap som LRF kommunicerar kring under innevarande supervalår. På ordförandekonferensen i Skara den 26 maj gav Jesper Jönsson en mycket intressant bakgrund till dagens läge inom politik och samhälle....

Regionala nyheter, 5 jun 2014

LRF utställare på Miljöpartiets kongress

Västra Götaland

Nej Gustav Fridolin hann inte stanna så länge (en medarbetare höll hårt i honom) i LRFs monter, för att diskutera de gröna näringarnas framtid eller ta ett smakprov av Lilian Samuelsson delikata morotsinläggning, Gäsenes ost eller lammkorven från Töllås...

LRFs silvernål till Åke Karlsson

Västra Götaland

Vid ordförandeträffen i Borås fick Åke Karlsson, Timmele, ta emot en välförtjänt silvernål. Paul Christensson fäste nålen med motiveringen; "Mjölkföretagaren Åke Karlsson på Prästastommen i Timmele har varit styrelseledamot i Ulricehamn-Timmele...

Regionala nyheter, 4 jun 2014

Speeddejting på ordförandeträffar

Västra Götaland

Fyra ordförandeträffar har hållits i vårt område och vid två av dem var jag med. Där prövades nämligen ett nytt grepp, speeddejting mellan förtroendevalda och personalen. De flesta känner väl till fenomenet, inte minst från Bonde söker fru. Den här...

Är du sveriges hållbaraste bonde? Ta chansen att vinna 100 000 kr.

Press, Västra Götaland

Hållbarhetsstipendiet Har du satsat extra för att minska din miljöpåverkan? Har du ökat din miljönytta eller på annat sätt tagit ett hållbart etiskt och socialt ansvar – samtidigt som du bedriver ett konkurrenskraftigt företag? Då har du chansen att få...

Nu invigs Framtidsföretaget Äskekärrs gård!

Press, Västra Götaland

Vi har ett gigantiskt "solkraftverk" som växer på våra åkrar och i våra skogar. Vi har naturtillgångar i form av vind och vatten. Vi kan av biomassa göra allt det som görs av fossil energi. Före invigningen bjuds på ett politikersamtal mellan Sten...

Härryda fick fantastisk respons på politikermöte

Västra Götaland

Härryda LRF bjöd häromveckan in alla kommunpolitiker och fick fantastisk respons. 13 kom med både kommunalråd och oppositionsråd. Träffen hölls i trädgårdskaféet på Sammels gård hos ordförande Lilian och Stig Samuelsson. – Vi fick till ett väldigt...

Lyckad politikerresa i Mariestad

Västra Götaland

Mariestads kommungrupp genomförde nyligen en bussresa med temat Livet på landsbygden. Politiker och tjänstemän i Mariestads kommun bjöds in och ett tiotal av dem nappade. Under en sex timmar lång rundtur besökte man både mjölk-, spannmåls-, häst,...

Regionala nyheter, 3 jun 2014

Grön näringsaktivitet i centralorten Sollebrunn

Västra Götaland

Bonden Lars Påfvelsson och landsbygdspedagogen Susanna Nerell presenterade Bondehyllan på marknadsdagen, tema trädgård. Bondehyllan lockade många att ladda ner appen! Dock behöver fler veta hur man får en bonde på köpet! Ett kunskapstest med närodlade...

Regionala nyheter, 23 maj 2014

LRFs synpunkter på en ändrad tappningsstrategi för Vänern

Press, Västra Götaland

LRF har lämnat synpunkter på ett förslag till en mer naturvårdsanpassad tappningsstrategi för Vänern. Den föreslagna strategin innebär en mer varierad nivå på Vänern och framförallt en oftare återkommande hög nivå av vattenytan. LRF Västra Götaland och...

Årets riksförbundsstämma

Västra Götaland

I tisdags och onsdags genomfördes årets riksförbundsstämma på Sånga-Säby. Det var min första stämma med riksförbundet och det var med en stor förväntan som jag klev av bussen på Sånga-Säby och gick in foajén. Efter registrering och en obligatorisk kopp...

Regionala nyheter, 22 maj 2014

Nytänk och företagande

Västra Götaland

I veckan hölls en spännande terminsavslutning för Tillväxt Uddevalla, ett nätverk med 12 föreningar och organisationer som tillsammans arbetar med stora och små förbättringar i Uddevalla kommun. LRF Uddevalla stod som värd för träffen som hölls hos Jan...

Regionala nyheter, 16 maj 2014

Intrång i allemansrätten

Västra Götaland

Lantbrukare Anders Halleröd i Rörvik på Orust upptäckte ett flagrant intrång i allemansrätten när han häromdagen kontrollerade sin hage inför betessläpp. Hagen som tillhör Svanviks naturreservat, är en av kustens finaste fågellokaler och har vackra...

Den oförglömliga dialogen

Västra Götaland

LRF Ungdomar i Västra Götaland och Värmland fick i veckan utbildning i konsten att skapa oförglömliga möten. Cecilia Bohman och Åsa Biehl från LRF riks samt Anders Hermansson från LRF Sydost gav ungdomarna verktyg, inom ramen för den avancerade dialogen,...

Bondehyllan i Västra Götaland är berest

Västra Götaland

I förra veckan kom den från Habo till besöket på bilden under Gäsene mejeris konsumentdag och därefter for den till Nuntorp där lärarstudenter fick stifta bekantskap med den. Resan fortsatte därefter till Trollhättan där ännu fler fick lära om appen och...

LRF Grästorp visade "Bonde på köpet appen" under Grästorpsmässan

Västra Götaland

Lördagen den 26 april var det dags för den fantastiska Grästorpsmässan igen. Det var fullt av företag och föreningar, från Grästorp med omnejd, alla med väldigt fina montrar och utställningar både i och utanför Åse Viste Arena. Det var uppträdanden,...

Regionala nyheter, 15 maj 2014

Har du fått körskador i vinter?

Västra Götaland

De gångna vinterstormarna orsakade många skador på elledningar och ihop med den otjälade marken blev det körskador på många håll. Jag hoppas att entreprenörerna tagit sitt ansvar och lagat eller ersatt er. Om det inte är åtgärdat så ta kontakt snarast....

Regionala nyheter, 14 maj 2014

Skövde tar steg för mer svensk mat!

Press, Västra Götaland

Tisdagen den 13 maj redovisade Alliansmajoriteten i Skövde budget för 2015-2017. En av de frågor som Centerpartiet har kämpat med att få igenom är att öka andelen svenskt kött i kommunens måltidsverksamhet, idag är andelen 50%. I budgeten så...

Dubbelt upp för LRF i P1

Press, Västra Götaland

I två separat inslag i P1 på onsdagen intervjuades LRFs vice ordförande Thomas Magnusson och Margareta Åberg, ansvarig för griskött på LRF, om EU och djurskydd. Här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5861383 kan du...

App - hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd

Värmland

Hjälpreda – nu som app! Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd finns nu som app till Android-telefoner och iPhone. Med hjälp av appen kan du lätt räkna ut det vindanpassade skyddsavstånd du ska hålla vid sprutning. Appen är kostnadsfri...

Regionala nyheter, 13 maj 2014

Lediga jobb: LRF Konsult i Grästorp söker kvalificerad redovisningskonsult!

Västra Götaland

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete som redovisningskonsult byggt på engagemang och ansvarstagande. LRF Konsult är Sveriges största ekonomi- och rådgivningsleverantör åt ägarledda företag. Vi ger våra kunder och anställda både det stora...

Lediga jobb: LRF Konsult i Göteborg söker erfaren Jurist!

Västra Götaland

Vill du arbeta med ekonomisk familjejuridik i ett företag med stark värdegrund, långsiktigt ägande och i en yrkesroll som hela tiden erbjuder nya utmaningar? Då har vi tjänsten för dig! ArbetsuppgifterSom jurist hos LRF Konsult kommer du att arbeta...

Regionala nyheter, 12 maj 2014

Pressmeddelande: Unik satsning i Skara för lantbruksnäringen

Press, Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska tillsammans satsa på forskning och utveckling i Skara. http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionutveckling/Skapa-pressmeddelanden/Unik-satsning-i-Skara-for-lantbruksnaringen/

Regionala nyheter, 9 maj 2014

Kom ihåg att bekämpa flyghavren!

Västra Götaland

Var med i grödans utveckling och bekämpa flyghavren innan det är för sent. Vid hjälp med plockning under växtodlingssäsongen erbjuder Hushållningssällskapet Skaraborg plockningshjälp, som leds av Elisabeth Löfstrand. Mer information om flyghavre finner...

LRF Västra Götaland har yttrat sig i tre aktuella ärenden

Västra Götaland

Utökat strandskydd i 15 kommuner VAD? Detta är den tredje och sista remissomgången för genomgången av det utökade strandskyddet för Västra Götalands län. I huvudsak är det kustkommunerna som hanteras. Flera kommuner får utökat skydd, medan några andra...

Varför importerar Göteborgs stad kött när vi har producenter i närområdet?

Västra Götaland

Det var väl laddat på Ekocentrum i Göteborg för ett panelsamtal om upphandling. Ronny Johansson från LRF Västra Götaland, Märta Jansdotter som är VD på Gröna Gårdar, Karin Pleijel som är ordfördande för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag samt...

Myggproblemen hanteras olika runt Östen och i Deje

Västra Götaland

Myggföreningen runt sjön Östen var på studiebesök i Forshaga kommun för att få reda på mer om hur kommunen hanterar myggplågan i Deje. Den engagerade kommunekologen Britt-Marie Olsson berättade om hur kommunen satsat för att få drägliga boendemiljöer....

Regionala nyheter, 8 maj 2014

Det finns fortfarande möjlighet att söka utbildning på BYS!

Västra Götaland

Den 15 maj är sista ansökningsdag för utbildningarna Agrotekniker, Klövvårdare och Bioenergitekniker. Alla utbildningarna startar den 25 augusti. Agrotekniker 2 år – Bli en del av framtiden inom den gröna näringen!För att kunna vara med och utveckla de...

Pressinbjudan: Hur kan offentliga kök möjliggöra vackra landskap med betande djur och stor artrikedom?

Press, Västra Götaland

Pressinbjudan från LRF Västra Götaland Hur kan offentliga kök möjliggöra vackra landskap med betande djur och stor artrikedom?  I Västra Götaland finns gott om betesmarker där betesdjur funnits sedan lång tid tillbaka och som bidrar till det...

Regionala nyheter, 30 apr 2014

SR, Vetandets Värld P1 - Vad är egentligen GMO för något

Press, Västra Götaland

Vetandets värld: Mendel och molekylärgenetik Vad är egentligen GMO för något - och hur skiljer sig den tekniken från dagens traditionella växtförädling? Läs och lyssna här >>   Övriga program som har sänts i serien är Fortfarande...

Regionala nyheter, 29 apr 2014

Gårdsvandring hos Tomas Olsson- via youtube

Press, Västra Götaland

Följ med på en gårdsvandring hemma hos lammproducenterna Tomas och Anna Olsson på Norrby gård utanför Kungsör. Den 24:e april genomfördes en livesänd vandring på Norrby gård via webben och vandringen kan även ses nu i efterhand via Youtube. På gården...

Regionala nyheter, 24 apr 2014

Panelsamtal: Varför importerar Göteborgs stad kött från Europa?

Press, Västra Götaland

Varför importerar Göteborgs stad kött från Europa när vi har högklassiga producenter i närområdet?Ett panelsamtal där Karin Pleijel (MP), Rickard Nordin (C), Märta Jansdotter från Gröna Gårdar samt representanter från LRF medverkar. Moderator: Niklas...

Regionala nyheter, 17 apr 2014

Bergum-Partille vann den regionala Tipsartävlingen

Press, Västra Götaland

Nu är vinnarna utsedda i LRFs Tipsa-kampanj som pågick under perioden 10 mars till 10 april. Bästa tipsare och vinnaren av en iPad mini blev Jonas Westman från Gävleborg som lämnade in 94 tips! Den som tipsat bäst i Västra Götalands län var Caroline...

Regionala nyheter, 14 apr 2014

Pressmeddelande: LRF-app firar ettårsjubileum

Press, Västra Götaland

LRF Västra Götaland 2014-04-14 LRF-app firar ettårsjubileum För ett år sedan lanserades en app till de smarta telefonerna som hjälper konsumenten att hitta ursprunget på matvarorna i butiken. En grön tumme upp betyder att varan till övervägande del...

Pressträff hos hönsen inför påsk

Press, Västra Götaland

SVENSKARNA HAR TUR... Att fritt kunna välja hur äggen ska vara kokta är ganska unikt för Sverige. I de flesta andra EU-länder måste äggen hårdkokas för att minska risken för salmonella Svenska folket gillar ägg till frukost. Enligt en...

Regionala nyheter, 11 apr 2014

LRFs remissvar angående översyn av nitratkänsliga områden

Västra Götaland

LRF har lämnat synpunkter på den översyn av nitratkänsliga områden som Jordbruksverket just genomfört. LRF är kritiska till att nya områden utpekas då flera av dessa vid granskning visar sig inte vara klassade med övergödningsproblem. Nya områden hamnar...

Regionala nyheter, 10 apr 2014

Gårdsvandring - live via din dator!

Västra Götaland

Välkommen på gårdsvandring den 24:e april hos Tomas Olsson- live via din dator! Torsdagen den 24 april mellan kl 12 och 13 kan du följa med på en gårdsvandring hemma hos Tomas och Anna Olsson på Norrby gård utanför Kungsör. På gården med 900 tackor...

Regionala nyheter, 4 apr 2014

Lyx från Lindome

Västra Götaland

När Sverige stängde importen av lyxvaror fick de rika göteborgarna se sig om efter andra än engelsmännen som kunde leverera deras möbler. Om en flerhundraårig hantverkstradition berättade engagerat konsthistorikern Birgitta Martinius för en mycket...

Träff med Alingsås kommunstyrelse

Västra Götaland

I tisdags träffade Alingsås kommungrupp, Marie Hallén och Richard Schwartz, en representant från varje parti ur kommunstyrelsen tillsammans med Axel Hansson från LRF riks (marknadsutvecklare och expert på upphandlingsfrågor). Det blev en jättegivande och...

Samarbete mellan Högskolan Väst och lantbruket genom Wästgötarna

Västra Götaland

Under våren fortsätter det spännande samarbetet mellan Högskolan Väst och lantbruket i vår region. Två franska studenter i marknadsföring gör ett projektarbete tillsammans med Wästgötarna, vår duktiga lokala producent av ekologiska spannmålsprodukter...

Kulturkrönika och tack - Lasse Påfvelsson

Västra Götaland

Hej alla LRF-are! Ja måste få lämna en liten kulturkrönika och ett tack för den presenten jag fick när jag lämnade LRFs regionstyrelse i VG. Två biljetter till en fantastisk trevlig teateruppsättning med "mest amatörer", men det märktes inte. Alltså,...

Regionala nyheter, 3 apr 2014

400 kV-ledning Skogssäter - Stenkullen

Västra Götaland

Som några av er väl vet så planerar Svenska Kraftnät att bygga en ny 400 kV-luftledning i växelströmsteknik mellan Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i Lerums kommun. Samtliga berörda är rejält upprörda över förslaget, inklusive kommunerna. Vi...

Regionala nyheter, 31 mar 2014

Regelverk kring fyrhjulingar(ATV)

Värmland

Typer av fyrhjulingar Regelverket kring fyrhjulingar är ganska komplicerat. Det är inte alldeles lätt att ta reda på vad som gäller för respektive maskin, men här ska vi försöka reda ut några av dessa begrepp. Fyrhjulingar skall vara registrerade och...

Regionala nyheter, 29 mar 2014

Årets LRF-avdelning - Per Lindekrantz stipendium - Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium

Västra Götaland

Under stämman med LRF Västra Götaland delades också Årets LRF-avdelning, Per Lindekrantz stipendium och Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium ut.   Motivering Årets LRF-avdelning i Västra Götaland – Hyssna LRF (5 000 kr + nominering...

Regionala nyheter, 28 mar 2014

Silvernålar och Bernhard Ekström-stipendiater

Västra Götaland

Vid regionstämman den 24 mars i Vara delades Bernhard Ekström-stipendium och silvernålar ut. Utmärkelserna delades ut av landshövding Lars Bäckström. Mikaela Jardstedt, Larv och Emma Nevander, Landvetter fick motta åtets Bernhard Ekström-stipendium som...

Västsveriges största mobilundersökning

Västra Götaland

Samtidigt som mobiloperatörerna lovar stora utbyggnader av sina nät, lanserar nu LRF Västra Götaland Västsveriges kanske största kundundersökning av de stora aktörernas mobiltäckning. Totalt har 120 avdelningar markerat in 861 stora eller små platser i...

Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning

Västra Götaland

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning för Västra Götalands län. Handlingsplanens syfte är att vara en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet. Följebrev och...

DEBATT: Vi vill ha samma spelregler som andra bönder i EU

Press, Västra Götaland

Publicerad: Aftonbladet, 2014-03-27 Debattörerna: Fegt att inte låta utredaren ta upp skattefrågan Utspelet som vår finansminister gjorde förra veckan, om att svensk jordbruksindustri inte har någon framtid, stämmer tyvärr i högsta grad. Men det beror...

Regionala nyheter, 26 mar 2014

Ordförandens stämmotal

Press, Västra Götaland

Alla ska ni vara varmt välkomna till dagens stämma! När vi möttes här förra året hade vi en lång stämma som dessutom var lite orolig. Vi har nu vidtagit ett antal åtgärder för att vi ska få en riktigt bra stämma Nu ser vi fram mot en framåtsyftande...

Regionala nyheter, 25 mar 2014

Uttalande från stämma med LRF Västra Götaland

Press, Västra Götaland

Sveriges riksdag fattade för ungefär 25 år sedan ett antal långtgående beslut om att Sverige skulle gå före med en starkare djurskyddslag och en starkare miljölagstiftning. Vi har världens starkaste djurskyddslag och i miljöns namn är det svenska...

Regionala nyheter, 21 mar 2014

Stora fåglar i odlingslandskapet

Västra Götaland

Anders Bergsström på platskontoret vid Hornborgasjön hälsade ett 45-tal deltagare från halva Sverige den 5 mars välkomna i vad vi kan kalla ett första avstamp till att få igång en nationell arbetsgrupp. Något som vi i viltskadegruppen (där LRF ingår)...

Regionala nyheter, 18 mar 2014

Pressinbjudan: Välkomna till LRFs regionstämma!

Press, Västra Götaland

2014-03-17 Pressinbjudan Välkomna till LRFs regionstämma! LRF Västra Götaland genomför årsstämman måndagen den 24 mars i Vara med 260 lokala bondeledare i länet som representanter för våra 29 002 LRF-medlemmar i 193 lokalavdelningar. Tid: Måndag 24...

Regionala nyheter, 14 mar 2014

Föreläsning på Ekocentrum 26 mars

Västra Götaland

LRF-föreläsning på Ekocentrum onsdagen den 26 mars, kl 18.00 - 19.30. Hästen i samhället betyder mer än du tror – Petra Wirtberg företagarcoach, LRF Västra Sverige. Petra har drivit en ridskola under många år. Läs mer om Petra >> Hur är...

Hästen i samhället betyder mer än du tror

Västra Götaland

LRFs företagarcoach Petra Wirtberg var föredagshållare på Essunga kommuns företagarlunch den 6 mars. LRFs kommungrupp bjöd på lunch till ett 20-tal företagare. Petra började berätta om LRF som företagare- och intresseorganisation samt LRF Västra...

Regionala nyheter, 8 mar 2014

Att tänka på vid fibernätsutbyggnad i din bygd

Press, Västra Götaland

Det finns numera ganska klara riktlinjer och mallar för det mesta vad gäller bredbandsutbyggnad. En bra början är det material som finns på bredbandsforums hemsida www.bredbandivarldsklass.se/Vagledning-for-byanat/. Vänta heller inte med markägarfrågan....

Regionala nyheter, 7 mar 2014

Strandskyddet utökas – tyck till!

Västra Götaland

Länsstyrelsen har lagt sitt förslag för de sista 15 kommunerna i Västra Götaland för det utökade strandskyddet och nu har vi till 30 april att tycka till om förslaget. Bakgrunden är att de gamla besluten om utvidgning från de 100 meter som gäller...

Tack till Carsten Klausen som nu lämnar Svenska Foder

Västra Götaland

Efter 10 år i ledningen för Svenska Foder så tar sig Carsten Klausen an nästa utmaning; att gå in som VD i tyska HaGe Keil som är DLGs största dotterbolag. Lantbrukskoncernen omsätter 26 mdr och har 1 600 medarbetare. DLG äger 54 % av bolaget och Svenska...

Årsmöte med Västra Sveriges Spannmålsodlare

Västra Götaland

En innovativ entreprenör, Sven Norup, från Norups gård AB gav deltagarna på årsmötet hos Västra Sveriges Spannmålsodlare en hisnande bild av utvecklingen på familjeföretaget. Under mer än 20 år har de utvecklat vegetabiliska oljor för olika ändamål...

Regionala nyheter, 6 mar 2014

EI godtar inte Vattenfalls ansökan

Press, Västra Götaland

Vattenfall och Svenska Kraftnät har sedan ett antal år planerat för ny sträckningar i Bohuslän. Det var tänkt att Sydvästlänkens västra del, 400 kV, skulle gå parallellt med befintligt 400 kV till Norge och likaså skulle Vattenfalls planerade gå bredvid...

Hvita Hjorten på Läckö Årets Nära Gastronom

Värmland

Den 3 mars gick den årligt återkommande White Guide-galan i Stockholm och Hvita Hjorten på Läckö fick första pris i kategorin "Årets Nära Gastronom". Läs mer här Vi är krogen som letar upp...

Skyddsjakt på varg

Västra Götaland

Som ni vet har en god del av den nya rovdjurspolitiken fastnat i svenska domstolar. Efter diverse överklaganden från naturvårdsorganisationerna. Det är omöjligt att redogöra för alla turer i alla ärenden men jag tänkte informera om det som på kort sikt...

Regionala nyheter, 5 mar 2014

Försäkringsrådgivning för LRFs medlemmar

Västra Götaland

Visste du att medlemmar som drabbas av en större skada kan få hjälp och råd från en försäkringsexpert? Det första rådgivningstillfället är dessutom kostnadsfritt. LRF Försäkring samarbetar med LRF Konsult för att LRFs medlemmar ska få hjälp och stöd om...

Regionala nyheter, 28 feb 2014

Arrendekurser i Göteborgsområdet

Västra Götaland

Lars-Göran Svensson från LRF Konsult har haft två mycket uppskattade kurskvällar i Göteborgsområdet om vad som gäller för arrende. Cirka 45 personer kom, lyssnade och ställde kluriga frågor. Göteborgs Stad har många arrendatorer, inte minst hästfolk...

Regionala nyheter, 27 feb 2014

Insändare: Nyckelordet är bra djuromsorg

Press, Västra Götaland

Publicerad: Mariestads-Tidningen, 2014-02-27 Sida 3Författare: Monica Didriksson grisföretagare i Töreboda vice ordförande LRF Västra Götaland Svensk grisuppfödning omfattar nu bara 2,5 miljoner grisar. Mot fyra miljoner vid vårt EU-inträde. Det...

Regionala nyheter, 22 feb 2014

Tankar från Skövde kommungrupps årsmöte

Västra Götaland

Ett 40-tal medlemmar samlades måndagen den 27 januari i Sventorps bygdegård då det var dags för Skövde kommungrupps årsmöte. Det var mycket diskussion under kvällen och styrelsen fick i uppdrag att skriva två motioner till regionstämman i Vara. Kvällen...

Från vision till verklighet

Västra Götaland

Tillväxtdagen i Vara den 4 februari, med ovanstående tema, samlade ca 170 deltagare. De flesta besökarna var företagare inom de gröna näringarna eller via sitt yrke beroende av att denna bransch finns och utvecklas. En dag både med gemensamma föredrag...

Regionala nyheter, 21 feb 2014

DEBATT: Skärpta regler hotar jordbruket

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen, 20140221Författare: se nedanLänsstyrelsen i Västra Götaland har nyligen presenterat förslag till utökat strandskydd för de flesta kommuner. Detta berör bland annat kusten och ett antal sjöar och vattendrag i Uddevalla...

Regionala nyheter, 14 feb 2014

Mjölkföretagarprojektet i VG avslutat

Västra Götaland

Hösten 2011 startade mjölkprojektet och under de drygt två år som projektet pågått har mycket hänt, både i omvärlden och inom projektet. Om man sammanfattar projektet i siffror så har projektet totalt sett arrangerat över 50 träffar av olika slag för de...

DEABTT: Fler jobb med fler mjölkbönder

Press, Västra Götaland

Publicerad: TTELA, 2014-02-14 Sida 2Debattörer: Paul Christensson är ordförande och Robert Larsson är regionchef för LRF Västra Götaland Trots att den svenska mjölkproduktionen har potential att både försörja lands bygden med jobb och bidra till en...

Regionala nyheter, 12 feb 2014

DEBATT: Dubbelmoral när billigast vinner

Press, Västra Götaland

Publicerad: Skaraborgs läns tidning 2014-02-12 Sida 15Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland NÄR KOMMUNERNA KÖPER mat till skolor och äldreboenden vinner ofta billigare importerad mat över den svenska eftersom man bara ser...

Regionala nyheter, 10 feb 2014

MILA-mässan 13-15 februari

Press, Västra Götaland

Medlemserbjudande till LRFs medlemmar. Betala för en gå in två på mässan (vid uppvisade av medlemskort). http://www.milamassan.se/ Välkommen att besöka LRF:s monter: Våga Vara Företagare Följande seminarier kommer LRF Skåne att...

Sveriges Radio: Sämre lönsamhet för svenska lantbruk

Press, Västra Götaland

Publicerad: Sveriges Radio, 2014-02-10Medverkar: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland. Läs och lyssna på radioinslaget härhttp://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5780201

Tranemo kommungrupps årsmöte 2014

Press, Västra Götaland

Torsdagen 6 februari 2014 genomförde Tranemo kommungrupp sitt årsmöte på Landsbygdens Rådgivningscenter i Länghem, med 30 talet intresserade medlemmar. Läs mer på Tranemo kommungrupps...

Regionala nyheter, 7 feb 2014

Inbjudan till möte om ändrad tappningsstrategi för Vänern

Västra Götaland

Som tidigare har skrivits så pågår ett arbete med en ny tappningsstrategi för Vänern. Förslaget innebär en större variation av nivån i Vänern och generellt högre nivåer på vår och försommar. LRF i Västra Götaland och Värmland inbjuder nu till två...

Föreläsningsdag om kostnadseffektivt underhåll 24/2

Västra Götaland

Uddetorp Naturbruk, LRF Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inbjuder till föreläsningsdag om kostnadseffektivt underhåll. Bo Wernersson, Kalmar, föreläser om "Från akut till planerat underhåll". Målet är bättre lönsamhet för maskinanvändare...

Juristens råd: Sambo – från romantik till juridik

Västra Götaland

Förra veckan talade jag om vikten av att tänka igenom behovet av äktenskapsförord, våga lyfta frågan med sin äkta hälft och orka agera. Denna vecka tänker jag ägna några rader åt den av livets eventualiteter som börjar med romantik, tar oss hela vägen...

Regionala nyheter, 4 feb 2014

Välbesökt årsmöte med Ale kommungrupp

Västra Götaland

LRFs kommungrupp i Ale höll årsmöte på onsdagen hos Grönnäs kök & bar. Vid det välbesökta årsmötet hade man besök av Eleonor Marcusson och Peter Tagesson ifrån LRFs region Västra Sverige/Västra Götaland. Samt Jannike Åhlberg, näringslivschef inom Ale...

Sista omgången - utökat strandskydd

Västra Götaland

Länsstyrelsen har presenterat sitt förslag till utökat strandskydd för de återstående 15 kommunerna i Västra Götalands län. De som berörs är Göteborg, Härryda, Lysekil, Kungälv, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum,...

Regionala nyheter, 3 feb 2014

LRFs kommungrupp i Lidköping träffade KDs toppnamn inför EU-valet

Västra Götaland

Bildtext: Sten-Eric Lager (KD), Håkan Eriksson (LRF), Stefan Gustavsson (KD), Lars Adaktusson (KD), Charlotte Andersson (LRF), Erik Pettersson (LRF), Tommy Larsson (KD), Carl-Fredrik Svederberg (LRF) och Maria Edström (KD) efter genomfört...

Regionala nyheter, 31 jan 2014

Vätterns vattenskyddsområde är nu beslutat

Västra Götaland

Länsstyrelserna runt Vättern har nu tagit beslut om skyddsområde och föreskrifter. Utifrån senaste remissen har man nu lagt till i föreskrifterna om tillståndsplikt på växtskyddsmedel. Detta innebär att det nu finns rättslig grund för att kunna driva...

Nu finns möjlighet att söka LOVA-stöd igen!

Västra Götaland

Nu finns det pengar igen för LOVA-stödet. Man kan få upp till 50 % medfinansiering till åtgärder som minskar näringsbelastning till vattendrag och hav. Sökande måste vara föreningar (LRF-avdelning eller dikningsföretag) eller andra samanslutningar som...

Juristens råd: Ta livets eventualiteter på allvar och orka agera!

Västra Götaland

Ta livets eventualiteter på allvar och orka agera! Som familjerättsjurist på LRF Konsult har jag den stora glädjen att få hjälpa LRFs medlemmar med allt från stort till smått. Jag möter mycket sorg, ilska, frustration och förtvivlan men även glädje,...

Regionala nyheter, 30 jan 2014

Eskil på kommungruppsårsmöte i Mariestad

Västra Götaland

Ett varmt och nästan fullsatt församlingshem mötte Eskil Erlandsson och hans sekreterare Charlotta Eriksson, Lyrestadsbygdens dotter. Efter en snabbintervju med TV4 Skaraborg, fick de drygt 70 åhörarna i olika åldrar framförallt ta del av regeringens...

Video: Årets utfrågning av styrelsen för LRF Västra Götaland

Press, Västra Götaland

Styrelsen för LRF Västra Götaland har utfrågats om verksamheten 2013 och vad de ser inför 2014 av lantbrukarna Anja Thorsson och Anders Rydsmo. Årets utfrågning gjordes hos LRF Od-Alboga, som blev utsedd till årets lokalavdelning 2013. Se video...

DEBATT: Ställ kvalitetskrav för bättre djurvård

Press, Västra Götaland

Mariestadstidningen debattsidan 30 januari Ställ kvalitetskrav för bättre djurvård Livsmedel. När kommunerna köper mat till skolor och äldreboenden vinner ofta billigare importerad mat över den svenska eftersom man bara ser till priset. Det är en...

Gettergod glass vann guldmedalj

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen 29 januari 2014 Gettergod glass av getmjölk från Dalsland tog hem förstapriset i tävlingen Matverk 2014. Läs mer http://bohuslaningen.se/nyheter/dalsland/1.2780608-getglass-vann-guldmedalj Pressmeddelande: Gettergod glass är...

Regionala nyheter, 24 jan 2014

Förvaltningsrätten har tillsvidare stoppat Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktbeslut

Västra Götaland

Enligt Jaktförordningen har Naturvårdsverket möjlighet att överlämna rätten att besluta skyddsjakt efter de stora rovdjuren till Länsstyrelsen. Sedan den 1 januari i år behövs inga specifika förutsättningar, som t ex krav om fast och reproducerande stam,...

Tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

Västra Götaland

Att söka tillstånd för att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde kan vara en osäker process för den sökande lantbrukaren. Nu har prövningen blivit än mer osäker då kommunerna saknar tydlig vägledning i frågan. Förut fanns den s k...

Inrättande av Göta älvs vattenskyddsområde

Västra Götaland

Arbetet med inrättandet av Göta älvs vattenskyddsområde har tagit ny fart igen. Referensgruppen till arbetet med vattenskyddsområdet, där undertecknad sitter med, har i veckan fått följande information från GR: "Under 2013 har GÄVSO-projektets...

Regionala nyheter, 23 jan 2014

Glada dagar på BYS!

Västra Götaland

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS, fick i slutet av förra veckan ett mycket välkommet besked. Yrkeshögskolemyndigheten beviljade 6 av de 7 sökta utbildningar skolan ansökte om i höstas. Med tanke på att myndigheten endast beviljar ca 25 % av alla...

Ny hotbild upprör markägare

Press, Västra Götaland

Publicerad: Mariestads-Tidningen, 2014-01-23Bland annat medverkade Gustaf och Honorine Ekman, Årnäs säteri, bröderna Jens och Lars Karlsson, Sjöberg säteri, samt LRF Västra Götalands vice ordförande Monica Didriksson. Monica Didriksson, vice ordförande...

Regionala nyheter, 21 jan 2014

Mindre pengar till landsbygden (Inslag P4 Sjuhärad)

Press, Västra Götaland

Publicerad: P4 Sjuhärad 2014-01-21Medverkar: Stefan Brunander Läs mer och lyssna på Brunander: Det är nonchalant av statenhttp://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5761449

Regionala nyheter, 20 jan 2014

Dags att ta frågan om föryngring i lantbruket på allvar

Press, Västra Götaland

Publicerad 2014-01-20, Länsstyrelsen Västra Götaland Författare: Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen Kristina Yngwe, ordförande för LRF Ungdomen, är vår andra gästkrönikör i temaserien "Arvtagare och nyskapare". Hon menar att vi behöver...

Regionala nyheter, 17 jan 2014

Mobiltäckningen på rätt väg

Västra Götaland

På regionstämman 2013 samlades kartmaterialet in som visade de platser där lokalavdelningarna hade markerat dålig mobiltäckning. Det blev en rejäl bunt och när vi funderat en tid över hur detta skulle sammanställas påbörjades ett arbete med att göra det...

LRF-kritik mot utredningsförslag om vattenverksamheter

Press, Västra Götaland

LRF är starkt kritisk till vattenverksamhetsutredningens delbetänkande "Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler". Förslagen avser framförallt vattenkraften men risken finns att de principer som föreslås här även kommer att...

Ändrad reglering av Vänern?

Västra Götaland

I förra veckan hölls ett informationsmöte om en eventuell ändring av tappningsstrategi för Vänern. Närvaranade var ett stort antal intressenter runt Vänern. Det finns en del kritik från naturvårdshåll angående den nuvarande tappningsstrategin av Vänern....

Regionala nyheter, 15 jan 2014

LRF Västra Götaland växer

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande 15 januari 2014 LRF Västra Götaland försärker sin position som landets största LRF-region. 29 002 medlemmar är en ökning med 149 jämfört med året innan, något som ordförande Paul Christensson kommenterar så här: – Det tyder på att det...

Regionala nyheter, 7 jan 2014

Diskussionskväll med Helena Jonsson

Press, Västra Götaland

Välkomna att ta del av en viktig kväll! Vi ses 14 januari, klockan 19 i Pingstkyrkan, Falköping LRF-avdelningarna i Falköping har bjudit in riksförbundsstyrelsens ordförande Helena Jonsson till en diskussionskväll Vi vill ha ett vassare LRF som driver...

Regionala nyheter, 20 dec 2013

Ett valår närmar sig!

Västra Götaland

Nästa år ska vi välja beslutsfattare till fyra församlingar. Först ut är valet till EU parlamentet i maj månad och i september är det dags för val till riksdag, region och kommun. Jag hoppas att vi kan föra in våra frågor i valrörelsen och då menar jag...

Öppet brev till Naturvårdsverket med anledning av avsaknad av svar av utlovade kompensationsåtgärder för flytt av vargparet till Tivedenområdet

Press, Västra Götaland

LRF Gullspång saknar ett besked från Naturvårdsverket om på vilket sätt de har för avsikt att agera när det gäller de förslag om kompensationsåtgärder som LRF Gullspång tidigare lämnat. Frågan om kompensationsåtgärder aktualiserades när Naturvårdsverket...

Julen närmar sig och vad kan passa bättre än prova julskinka från Svenska grisar med knorr

Västra Götaland

LRF Västra Götaland ihop med Ekocentrum i Göteborg bjöd in till en kväll där fyra julskinkor skulle utgöra provningen. Medverkade gjorde grisbönderna Hans-Ola Olsson som har ekologiska suggor samt Monica Didriksson som föder upp konventionella slaktsvin...

Regionala nyheter, 19 dec 2013

Matkorgen 82 kronor billigare än 1997

Press, Västra Götaland

Publicerad: ALINGSÅS TIDNING, 12013-12-18, Sida 17Författare: LASSE PÅFVELSSON ,Styrelseledamot LRF Västra Götaland Nu har PRO presenterat resultatet av sin årliga undersökning om var maten är billigast. Årets undersökning visar att de undersökta...

Regionala nyheter, 13 dec 2013

LRF bjöd Länsstyrelsen på tårta

Västra Götaland

LRF Västra Götaland framför i år sitt tack för gott samarbete till Länsstyrelsens landsbygdsenhet i Skara genom att bjuda på tårta i samband med deras Luciafirande. Genom en allt ökad förståelse för varandras roller såsom myndighet respektive företagare...

Ett steg framåt mot ett nytt LFA

Västra Götaland

Inne bland alla övriga processer som nu pågår kring att forma om jordbrukspolitiken pågår en process att utforma ett nytt LFA (Stöd till mindre gynnade områden). Skälen till att LFA ändras är dock delvis annorlunda jämfört med förändringarna av den...

Regionala nyheter, 9 dec 2013

Förundersökningstillstånd Skogssäter-Stenkullen

Press, Västra Götaland

Ni som är berörda har fått brev från Svenska Kraftnät, SvK, som vill göra undersökningar på era marker inför beslut om ledningsdragning. LRF anser att det är likströmskabel som skall användas om ledningen över huvud taget skall byggas. Det går att neka...

Motorsågskörkort

Press, Västra Götaland

Till medlemmarna i Fors-Rommele LRF-avdelning Motorsågskörkort Fors-Rommele LRF-avdelning planerar att samla ihop ett antal deltagare till motorsågskurs för nivå A och B, på Dingelskolan, i början av nästa år. Denna utbildning vänder sig till de...

Regionala nyheter, 6 dec 2013

Västra Sveriges Flyghavrefond

Västra Götaland

Västra Sveriges flyghavre fond önskar framföra ett stort och hjärtligt tack till alla er som agerar som flyghavreansvariga i era respektive lokalavdelningar i LRF. Er närvaro bidrar i stor utsträckning till att förekomsten av flyghavre hålls på en hyfsat...

Politikerträff på Källsby

Västra Götaland

Vid upprepade tillfällen har LRF regionalt bjudit ut Göteborgs bänkens riksdagspolitiker på gårdsbesök, men de senaste gångerna har intresset varit svalt … Så kom då plötsligt en dag när Shadiye Heydaris sekreterare ringer och undrar om det finns...

Julskyltning med Töreboda LRF

Västra Götaland

I söndags var det ovanligt mycket besökare på julskyltningen, bra väder i kombination med Team Elsia (vinnare av körslaget) kan ha bidraget. Det passade ju oss riktigt bra som ville bjuda på svenska köttbullar och priskorv samt prata om Svenskt...

Uthyrning av privatbostad

Västra Götaland

Den här månaden tänkte jag skriva några rader om en relativt ny lag som är relevant för alla som hyr ut, eller tänker hyra ut privatbostäder. Den 1 februari 2013 trädde lagen om uthyrning av egen bostad i kraft. Den största nyheten i lagen är att den ger...

Regionala nyheter, 4 dec 2013

Pressmeddelande - Med anledning av att Djurrättslobbyn säger att de nu återigen gjort olaga intrång på våra gårdar

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 4 december Återigen ser vi, ikväll i SVT Rapport, att djurrättslobbyn gjort olagliga intrång på våra gårdar. 2009 hade djurrättslobbyn varit på 100 grisgårdar och polisanmälde 92 av dem där de ansåg att det...

Debatt: Strandskyddet går till överdrift

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen, 3 december 2013Författare: Arne Långström Färgelanda, Rune Forsdahl Dals Ed, Anders Andersson Mellerud, Anders Bäckström Åmål, Leif Johansson Bengtsfors, För LRF:s kommungrupper i Dalsland Länsstyrelsen måste tänka om i hur...

Regionala nyheter, 29 nov 2013

Brålanda tomteparad 7 december

Västra Götaland

Tomteparaden körs i år för 61:e gången och har vid 50-årsjubileumet varit med i Guinness rekordbok för att det var rekordmånga tomtar som gick i tåget (närmare 2 000 tomtar). Lördagen den 7:e december kl 15.00 börjar tåget röra sig. Det är även andra...

Mer från kommungruppskonferensen på Sånga-Säby 20-21 november

Västra Götaland

Helena Jonsson, LRFs riksförbundsordförande berörde bl a i sin inledning att politikens nyvaknade intresse är en bra början till kunskap. I LRFs Valpraktika finns de tre valbudskap som LRF valt att prioritera Supervalåret 2014. Områdena berör en...

Varning för nummerupplysningen.se

Västra Götaland

Än en gång är det på sin plats med en varning för bluffakturor och blufföretag. En kvinna, företagare genom arv av en liten skogsfastighet, berättar i telefon om nummerupplysningen.se som kräver henne på 2 x 6 000 kronor för något hon inte beställt....

Regionala nyheter, 28 nov 2013

Mjölkföretagarprojektet i Västra Götaland har besökt Nederländerna

Västra Götaland

I november åkte 26 mjölkföretagare mot Nederländerna och Groningen för en 5-dagars studieresa med projektet Mjölkföretagare i Västra Götaland. Nederländerna är intressant på många sätt. Landet har ca 4 miljoner kor och dessa är utspridda över ett område...

Regionala nyheter, 26 nov 2013

Bonde söker sitt parti

Press, Västra Götaland

Publicerad: Tv4, 2013-11-25Medverkar: Katarina Johansson, styrelseledamot LRF Västra Götaland TV4Nyheternas Ann Tiberg åkte ut på landsbygden och träffade Katarina Johansson, en bonde som efterlyser just -...

Regionala nyheter, 24 nov 2013

Vill du du vara med i juryn och utse "Årets julskinka 2013"

Press, Västra Götaland

INBJUDAN Vill du prova julskinka? Du kan få vara med i juryn och utse "Årets julskinka 2013" Kom till Ekocentrum på Aschebergsgatan 44 i Göteborg Onsdagen den 27 november klockan 18 – 19.30. Kocken och matpredikanten Anders Arnell fixar provningen med...

Replik: Lokalproducerad ekomat kan upphandlas – om viljan finns

Press, Västra Götaland

Publicerad: GP, 2013-12-24Författare: Rickard Nordin (C) riksdagsledamot, ordförande Centerpartiet GöteborgRonny Johansson ordförande LRF GöteborgBosse Olsson ordförande Kaprifolkött ek förMärta Jansdotter vd Gröna gårdar Hade Göteborg Stad bara bemödat...

Regionala nyheter, 22 nov 2013

40 bondeledare på Sånga-Säby

Västra Götaland

Efter ett dygn på Sånga-Säby är nu nästa 40 bondeledare från Västra Götaland "laddade" inför Supervalåret 2014. Vi fick konkreta verktyg i form av sakkunskap inom äganderätt, logisk upphandling av livsmedel samt insyn i medias värld och LRFs valbudskap...

Regionala nyheter, 19 nov 2013

Årsmöte med Torsö LRF

Press, Västra Götaland

En blåsig fredagskväll den 15 november bjöd Torsö LRF in till årsmöte i bygdegården. Förhandlingarna sköttes med den äran av mötesordförande Sivert Jansson och under frågestunden tillsammans med Monica Didriksson från LRF Västra Götalands regionstyrelse...

Ungdomskväll på Mosslanda Pub

Västra Götaland

I början av november bjöds alla LRF-ungdomar i Herrljunga och Vårgårda kommuner in till en trivselkväll på puben i Mosslanda. Ett 40-tal, inklusive intresserade kompisar, dök upp och fick en underhållande och intressant berättelse av Christian Palmén,...

LRF Västra Götaland: Livsmedelsverkets budskap är enögt och fritt från helhetsperspektiv

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från LRF Västra GötalandLRF Västra Götaland: Livsmedelsverket vill få våra magar att kurra av dåligt miljösamvete men deras budskap är enögt och fritt från helhetsperspektiv I en ny rapport som presenterades den 19...

Sveriges Grisföretagare och LRF Kött

Press, Västra Götaland

Sveriges Grisföretagare går med i LRF Kött se länk http://ja.se/?p=43764&m=3433&pt=105 

Regionala nyheter, 15 nov 2013

Tankar från Varolabygdens årsmöte ...

Västra Götaland

Tisdagen den 5 november hade vi i vår lokalavdelning vårt årsmöte i Öms bygdegård. Det var härligt att se att ett 30-tal medlemmar som samlats denna kväll för att ta del av det gångna årets verksamhet och tankar inför 2014. Kvällen inledes med att...

120 niondeklassare på Malsbo Gård

Press, Västra Götaland

Tranemo kommungrupp bjöd i förra veckan in alla kommunens niondeklassare, 120 stycken, till Malsbo Gård i Ambjörnarp. Programmet gav ungdomarna en rejäl inblick i de gröna näringarna och mycket att arbeta vidare med på det hållbarhetstema skolan...

Mötesplats skolan

Press, Västra Götaland

Årets upplaga av Mötesplats skolan bjöd på många intressanta möten och vi kunde notera fler besökare från högstadium och gymnasium och fler hemkunskapslärare än tidigare. Hemkunskapslärarna suckade över att de får färre timmar på schemat samtidigt som...

Regionala nyheter, 14 nov 2013

Åttondeklassare får koll på de gröna näringarna

Västra Götaland

Tisdagen den 22 oktober anlände 175 förväntansfulla elever från årskurs åtta i Vara kommun till Bengt Åke och Lennart Svenssons mjölkgård, Östbäcks Lantbruk AB i Längjum. Det var dags för "En dag på landet" anordnad av Vara kommungrupp. Syftet med dagen...

Regionala nyheter, 11 nov 2013

Ny e-tjänst för att anmäla djurhållning

Press, Västra Götaland

Enklare för djurhållare att anmäla djurhållning till Jordbruksverket och få ett så kallat produktionsplatsnummer. Idag lanseras ny e-tjänst Anmäla djurhållning. Läs hela artikeln - Klicka på...

Regionala nyheter, 8 nov 2013

Strandskydd

Västra Götaland

Den här veckan ska det handla om strandskydd. Strandskyddslagstiftningen är en förbjudande lagstiftning som ska skydda växt- och djurlivet men även allmänhetens rätt att nyttja stranden. Inom strandskyddat område är det i princip förbjudet att uppföra...

Regionala nyheter, 7 nov 2013

Om en resa i Västra Sverige och varför ska man vara medlem i LRF?

Västra Götaland

Under en intensiv vecka fick jag förmånen att följa med min kollega Yvonne Andersén på en resa i Västra Götaland för att vara med på höstens ordförandeträffar. I vanliga fall arbetar jag på LRF Medlemsservice i Karlstad. Medlemsservice svarar i telefon...

Regionala nyheter, 28 okt 2013

Debatt: Regeringens spariver hotar biologiska mångfalden

Press, Västra Götaland

Publicerad: GP, 2013-10-28Författare: Bo Olsson, ordförande Kaprifolkött Mosaikbetesmarkerna Regeringens spariver hotar biologiska mångfalden Regeringen glömmer både miljömålen och den biologiska mångfalden i Bohuslän i sin iver att inte slå i...

Regionala nyheter, 25 okt 2013

Debatt: Jordbruksmarken behöver bättre skydd

Press, Västra Götaland

Publicerad: MARIESTADS-TIDNINGEN,  2013-10-25 Sida 2Författare: Elisabeth Thisner ordförande LRF Mariestad, Bo Hagström ordförande LRF Gullspång, Håkan Persson ordförande LRF Töreboda GRÖNA NÄRINGEN. Jordbruksverkets granskning av hur kommunerna...

Tobias och Kristoffer Kullingsjö vann LRF och Mc Donalds hållbarhetspris

Press, Västra Götaland

Bönderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö, Vårgårda fick LRF och Mc Donalds hållbarhetspris på Elmiamässan i Jönköping – och blev 100 000 kr rikare.  Publicerad: Driva eget gröna näringar, Gödsel viktigare än mjölk för bönderna som vannse...

Kristoffer och Tobias vann Hållbarhetsstipendiet

Västra Götaland

Mjölkbönderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö på Elmersgården utanför Vårgårda vann äran och 100 000 kronor när LRF och McDonald's för första gången delade ut det gemensamma Hållbarhetsstipendiet. Ett stort grattis! Läs mer på riksförbundets hemsida...

Råttgift – nya bestämmelser på gång

Västra Götaland

Alla kemiska medel för bekämpning av råttor och möss omprövas just nu enligt EU-lagstiftningen och vi har i samband med detta behövt vidta ett antal riskminskningsåtgärder för att hantera de risker som identifierats vid utvärderingen av de verksamma...

Ensam är inte stark

Västra Götaland

När du blir berörd av intrång så tro inte på uttrycket att ensam är stark. Motparten är i stort sett alltid starkare och har juridiska kunskaper. Kommuner, Trafikverket, nätbolag med flera är i stort sett alltid bara intresserade av den för dem...

Regionala nyheter, 18 okt 2013

Höstens ordförandeträffar i LRF Västra Götaland

Västra Götaland

Under andra veckan i oktober bjöd LRFs regionstyrelse in till ordförandeträffar på fyra olika platser i länet; Svenljunga, Göteborg, Falköping och Nuntorp. Varje kväll hade dels ett eget tema, dels några punkter som var gemensamma för alla träffarna. Vi...

Debatt: Köttskatt kan leda till högre utsläpp

Press, Västra Götaland

Publicerad: BORÅS TIDNING, 2013-10-17 Sida 22Författare: CLARA HOLMNAUSE styrelseledamot LRF Västra Götaland, STEFAN BRUNANDER styrelseledamot LRF Västra Götaland, PETER TAGESSON styrelseledamot LRF Västra Götaland » Replik Svar till Per-Anders Jande...

Höstens ordförandeträffar i LRF Västra Götaland

Press, Västra Götaland

Under andra veckan i oktober bjöd LRFs regionstyrelse in till ordförandeträffar på fyra olika platser i länet; Svenljunga, Göteborg, Falköping och Nuntorp. Varje kväll hade dels ett eget tema, dels några punkter som var gemensamma för alla träffarna. Vi...

Debatt: Vi måste skydda vår produktiva mark

Press, Västra Götaland

Publicerad: ATL, 2013-10-11Författare: Dag Rogne, ordförande LRF Värmland och Paul Christensson, ordförande LRF Västra GötalandSe länk: http://www.lantbruk.com/debatt/vi-maste-skydda-var-produktiva-mark Jordbruksverkets granskning av hur kommunerna...

Debatt: Släpp in de små producenterna

Press, Västra Götaland

Publicerad: GP, den 15 oktober 2013. Upphandlingsreglerna måste vara logiska, rättvisa och ge mindre och lokala företag möjligheten att konkurrera. Så är det inte i dag, skriver Rickard Nordin (C) och Ronny Johansson, LRF Läs hela debattartikeln...

LRF deltog på Göteborgs gymnasiedagar

Västra Götaland

LRF Västra Götaland fanns med i Göteborg för att marknadsföra de stora och spännande jobbmöjligheterna i de gröna näringarna vid Gymnasiedagarna på Svenska mässan som genomfördes i början av oktober. Gymnasiedagarna är ett forum för Göteborgsregionens...

Regionala nyheter, 17 okt 2013

Elledningskoncessioner och lite mera

Västra Götaland

Jag har förstått att det här med elledningskoncessioner behöver förklaras lite mer. Alla ledningar ska ha koncession, tillstånd, av Energimarknadsinspektionen. För det lokala nätet, gäller så kallad områdeskoncession. Oftast ligger maximala spänningen på...

Regionala nyheter, 15 okt 2013

App, app, app Vara

Västra Götaland

Den 5 oktober var det dags för årets traditionella skördemarknad i Vara. Trots något bistert väder lockades en hel del besökare att botanisera bland säljare av honung, grönsaker, nybakat bröd mm och i mattältet serverades skördetallrik med lokala...

Regionala nyheter, 14 okt 2013

Framtidens grisföretagare - är du en av dem?

Press, Västra Götaland

Välkommen till Byggtemadag i Kvänum den 31 oktober och Smittskydds- och rekryteringsdagen 4 december 2013. Välkommen till två temadagar som kommer att ge dig som går i byggtankar massor med kunskap som underlättar din byggprocess. Plats Hotell Lumber...

Regionala nyheter, 11 okt 2013

Träff med länets miljöinspektörer

Västra Götaland

Förra veckan träffade LRF ett 30 tal av länets miljöinspektörer hemma hos vår ordförande Paul Christensson på Röe gård. Temat för dagen var lantbruk och vatten. Från LRFs sida berättade vi om lantbrukets miljöarbete för att minska läckage. Vi...

Skolbesök på Säm

Västra Götaland

Klass 6 från Hagaskolan i Dals Ed fick en härlig förmiddag bland grisarna på Säm Gård i Tanum. 24 elever, 2 lärare och ett par lärarbarn guidades av Hans Ola Olsson, från foderköket, via betäckningsavdelningen, genom tonårsgrupperna och till färdiga...

Dals Eds kommun besöker LRF Västra Götalands besöksgård med grisar

Västra Götaland

Kostchefen Sara Ekelund tog med sig skolkökspersonalen samt de som arbetar inom kök på äldreboende till Hans-Ola Olssons grisgård utanför Tanum. Dals Eds kommun har en livsmedelspolicys som innebär att de köper in mest svenska råvaror och gärna...

Skolklasser från Tidavadskolan på Logården, Odensåker

Västra Götaland

LRF avdelningen i Odensåker med 61 medlemmar varav 25 stycken är engagerade i dagen när alla skolbarn från Tidavadskolan kommer ut för att lära mer om djur och natur. 130 elever mellan Åk F - 6:an samt personal. Arrangemanget är återkommande varje år...

Gårdsvärdsträffar för LRF Västra Götalands besöksgårdar

Västra Götaland

LRF Västra Götaland har drygt 40 gårdsvärdar som tar emot besök på sin gård samt ett antal lantbrukare som besöker skolklasser. Två träffar för gårdsvärdarna har nu genomförts. De båda träffarna var förlagda ute på besöksgårdar. Gårdsträffar Första...

Markupplåtelse

Västra Götaland

I samband med bildandet av fiberföreningar och de grävjobb som krävs för att bygga fibernätet, har det uppstått irritation på sina håll där markägare ställts inför fullbordat grävjobb på sin mark utan information och avtal. För att undvika sådana...

Regionala nyheter, 10 okt 2013

"Världens bästa yrke"

Västra Götaland

Den blå linjebussen släpper av två grupper med åttondeklassare från Önnerödsskolan i Landvetter. Hållplatsen är Bertshult och eleverna har några spännande timmar framför sig på Sammels lantgård. Lilian Samuelsson tar emot eleverna, presenterar gården...

Skogsdag på Bokenäset

Västra Götaland

Intresserade markägare deltar i Bokenäsets LRFs skogsdag den 28/9 på Rålanda gård om vad vi kan göra för att stoppa älgbetesskadorna på såväl tall som rönn, asp, sälg och ek och istället få till mångfald i våra skogar där rätt trädslag kan förökas på...

Regionala nyheter, 7 okt 2013

Små ekobönder chanslösa i Götebogs upphandling

Press, Västra Götaland

I dag skriver Ronny Johansson, ordförande i LRFs kommungrupp i Göteborg och Rickard Nordin, riksdagsledamot och ordförande för Centerpartiet i Göteborg en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten, GP, om att små bönder är chanslösa i Göteborgs...

Regionala nyheter, 27 sep 2013

LRFs regionala och kooperativa råd i Åre

Västra Götaland

LRF riksförbundsordförande inledde höstens regionala  och kooperativa råd i Åre med att konstatera att nu möts vi av ett stort intresse för landsbygdens frågor, men förståelsen kunde vara större ... Vår möjlighet blir att dra nytta av denna...

Regionala nyheter, 26 sep 2013

P4: Kärleken fick Åsa Augustsson att bli mjölkbonde

Press, Västra Götaland

Publicerat: onsdag 25 september, Nyheter P4 SkaraborgMedverkar: Åsa Augustsson mjölkbonde i Istrum Åsa Augustsson mjölkbonde i Istrum berättar mer om sig själv och sitt liv i Förmiddag i P4. Lyssna...

Insändare: En hyllning till svenska bönder

Press, Västra Götaland

Av Patrik Holm Thisner inköps och kvalitetsdirektör McDonald's Sverige ordförande Hållbarhetsstipendiets jury Paul Christensson ordförande LRF Västra Götaland jurymedlem Hållbarhetsstipendiet. Läs hela här...

P4: Vi sätter potatisen i fokus med Elisabeth Thisner

Press, Västra Götaland

Publicerat: P4 Skaraborg 2013-09-26Medverkar: Elisabeth Thisner, potatiskonsulent (kommungruppsordförande i Mariestad)och ger sina bästa potatistips. Lyssna på Elisabeths tips...

Debatt: Stoppa hetsjakten på minkfarmare

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bt.se, 2013-09-25Författare: Lars Påfvelsson, ledamot LRF:s regionstyrelse Västra Götaland I samband med matchen Mjällby–Elfsborg ställer lokala minkfarmare ut sina djur. Det har fått djurrättsaktivister att gå i taket. Kanske får vi vara...

Regionala nyheter, 25 sep 2013

Bondens Marknad i Karlsborg firade 10 år

Västra Götaland

Bondens Marknad gick av stapeln i Karlsborg den 21 september och firade i år 10-årsjubileum. Ett etablerat evenemang som får besökare inte bara från den egna bygden och grannkommunerna utan även från Närke. Årets tema var "Närproducerat - du vet vad du...

Maten på bordet - Föreläsning/debatt i Borås

Västra Götaland

Hjärtligt välkomna inledde undertecknad med och önskade samtliga en intressant kväll (onsdagen den 18 september) som kom att handla om maten på bordet, ett hållbarare samhälle och en levande och blomstrande landsbygd. Syftet med kvällen var att skapa...

Regionala nyheter, 24 sep 2013

ForskarFredag 27/9 på Dalénium - "Nyttan med kor" och "Vad smakar det egentligen?"

Västra Götaland

Kl 11.00 Nyttan med korMonica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland och lantbrukarna Evy och Lars-Olof Josefsson sitter i panelen vid en diskussion "Nyttan med kor" på Dalénium Science center, Stenstorp, under ForskarFredagen 2013. I...

Regionala nyheter, 21 sep 2013

LRF Västs ordförande lättad över att vargen är skjuten

Press, Västra Götaland

Publicerat: lördag 21 september, Nyheter P4 VästMedverkar: Paul Christensson, ordförande för LRF Västra Götaland Paul Christensson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Västra Götaland, hoppas att angreppen slutar efter att den varg som...

Regionala nyheter, 20 sep 2013

Länsstyrelsen säger ja till vargjakt

Press, Västra Götaland

Publicerad: Västnytt, 20 september 2013 Under fredagskvällen sade Länsstyrelsen ja till skyddsjakt av varg i Tanums kommun. Detta efter påtryckningar från Lantbrukarnas Riksförbund. Se länk...

Regionala nyheter, 18 sep 2013

Succé för Öppen Gård på Rössberga

Västra Götaland

I söndags (15/9) anordnade familjen Larsson Öppen Gård på Rössberga, Floby. Det kom många intresserade besökare ca 550 stycken för att titta på gårdsanläggningen och för att delta i aktiviteterna som anordnats under dagen. Kön ringlade sig lång för att...

Vattenskydd hotar jordbruket

Press, Västra Götaland

Större delar av Göta älv ska skyddas. Jordbrukarna Johannes Löndahl och Lars-Harry Svensson i Kungälvs kommun är kritiska och yrkar på mer fakta. Se länk nedanhttp://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.2041966-vattenskydd-hotar-jordbruket

Regionala nyheter, 16 sep 2013

Debatt: Jägarna bör ha bevisbördan

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bt, 2013-09-16Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland och Ronny Johansson,viltansvarig LRF Västra Götaland I ett markägarperspektiv måste vi nu komma ur den bevisbörda som vi låtit jägarintresset lägga på oss, att...

Debatt: Bra skolmat måste få kosta

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bt, 2013-09-16Författare: Axel Hansson, marknadsutvecklare offentlig upphandling, LRF Se länk http://www.bt.se/debatt/bra-skolmat-maste-fa-kosta(3940545).gm  

Ledare: Den goda maten runt hörnet

Press, Västra Götaland

Stefan Eklund, chefredaktör på BT, skriver den 2013-09-13 om Den goda maten runt hörnet. Se länk http://www.bt.se/ledare/stefan_eklund/den-goda-maten-runt-hornet(3937863).gm

Regionala nyheter, 14 sep 2013

Smittvägar för salmonella måste spåras bättre

Press, Västra Götaland

Publicerad: SvD Opinion,14 september 2013 Författare:  PAUL CHRISTENSSON, ordförande LRF Västra Götaland och MONICA DIDRIKSSON, vice ordförande LRF Västra Götaland Allt oftare hör vi larm om salmonellasmitta i mat och att butiker återkallar...

Klorkyckling och hormonkött?

Press, Västra Götaland

Stefans Edmans krönika i GP den 2013-09-13 http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2034011-vill-vi-ha-klorkyckling-och-hormonkott-

Regionala nyheter, 13 sep 2013

Anna Ingvar-Nilsson Årets Nötköttsföretagare i Skaraborg

Västra Götaland

LRF Västra Götaland delade tillsammans med Skaraborgs Nötköttsproducenter ut priset Årets Nötköttsföretagare 2013 i Skaraborg till Anna Ingvar-Nilsson, Backgården, Vilske-Kleva, Falköping. Motivering:"Anna driver en avelsverksamhet av högsta...

Naturbruksgymnasiernas framtid i Västra Götaland

Västra Götaland

I måndags hölls en gemensam personalinformation på de sex naturbruksgymnasierna om en ny inriktning för helheten av verksamheten inom Naturbruksförvaltningen Västra Götaland, Sveriges största huvudman för naturbruksutbildningar. Detta förslag (se nedan)...

Möte mellan LRF VG och Länsstyrelsens djurskyddskontroll, Uddevalla

Västra Götaland

Jenny Karlsson gruppchef för Länsstyrelsens djurskyddskontroll i Uddevalla och Karin Lundborg tf chef för veterinär- och djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland träffade Lars Påfvelsson, ledamot av LRFs regionstyrelse Västra Götaland, och...

Ny Rovdjursproposition – En hållbar rovdjurspolitik

Västra Götaland

Miljöminister Lena Ek överlämnade igår regeringens rovdjursproposition till riksdagen. Regeringen föreslår ett nytt övergripande och långsiktigt mål som anger att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn skall uppnå och bibehålla gynnsambevarandestatus i...

Catharina - Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad

Västra Götaland

LRF Västra Götaland har tillsammans med Köttklubben i Sjuhärad delat ut priset Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad 2013 till Catharina von Braun, Haby gård, Skene. Motivering:"Catharina driver en framgångsrik avelsverksamhet med god djuromsorg och en...

Sammanfattning - möte om det nya landsbygdsprogrammet i Falköping 22/8

Västra Götaland

Deltagare var EU-parlamentariker, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, riksdagsledamot, LRFs regionförbund, Kommunalförbundet, lokala politiker, Vuxenskolan samt medlemmar från LRF och LRF-ungdomen. Kvällen inleddes med hur utformningen av det kommande...

Ekocentrum firar 20 år med närproducerad mat

Västra Götaland

LRF Västra Götaland bjöd på en härlig buffé av närproducerade rätter när Ekocentrum i Göteborg inledde sitt 20-årsjubileum med 120 inbjudna gäster. Buffén gav tillfälle till många intressanta samtal kring mat och hållbarhet. Firandet inleddes med en...

Regionala nyheter, 12 sep 2013

Pressinbjudan: Årets Nötköttsföretagare Skaraborg 2013

Press, Västra Götaland

Pressinbjudan LRF Västra Götaland delar tillsammans med Skaraborgs Nötköttsproducenter ut priset Årets Nötköttsföretagare i Skaraborg 2013 till Anna Ingvar-Nilsson, Backgården, Vilske-Kleva, 521 94 Falköping med motiveringen "Anna driver en...

Bengt Danielsson slutar på Scan

Press, Västra Götaland

Bengt Danielsson "slakteriet Uddevalla" slutar sin anställning på Scan efter 28 år för att gå vidare till Lantmännen. Sju föreningar och företag har varit hans arbetsgivare under dessa år från Scan Väst till SLS. Många bönder har fått möjligheten att...

Regionala nyheter, 11 sep 2013

Pressinbjudan: Årets Nötköttsföretagare Sjuhärad 2013

Press, Västra Götaland

Pressinbjudan LRF Västra Götaland delar tillsammans med Köttklubben i Sjuhärad ut priset Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad 2013 till Catharina von Braun, Haby gård i Skene med motiveringen "Catharina driver en framgångsrik avelsverksamhet med god...

Debatt: Jägarintressen styr hög älgstam

Press, Västra Götaland

Publicerad: MARIESTADS-TIDNINGEN, 2013-09-10 Sida 2Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland, Ronny Johansson, viltansvarig LRF Västra Götaland ÄLGJAKT. För att de nio nya älgförvaltningsgrupperna i Västra Götaland skall ha ett...

LRF säger nej till ökat strandskydd

Press, Västra Götaland

Länsstyrelsen vill öka strandskyddet i 31 kommuner i regionen. LRF kommenterar förslaget och anser att de går för långt i att skydda områden närmast sjöar från byggnation, det så kallade strandskyddet. Läs mer...

Vargwebben ska hjälpa lantbrukare

Press, Västra Götaland

Bo Hagström, ordförande för LRF i Gullspång och lantbrukare, han menar att vargwebben kan vara till hjälp för lantbrukare med djur. Lyssna och läs mer här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5642290

LRF:s syn på förändringen av naturbruksutbildningen

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 11 september 2013 LRF:s syn på förändringen av naturbruksutbildningen som Västra Götalandsregionen nu avser göra Med anledning av det beslut Regionala utvecklingsnämnden i VG-regionen förväntas fatta den 17...

Pressmeddelande: LRF kräver enklare strandskydd

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från LRF Västra Götaland 11 september 2013 LRF kräver enklare strandskydd - Länsstyrelsen går för långt i sin skyddsiver. I de flesta av våra kommuner har vi gott om plats och ett lågt bebyggelsetryck. Där bör det således inte finnas...

Regionala nyheter, 10 sep 2013

Avel vid Åbyfjorden prisades

Västra Götaland

Familjen Johansson på Ed i Brastad är Årets Nötköttsföretagare 2013 i Väst. Motivering:"Hanna och Bengt driver en framgångsrik avelsverksamhet och har en ständig vilja att utvecklas som företagare. Detta gör dem till goda föredömen för...

Regionala nyheter, 6 sep 2013

Får svensk mat som specialkost i skolan

Västra Götaland

Med hjälp av starkt tryck från föräldrar blev svenskproducerad skolmat jämställd med vegetarisk- och religiöst anpassad mat. Mjölkbonden Anette Gustawson ställde kvar på sin barns skolmat enligt Miljöstyrningsrådets kriterier och lyckades på så vis få...

Mindre pengar för Sveriges landsbygd

Press, Västra Götaland

Publicerat: SR, torsdag 5 september kl 12:30, Ekot Lyssna och läs mer här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5637002

Bonde på köpet på City Gross i Skara

Västra Götaland

LRF Ungdomen Skaraborg slog på stort med en mycket fin monter i City Gross, Skara i veckan. Mikaela Jardstedt, Hanna Sjöström och Magnus Fridén hade bjudit in mjölkbonden Hanna Johansson och tillsammans presenterade de LRFs satsning Våga fråga - Få en...

Insändare - Dubbelmoral gäller för kommunernas skydd av dricksvatten

Press, Västra Götaland

Vi lantbrukare runt Vättern har med stort intresse tagit del av de senaste dagarnas rapportering i media om att kommunen släpper ut avloppsvatten i dricksvattentäkten Vättern. Under de senaste 7-8 åren har ett omfattande arbete genomförts för att skydda...

Regionala nyheter, 5 sep 2013

Pressinbjudan: Årets Nötköttsföretagare i Väst 2013

Press, Västra Götaland

Pressinbjudan LRF Västra Götaland delar tillsammans med Köttklubben Väst ut priset Årets Nötköttsföretagare i Väst 2013 till Hanna och Bengt Johansson, Eds gård i Brastad med motiveringen "Hanna och Bengt driver en framgångsrik avelsverksamhet och har...

Regionala nyheter, 30 aug 2013

Debatt: Öppna för bete på strandskyddsområde

Press, Västra Götaland

Publicerad: BOHUSLÄNINGEN, 2013-08-30 Sida 3Författare: Katarina Johansson Styrelseledamot LRF Västra Götaland, Paul Christensson Ordförande LRF Västra Götaland Mona Molander ifrågasätter varför LRF Västra Götaland engagerar sig i frågan om uppsättande...

Replik Köttfri av rätt skäl

Press, Västra Götaland

Publicerad: Skaraborgs Läns tidning, 2013-08-29 Sida 2 Författare: Anderz Erlandson KRAV-lantbrukare I FREDAGENS NUMMER av Skaraborgs Läns Tidning finns det en fotnot i ett reportage om Vara kommuns Estlandsresa. Där kan man läsa att personalen har...

Regionala nyheter, 29 aug 2013

Hänt på Bokenäset

Västra Götaland

Premiär för traktorslalom för bruksfordon vid Rotviksbro med Bokenäsets LRF som arrangör. Under lördagen (24/8) genomfördes aktiviteten med ett 15-tal deltagande ekipage. Brukstraktorerna var i åldrarna från medio 1950-tal till bara något år gamla....

Regionala nyheter, 27 aug 2013

Debatt: Krävs ändrade regler för stängsel

Press, Västra Götaland

Publicerad: MARIESTADS-TIDNINGEN, 2013-08-27 Sida 2Författare: Paul Christensson ordförande LRF Västra Götaland, Katarina Johansson styrelseledamot LRF Västra Götaland STRANDSKYDD. Det måste till en ändring som gör att det inte är storleken på din...

Dyngbaggar minskar utsläpp från kogödsel

Västra Götaland

Kanske kan vi tacka dyngbaggarna för att jordbruket påverkar klimatet mindre än man trott skriver ATL den 20130826. Se länk http://www.atl.nu/lantbruk/dyngbaggar-minskar-utsl-pp-fr-n-kog-dsel  

Regionala nyheter, 23 aug 2013

Debattartikel - Satsa mer på Sveriges lantbruk

Press, Västra Götaland

Sverige förlorar en femtedel, eller 500 miljoner per år, av pengarna i Landsbygdsprogrammet efter EUs budgetförhandlingar i våras. Detta riskerar minska investeringarna i hållbar matproduktion, jobb och öppet landskap. Därför måste regeringen i den...

Debattartikel - Vem får sätta upp stängsel för sina djur?

Press, Västra Götaland

Det måste till en ändring som gör att det inte är storleken på gården som ska avgöra om man får sätta upp stängsel eller inte. Vi ifrågasätter länsstyrelsens krav på att ägaren ska ha en betydande del av sin inkomst från jordbruket för att få hålla...

Regionala nyheter, 19 aug 2013

Allt fler bråk kring allemansrätten

Press, Västra Götaland

Publicerad: 5 augusti 2013 kl 12:02Medverkar: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland LRF Västra Götalands ordförande Paul Christensson lyfter i TV 4 Nyheterna och Svenska Dagbladet, behovet av mer ordning och reda kring användandet av...

Regionala nyheter, 13 aug 2013

Nu är det dags att samverka! Än kan vi påverka!

Press, Västra Götaland

PRESSMEDDELANDE 2013-08-13 Nu är det dags att samverka! Än kan vi påverka! LRF:s kommungrupp i Falköping och LRF Ungdomen Skaraborg vill få så många människor som möjligt med i att påverka hur det kommande landsbygdsprogrammet ska utformas. "Vi har...

Regionala nyheter, 12 aug 2013

Svarta hål i mobiltäckningen skapar bekymmer för lantbrukarna i Västra Götaland

Press, Västra Götaland

Publicerat: Nyheter P4 VästMedverkar: Anders Andersson, ordförande Lrf:s kommunkrets i Mellerud – Det är under all kritik. Det alldeles för många stora svarta hål där telefonerna inte fungerar, säger Anders Andersson som är ordförande för Lrf:s...

Regionala nyheter, 8 aug 2013

LRF vill stoppa bärplockarnas läger i skogen

Press, Västra Götaland

Publicerad: SR, torsdag 8 augustiMedverkar: Björn Galant, LRF Se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5611960 

Regionala nyheter, 12 jul 2013

Traktorrace i Odensåker

Västra Götaland

Välkomna på traktorrace i Rör, Odensåker (mellan Skövde och Mariestad). Onsdagen den 17 juli görs det upp om bôgdas säkraste traktorförare. Barnracet startar kl 17.30.Vuxenracet startar kl 19.00. Servering av kaffe, korv mm. Odensåkers LRF och...

Regionala nyheter, 11 jul 2013

Pressmeddelande - Går det att utrota flyghavre?

Press, Västra Götaland

Nä, helt går det nog inte men vi kan jobba för att minska riskerna för spridning och nu är det hög tid att se över sina fält! Flyghavre är ett särskilt besvärligt ogräs eftersom den har stor spridningsförmåga och kräver en omfattande bekämpning,...

Regionala nyheter, 9 jul 2013

Fartfylld bonnapulling

Press, Västra Götaland

SKARABORGS ALLEHANDA 2013-07-08 Sida:11Författare: Frans Nilsson MOTOR. Visa tidningssida >> I lördags arrangerades traktorpulling på Tibro motorstadion. I 5 olika viktklasser tävlade de deltagande. Målet var att nå en full pull. Tävlingen går ut...

Här kan du äta svenskt

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande 8 juli 2013 Idag presenterar LRF tillsammans med White Guide årets lista på restauranger som i mycket hög utsträckning använder svenska och lokalproducerade råvaror. – På White Guide har vi under det senaste året upplevt att alla typer...

Regionala nyheter, 8 jul 2013

DEBATT: Tillsammans gör vi bluffmarknaden omöjlig

Press, Västra Götaland

Publicerad: MARIESTADS-TIDNINGEN 2013-07-04 Sida:2Författare: Ingemar Fredriksson, ordförande Företagarna Västra Götaland Paul Christensson, ordförande LRF Västra GötalandLäs ävenDags att börja agera mot bluffmakare - DEBATT. Tillsammans gör vi...

Allt mer populärt med ekologiska kor

Press, Västra Götaland

Publicerat: fredag 5 juli kl 09:21, Nyheter P4 Skaraborg Antalet ekologiska kor blir bara fler. Och en fjärdedel av landets ekokor finns här i Västra Götaland. En av de som idag har ekologiska mjölkkor och som funderar på skaffa fler är Daniel Frändberg...

DEBATT. Ta makten över maten

Press, Västra Götaland

Publicerad: Ttela 5 juli 2013Författare: Anders Andersson LRF, MellerudLäs debattartikeln här http://ttela.se/asiktdebatt/debatt/1.2234497-ta-makten-over-maten Nu har det hänt igen. Salmonellasmittan gör att Ica återkallar sina egna...

DEBATT: Se upp för bedragarna i sommar

Press, Västra Götaland

Publicerad: BOHUSLÄNINGEN 2013-07-06 Sida:3Författare: Ingemar Fredriksson Ordförande Företagarna Västra Götaland, Paul Christensson Ordförande LRF Västra Götaland Nu är sommaren här och det är en hektisk period för många småföretagare. Det är även en...

Fullt drag med traktorer - BONNAPULLING.

Press, Västra Götaland

Fullt drag med traktorer - BONNAPULLING. Visa tidningssida >>Publicerad: SKARABORGS ALLEHANDA 2013-07-06 Sida:14 ENTUSIASTER. För första gången anordnas traktorpulling i Tibro. Ett gäng unga entusiaster har dragit i gång evenemanget som de hoppas...

Invasion av traktorförare

Press, Västra Götaland

Invasion av traktorförare- Veteraner och debutanter i välbesökt traktorrace Visa tidningssida >> SKARABORGS LÄNS TIDNING 2013-07-08 Sida:5Författare: Moa Gunnarsson SKARA Femton tävlande och en vinnare. I traktorracet tävlar man två och två i...

Regionala nyheter, 3 jul 2013

Succé för matkurs för barn

Press, Västra Götaland

Publicerad: Borås Tidning 2013-06-30 Sida:9,10Författare: Karin Samuelsson Den första matlagningskursen för barn blev snabbt fulltecknad - till hösten gör LRF och Vuxenskolan en nystart. I samband med framtidsveckan i våras ordnade LRF och...

Regionala nyheter, 28 jun 2013

Ingrid avtackad som CEJAs vice ordförande

Västra Götaland

Ingrid Pettersson, Vara, avtackades under veckan vid CEJA General Assembly (generalförsamling) i Bryssel efter fyra år i CEJAs styrelse. Hon har länge varit engagerad i CEJA för LRF Ungdomen i Sverige och de senaste fyra åren som vice ordförande. CEJA...

Delseger för LRF

Press, Västra Götaland

För första gången sen jag började jobba med kraftledningsfrågor har regeringen vågat sätta ner foten och vågat återförvisa en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen, EI. LRF och några medlemmar hade överklagat EIs beslut om att godkänna...

Samverkansprojekt mellan myndigheter ska ge tydligare budskap till lantbrukarna

Västra Götaland

Vindmätare, sprutmunstycken och hjälpreda. Det är mycket förberedelser som krävs innan det är dags att ge sig ut med sprutan. Vi lantbrukskontrollanter fick själva känna på detta när vi träffades för en växtskyddsdag inom det så kallade...

Regionala nyheter, 27 jun 2013

Rädda sånglärkan

Västra Götaland

Vår svenska sånglärka betraktas av många som en av vårens främsta budbärare. Den brukar komma så snart tjälen gått ur marken. Under de senaste 35 åren har antalet sånglärkor tyvärr minskat med 75 procent. Orsaken är i första de moderna...

Regionala nyheter, 26 jun 2013

Vågar satsa på kossor

Press, Västra Götaland

MODERNT. I Fröåkra strax utanför Lyrestadstår kossorna på parad med panoramautsikt och full uppsikt över Midskogs infart. 25-åriga Tommy Gustafsson, med pappa och farbror i ryggen står bakom den våghalsiga satsningen på gårdens 150 kor. Visa...

Regionala nyheter, 25 jun 2013

LRF varnar för att kor kan dö av skräp som slängts längs med vägarna

Press, Västra Götaland

Publicerat: måndag 24 juni kl 15:21, Nyheter P4 VästMedverkar: Östen Ramneskär, lantbrukare och ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund i Bokenäs När skördemaskiner slår gräset krossas likaså pet- och metallflaskor och andra föemål som sedan blandas...

Jobbar för fiber i Hulared

Press, Västra Götaland

Publicerad: Ulricehamns tidning, 2013-06-25 Om Bengt Andersson får som han vill, kommer han och grannarna att få fiberuppkoppling.– Går det riktigt bra börjar vi gräva ner kabeln om två år. Se länk...

Regionala nyheter, 24 jun 2013

Insändare: Håll i skräpet tills du kommit hem

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen 2013-06-24 Sida: 3 Författare: Solveig och Lennart Staxäng Stångenäs LRF, Östen Ramneskär Bokenäs LRF, Hans-Ola Olsson Tanum-Lur LRF, Odd Fredriksson Långelanda LRF Visa tidningssida >> Trafkverket känner bara...

Regionala nyheter, 21 jun 2013

Vad kom ni överens om när vargarna flyttade in?

Press, Västra Götaland

Publicerad: Mariestads-Tidningen Sida: 4Författare: Hanna Isaksson Medverkar: Bo Hagström, ordförande i LRF Gullspångs kommun Visa tidningssida >> ...Bo Hagström, ordförande i LRF Gullspångs kommun, som nu är en av dem som ställt krav om...

Regionala nyheter, 20 jun 2013

Regionalt råd 18 juni – "Vilka är LRF till för?"

Västra Götaland

Denna gång "krattade regionala rådet manegen" för verksamhetsplaneringen inför 2014 inom HELA LRF-organisationen. Deltagare var 17 LRF-regioner via respektive ordförande eller vice sådana, riksförbundsstyrelsen och LRFs ledningsgrupp. Rådet innehöll...

Lantbrukare kräver ersättning för vargarna i Tiveden

Press, Västra Götaland

Lantbrukare i området kring södra Tiveden kräver nu olika kompensationsåtgärder från Naturvårdsverket för kostnader som de utplacerade vargarna för med sig. Lyssna på  Radio Skaraborgs inslag med Bo Hagström, ordförande LRF Gullspång...

Pressmeddelande: Kompensationsåtgärder för flyttat vargpar krävs

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande Kompensationsåtgärder för flyttat vargpar krävs Med anledning av det vargpar som på Naturvårdsverkets initiativ flyttades till Tiveden-området kräver LRF Gullspång kompensationsåtgärder. Frågan om kompensationsåtgärder har...

Regionala nyheter, 19 jun 2013

Håll i skräpet – för kornas skull Relaterat

Press, Västra Götaland

Publicerad: Nya Lidköpings tidningenFörfattare: Josefina Guttman, Tunbygden LRF, Håkan Eriksson, Vinninga LRF Se tidningssida http://nlt.se/startsidan/friaord/1.2210218-hall-i-skrapet-for-kornas-skull Varje år dör flera kor på grund av nedskräpningen...

Regionala nyheter, 17 jun 2013

Hästar tävlar på marknadsplatsen

Press, Västra Götaland

BOHUSLÄNINGEN  2013-06-15 Sida: 7 Visa tidningssida >> RABBALSHEDE: På söndag blir det bruksridning och brukskörning på Rabbalshede marknadsplats. Första starten går klockan tio. Bakom står Bohuslän Dals fjordhästförening och...

Metartävling i Töllsjön

Press, Västra Götaland

Publicerad: Borås Tidning 2013-06-13 Sida: 14 (detta är en bildtext, tyvärr har vi inte tillgång till bilden)- Metartävling. Töllsjö LRF-avdelning har haft metartävling i Töllsjön. Trots åska och regn kom det 18 deltagare med metspö. Bäst lyckades Börje...

Håll hårt i ditt skräp så att inte fler betande kor dör!

Press, Västra Götaland

Publicerad: Strömstads Tidnig/Norra Bohuslän 2013-06-13 Sida: 2Författare: Hans-Ola Olsson, Tanum-Lur LRFVisa tidningssida >> Varje år dör flera kor på grund av nedskräpningen utmed våra vägar. De sätter exempelvis i sig bortkastade flaskor...

Regionala nyheter, 14 jun 2013

Västra Götalands Ullbaggekandidater till final

Press, Västra Götaland

Publicerad: 2013-06-14 Länets nominerade Ullbaggekandidater har gått vidare till final i tre kategorier. På Landsbygdsgalan i Stockholm i november utses vinnarna. Se länk...

Dags att leta efter flyghavre

Västra Götaland

Pengarna från Västra Sveriges Flyghavrefond är slut och därmed bidraget till lokalavdelningarnas tidigare flyghavreaktiviteter som främst varit inom Skaraborg och Västs område. Däremot finns vår egen aktivitetsersättning om ni vill ordna en...

Kan bli årets Leader-projekt

Press, Västra Götaland

Som ett av tre projekt i landet har Kungälvsmat nominerats till att bli årets Leader. Se länkhttp://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1742680-kan-bli-arets-leader-projekt 

Färre kossor och grisar väcker oro

Press, Västra Götaland

FALKÖPINGS TIDNING 2013-06-14 Sida: 8Författare: Ulf C Nilsson Medverkar: Paul Christensson, LRF-ordförande i Västra Götaland, Camilla Svensson, rådgivare på länsstyrelsen Visa tidningssida >> Antalet svenska kossor och grisar sjunker i...

Inspirationsdagen för hästföretagare

Västra Götaland

Det blev en fantastisk uppslutning både på deltagare och inbjudna föreläsare på inspirationsdagen för häst i Göteborg. Allt ifrån LRFs omvärldsanalys till regionala nav för hästnäringen, utbildningsmöjligheter, Länsstyrelsens utvecklingsprogram med...

Vind ur flera aspekter

Västra Götaland

Qvinnovindar, QV, har en andel i vindkraftsparken Knuts Kulle, tre verk, utanför Gnosjö. Som en av medlemmarna i QV är jag med på ett litet hörn. Tisdagen den 4 juni så var det visning av bygget. Vi hade turen att få se när vinge nummer två flyttades...

Regionala nyheter, 13 jun 2013

Lika villkor en förutsättning för svensk mjölkproduktion

Press, Västra Götaland

Publicerad: 13 jun, 2013 08:30 CET I dag den 13 juni deltar Jonas Carlberg, näringspolitisk chef LRF Mjölk, på en frågestund i riksdagen med Mikael Oscarsson (KD) och Alliansgruppledarna i Miljö- och jordbruksutskottet. Syftet är att diskutera vad...

Regionala nyheter, 12 jun 2013

Håll hårt i ditt skräp

Press, Västra Götaland

Publicerad: SKARABORGS LÄNS TIDNING 2013-06-12 Sida: 15Författare: Per Stigson, Sventorp-Forsby LRFVARJE åR DöR FLERA KOR på grund av nedskräpningen utmed våra vägar. De sätter exempelvis i sig bortkastade flaskor som, om oturen är framme, skär upp...

Regionala nyheter, 10 jun 2013

Projektledare för ett nordiskt smakcentrum?

Press, Västra Götaland

Nordic Taste and Flavour Centre - Ett nordiskt smakcentrum Smak är en av de viktigaste egenskaperna för identifiering, differentiering och försäljningsframgången hos ett livsmedel. För att förstå smak och dess påverkan behövs samverkan mellan flera...

Regionala nyheter, 7 jun 2013

Remiss vattenskyddsområde för Vättern

Press, Västra Götaland

Nu närmar sig slutdatum för dig som är berörd av förslaget till nytt vattenskyddsområde för Vättern. Remisstiden går ut den 20 juni. Det är viktigt att du som markägare kollar om avgränsningen är rätt gjord på din fastighet! Du kan antingen gå in på...

LRF har lämnat synpunkter på vattenförvaltningen

Press, Värmland

LRFs regioner i Värmland Västra Götaland, Halland och Skåne har lämnat synpunkter på Vattenmyndighetens remiss "Väsentliga frågor för Västerhavet" LRF är fortsatt kritisk till det svenska införandet av vattendirektivet som vi anser kan ge långtgående...

Insändare: Håll hårt i ditt skräp så att inte fler betande kor dör

Press, Västra Götaland

Publicerad: Mariestads-Tidningen 2013-06-07 Sida: 3Författare: Stina Johansson Töreboda, LRF, Elisabeth Thisner Torsö, LRFVisa tidningssida >> Varje år dör flera kor på grund av nedskräpningen utmed våra vägar. De sätter exempelvis i sig...

DEBATT: Stoppa spridningen av multiresistenta bakterier

Press, Västra Götaland

Publicerad: SKARABORGS ALLEHANDA 2013-06-05 Sida: 2Författare: Monica Didriksson Vice ordförande LRF Västra Götaland Återigen uppmärksammas faran med multiresistenta bakterier. Den här gången är det Smittskyddsinstitutet, SMI, som varnar för att...

Grisbonde blir årets företagare

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen 7 juni 2013 Medverkar: Hans-Ola Olsson, Säms gård TANUMSHEDE:30-årige ekologiske grisuppfödaren Hans-Ola Olsson fick avbryta sådden för en annorlunda dag med tårtkalas Och det gjorde han så gärna eftersom han utsetts...

Regionala nyheter, 5 jun 2013

Slutrapport – Utvecklingspotentialen för SLU i Skara

Västra Götaland

SLUs rektor gav 21 januari 2013 uppdraget till platschefen i Skara, Margareta Stigson att vara ordförande i en arbetsgrupp för att inventera utvecklingspotentialen och kartlägga olika möjligheter till långsiktigt bärkraftig verksamhet vid SLU i Skara. I...

Regionala nyheter, 31 maj 2013

When HJO love the earth

Västra Götaland

When you love the earth (When HJO love the earth) LRF och Hjo kommun tillsammans med Leader Östra Skaraborg presenterar mångfalden på landsbygden i Hjo 2013. Se filmen som vill stärka lantbrukets roll i Hjo kommun...

Matrundan på Österlen

Press, Västra Götaland

Familjen Bäckberg/Larsson undrade var våren tagit vägen, vi bestämde oss för att fara söderöver under Kristihimmelfärdshelgen. När vi passerade genom Halland ner mot Skåne kom våren närmare och närmare, så när vi körde ner från Hallandsås var våren...

Årets riksförbundsstämma på Sånga-Säby

Västra Götaland

Årets riksstämma hölls 28 - 29 maj. För mej var det mitt första besök på LRFs nu nyrenoverade egna konferensanläggning, Sånga-Säby. En fin anläggning som ligger naturskönt vid Mälarens strand, ca 35 km från Stockholm City. Anders Källström redogjorde i...

Mjölkuppror i Brastad

Västra Götaland

ICA-handlarna Gerhard Svensson och Caroline Wessberg i Brastad fortsätter sitt uppror till fördel för kommunens mjölkbönder. De båda blev kändisar när de bojkottade ICAs egen grädde från Österrike i sin butik. I veckan hölls ett möte i Brastad Folkets...

Årets Locketorpsdagar vid Vakällan

Västra Götaland

Under två dagar i maj genomfördes årets natur-, kultur- och miljlödagar i Locketorp utanför Skövde för 19:e gången. Årets tema var: Jag och naturens resurser. Dagarna är ett samarrangemang där bl a LRFs kommungrupp i Skövde deltar med provsmakning av...

Regionala nyheter, 30 maj 2013

Matlagningskursen för 12-åringar i Borås under Framtidsveckan

Västra Götaland

10 stycken förväntansfulla barn med olika förutsättningar samlades för att lära sig grunderna och använda råvaror där de får koll på innehållet genom att tillaga maten från grunden samt lära och diskutera matens ursprung. 12-åringarna delades in i...

Mjölk ger bättre återhämtning och träningsresultat

Press, Västra Götaland

Mjölken blir allt mer uppmärksammad i idrottssammanhang. Både för motionärer och elitidrottare är mjölk ett viktigt livsmedel. Det har visat sig att den i motsats till sportdrycker med högt kolhydratinnehåll främjar både muskeltillväxt, skadeläkning och...

Regionala nyheter, 29 maj 2013

LRF vill införa tillstånd för att få mata vildsvin

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen.se 2013-05-29Medverkar: Paul Christensson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i Västra Götaland SotenäsDet finns en ökad risk till konflikt på grund av vildsvinen. Det anser LRF Västra Götaland. Nu lyfts frågan på...

LRF vill se tillstånd för matning - Antal vildsvin ökar

Press, Västra Götaland

Publicerad: BOHUSLÄNINGEN 2013-05-29 Sida: 8Författare: ANGELICA DIMAKISMedverkar: Paul Christensson, ord­förande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i Västra Götaland Visa tidningssida >> SOTENÄS: Det fnns en ökad risk till konfikt på grund av...

Regionala nyheter, 28 maj 2013

Lärarstudenter och bönder

Press

Drygt 70 st av framtiden kunskapsbärare från Högskolan Väst fick möjlighet under två dagar stifta närmare bekantskap med kossor och regionala bönder på Naturbruksgymnasiet Nuntorp i ett samarbete mellan skolan och LRF Västra Götaland. Studenterna och...

Regionala nyheter, 27 maj 2013

LRF Västra Götaland på väg

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande 130527 LRFs riksförbundsstämma 2013 hålls på Sånga Säby 28 till 29 maj och samlar bondeledare från hela Sverige. 17 av dessa kommer från LRF Västra Götaland liksom 16 motioner i angelägna ämnen. LRF Västra Götalands främsta krav på...

Debatt: Ta hotet om resistenta bakterier på allvar

Press, Västra Götaland

Publicerad: Ttela,  27 maj 2013Författare: Monica Didriksson är vice ordförande, LRF Västra Götaland. Återigen uppmärksammas faran med multiresistenta bakterier. Den här gången är det Smittskyddsinstitutet, SMI, som varnar för att spridningen av...

Regionala nyheter, 26 maj 2013

Bolag oense om bredbandskostnad

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen,  26 maj 2013 Uppdaterad 27 maj 2013Medverkar:  Nils Mellin, ordförande för LRF i Uddevalla Bolag oense om bredbandskostnadUddevallaI grunden är alla överens. Utförs ett grävjobb ska tomrör för bredband med ner i...

Regionala nyheter, 24 maj 2013

EU-förslag om utsäde och plantor

Västra Götaland

Den 6 maj kom ett förslag från EU om hur lagstiftningen kring utsäde och plantor ska kunna förenklas och harmoniseras inom EU. I dag finns 12 olika direktiv och ett 90-tal olika rättsakter som skapar osäkerhet och olika konkurrensvillkor inom EU. Ett av...

Föreningen stickmyggor runt sjön Östen är nu bildad

Västra Götaland

Nu har "Föreningen stickmyggor runt sjön Östen" bildats formellt. Under Rune Skogbergs eminenta ledning antogs stadgar och verksamhetsplan, valdes styrelse, revisorer och valberedning. Medlemsavgiften bestämdes till 100 kronor. Alla som vill stödja...

Veckans ordförandeträffar

Västra Götaland

Under veckan har fyra ordförandeträffar genomförts med bra deltagande trots det sena vårbruket. De olika träffarna bjöd på olika medverkande utifrån. Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsindustrierna pratade i Falköping om att "Livsmedelsindustrierna...

Regionala nyheter, 21 maj 2013

Ställ lika höga krav på importerad mat

Press, Västra Götaland

Publicerat: BORÅS TIDNING 2013-05-21 Sida: 26,27Författare: Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra GötalandÅterigen uppmärksammas faran med multiresistenta bakterier. Den här gången är det Smittskyddsinstitutet, SMI, som varnar för att spridningen...

Regionala nyheter, 17 maj 2013

Kosläpp på Kolebacka gård, Kungälv

Västra Götaland

Kosläpp hos Per-Uno Karlsson, söndagen den 19 maj kl 10.00 - 14.00, Kolebacka gård i Kungälv, vid Fontin. Klappa djur Korvgrillning Försäljning av närproducerat. Välkomna! Arrangör: Kungälvsmat

Betesträff för mjölk- och nötköttsproducenter

Västra Götaland

I tisdags den 14 maj var det betesträff för mjölk- och nötköttsproducenter från Borås, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga hos Maria och Christopher Carlbergh, Korrebo, Månstad. Magnus Colliander, Skövde slakteri berättade om nyheter inom slakteri och...

Regionala nyheter, 15 maj 2013

Det måste bli ett slut på mat under falsk flagg

Press, Västra Götaland

Publicerad: GP, 2013-05-15Författare: Helena Jonsson, förbundsordförande LRF Livsmedelsverket måste rensa upp i märkningen av livsmedel. Många producenter väljer att åka snålskjuts på de svenska böndernas goda renommé genom att ge sken av att varan har...

Regionala nyheter, 13 maj 2013

Succé för årliga Matens dag på Hofsnäs

Press, Västra Götaland

Publicerad: SVENLJUNGA & TRANEMO TIDNING 2013-05-09 Sida: 62Författare: ANNA THEANDER HOFSNÄS/LIMMARED Det började som ett sätt att sätta fokus på mat och lokalproducerade varor. I år anordnas Matens dag för 23:e gången i ordningen. Och både...

Regionala nyheter, 8 maj 2013

Rovdjurspolitiken i praktiken

Västra Götaland

Drygt 60-talet intresserade hörsammade inbjudan från Bokenäsets och Orust LRF-avdelningar på temat Rovdjurspolitiken i praktiken. Med tanke på de allt fler observationer av varg och faktiska angrepp som skett, var det ett ovanligt lugnt möte med många...

Studiebesök med mersmak

Västra Götaland

Trollhättans kommungrupp låter tala om sig för sina fina kontakter med stadens politiker och tjänstemän och vårens studiebesök försämrade inte ryktet. Välordnat, uppskattat och mycket informativt gav det mersmak. Vi träffades kvart i nio hemma hos Lars...

Od-Alboga LRF bjöd scouter på mjölk och bulle vid kosläpp

Västra Götaland

Förra helgen arrangerade Od-Alboga LRF och NSF Västra Scoutdistriktet ett gemensamt kosläpp på Jonagården i Od. Maria och Jörgen öppnade sin gård för drygt 200 scouter med föräldrar och ledare. Od-Alboga LRF bjöd på bulle med mjölk eller kaffe. Gäsene...

Släpp kossorna ut, det är vår...

Press, Västra Götaland

Släpp kossorna ut, det är vår... - FÖRSMAK AV SOMMAREN Publicerad: BOHUSLÄNINGEN 2013-05-06 Sida: 8,9 Författare: LENA-KARIN ANDERSSON Det säkraste vårtecknet av alla är kosläppet på Dingle naturbruksskola. 60 kor släpptes ut på lördagen och fck...

10-15 personer

Press, Västra Götaland

Publicerad: BOHUSLÄNINGEN 2013-05-06 Sida: 4 omkommer varje år i olyckor på lantbruk, enligt LRF. Dessutom skadas 3 000-5 000 personer De vanligaste olyckorna sker i samband med maskiner eller djur, men nästan var tionde skadas när de hanterar föremål,...

Götene och Skara satsar mest pengar på skolmaten

Press, Västra Götaland

Publicerat: tisdag 7 maj kl 10:34, Nyheter P4 Skaraborg Skola Götene och Skara satsar mest pengar på skolmaten En undersökning som Skolmatens vänner gjort visar att Götene och Skara är de kommuner i Skaraborg som satsar mest pengar på skolmat....

Regionala nyheter, 5 maj 2013

Svenska bönder bör producera mer av världens kött

Västra Götaland

Publicerad på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt den 4 maj 2013 På Brännpunkt 3/5 skriver forskarna Hedenus, Bryngelsson och Larsson om nötköttskonsumtionens påverkan på klimatet. Ju mer man vet om något, desto svårare blir det att ge enkla svar...

Regionala nyheter, 3 maj 2013

DEBATT: Bojkotta handelns egna varumärken

Press, Västra Götaland

Publicerad: Land Lantbruk och skogsland, 2013-05-03Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland  och Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland När vi köper bilbarnstol avgör kvaliteten, inte priset. När vi köper...

Vårrusiga kor fick gå tillbaka till lagårn igen

Press, Västra Götaland

Publicerat: P4 Morgon, torsdag 2 maj kl 10:12, Nyheter P4 VästMedverkar: Sofia Karlsson, Evenstorp i Brålanda I går var det "kosläpp" på många ställen. Men eftersom – bland annat på Evenstorp i Brålanda – fick kossorna gå in i lagårn igen när...

Sydvästlänkens västra gren – en uppvisning i slöseri och nonchalans från Svenska Kraftnät

Västra Götaland

På aprils näst sista dag kom beskedet att Svenska Kraftnäts styrelse beslutat sig för att avsluta projektet med en likströmsledning mellan Nässjö och Tveiten på Oslofjordens västra sida. Det är ungefär tre och ett halvt år som LRF i Västra Sverige jobbat...

Regionala nyheter, 30 apr 2013

Kräver svar i öppet brev

Press, Västra Götaland

Publicerat: TV4, 2013-04-30Medverkar: bland annat Bo Hagström, ordförande LRF Gullspång Bönderna i norra Skaraborg ser inte fram emot årets betessläpp av tamdjur. Många är oroliga att det vargpar som etablerat sig i trakten ska attackera tamdjuren och i...

Öppet brev till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Press, Västra Götaland

Öppet brev till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län med anledning av det flyttade vargparet till Tiveden-området. Vi närmar oss maj och därmed även betessläpp av våra tamdjur. I år är förberedelserna och tankarna inför betessläpp...

Regionala nyheter, 29 apr 2013

SydVästlänkens västra gren genomförs inte

Västra Götaland

Pressmeddelande:  2013-04-29 Svenska Kraftnät har tillsammans med Statnett beslutat att inte genomföra projektet SydVästlänkens västra gren – en ny likströmsförbindelse mellan Barkeryd (Nässjö) och Tveiten (Oslo). Nya beräkningar visar att nyttan...

Regionala nyheter, 28 apr 2013

Riktiga bönder ska prioriteras

Press, Västra Götaland

Riktiga bönder ska prioriteras- Ellenö. Eskil Erlandsson besökte Färgelanda Publicerad: DALSLÄNNINGEN 2013-04-26 Sida: 35Författare: Henrik Lundbjörk Medverkade: Lars Påfvelsson från LRF Västra GötalandHan tycker att kollegorna i regeringen har svårt...

Regionala nyheter, 26 apr 2013

Eskil på besök i Färgelanda

Västra Götaland

Jag har varit på ett bra möte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i Färgelanda. Initiativtagare var LRF och Centern i Färgelanda, Bengtsfors och Ed som ville förmedla de för- och nackdelar som finns i Västra och Norra Dal, en avfolkningsbygd vad...

Skogsdag i Härryda

Västra Götaland

LRF Ungdomen Väst arrangerade i förra veckan en skogsdag i samarbete med Södra och Härryda LRF-avdelning. Träffen hölls på Sammels Gård i Landvetter, med inriktning på ungdomar med intresse för skog. Några frågeställningar fanns redan i inbjudan; Hur...

Yttranden över 400 kV-ledning mellan Trollhättan och Lerum

Press, Västra Götaland

Yttrandena gäller Svenska Kraftnäts planerade 400 kV-luftledning mellan Trollhättan och Lerum. På sträckan finns redan i dag två lika stora ledningar. Underlaget är undermåligt och har väckt ilska från markägare till kommunalråd. Stor del av den...

Markförläggning av kabel

Västra Götaland

I bl a Marks kommun så har Vattenfall ett projekt där de skall markförlägga kabel och ta bort befintlig luftledning. Det är ju bra för då blir leveranserna säkrare och intrånget mindre. Problemet är i det här fallet, och kanske på andra håll också, att...

Företagaren med coachen

Västra Götaland

Efter år av besök hos företagare finns mångas historier att berätta. Det här är en av dem/Mats Bergling, företagarcoach Det var mer med nyfikenhet än förhoppningar jag och hustrun avsatte tid för ett samtal med företagarcoachen. Vi tittade på alla de...

Regionala nyheter, 25 apr 2013

Så vill ministern ge bidrag

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohuslänningen, 2013-04-25 FÄRGELANDA:Det är bra med både EU-kontroller och djurskyddsinspektioner. De behövs säkert, men ibland känner man sig misstänkliggjord som bonde. Det var en av de synpunkter som lantbrukaren Mårten Olsson...

Tummen upp för svensk mat

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohuslänningen, 24 april 2013Medverkande: Berit Stridh, kommunikatör LRF Västra Sverige Det är Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som tagit fram appen, som är döpt till Bonde på köpet. – Den ska fungera som en lättsam guide till den...

Appen som vet vad du äter

Press, Västra Götaland

Publicerat: tisdag 23 april kl 16:30, Nyheter P4 SjuhäradMedverkande: Julia Gustafsson från LRF ungdom Sjuhärad Är maten jag köper från en svensk bonde eller inte? På tisdagen lanserade Lantbrukarnas riksförbund, LRF, en app till smarta telefoner. Appen...

Bonde på köpet - appen som tar reda på råvarors ursprung

Press, Västra Götaland

Publicerat: tisdag 23 april kl 16:10, Nyheter P4 SkaraborgMedverkar: Monika Didriksson, vice ordförande för LRF i Västra Götaland I dag lanserades den nya appen, Bonde på köpet, en mobilapp från Lantbrukarnas Riksförbund LRF som är till för att ta reda...

Ny app leder till ursprunget

Press, Västra Götaland

Publicerat: Jordbruksaktuellt 2013-04-23 Sex av tio svenskar tycker att ursprunget är bland de viktigaste faktorerna när de väljer mat. Därför lanserar LRF en app som gör det enklare för konsumenter att redan i butiken ta reda på om varan innehåller...

Appar som ger koll på maten

Press, Västra Götaland

Publicerad: Göteborgs-Posten 2013-04-25 Sida: 80Författare: Eva Wieselgren Se tidningssida här >>Om du vill veta om maten du lägger i shoppingvagnen är svensk kan du nu skanna streckkoden med mobilen och få svar. Och det finns flera appar för dig...

Vildsvin i Strömstad

Press, Västra Götaland

Publicerad: Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 2013-04-25 Sida: 14Författare: Eric Johansson Medverkande: Eleonore Marcusson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Den svenska vildsvinsstammen växer lavinartat. Nu finns det gott om vildsvin i...

DEBATT: Kornas bete är bra för både djur och människa

Press, Västra Götaland

Publicerat: Bohusläningen 2013-04-25 Sida: 3Författare: Agneta Schultzberg Veterinär LRF Mjölk Se tidningssida här >> Ett av årets säkraste vårtecken är här - de svenska mjölkkorna släpps ut på sommarbete. För många svenskar har de så kallade...

Regionala nyheter, 20 apr 2013

Slutreplik: Anonyma varor och prispress gynnar inte svenska producenter

Press, Västra Götaland

Publicerad: GP, 20 april 2013Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland och Monica Didriksson vice ordförande LRF Västra Götaland Genom att anonymisera maten genom de egna varumärkena och stenhård prispress agerar Svensk Handel...

DEBATT: Enögd titt ut genom tågens fönster

Press, Västra Götaland

Publicerat: Skaraborgs Allehanda 2013-04-20 Sida: 2 Öppet brev till Naturskyddsföreningen. Vi som åker tåg i Sverige kan just nu läsa en text från Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att titta ut genom fönstret efter naturskogar. Skogar som...

LRF:s dotterbolag rasar mot konsulter

Västra Götaland

Publicerat:  FOODMONITOR.SE Flera bönder har den senaste tiden blivit uppringda av telefonsäljare som säger sig representera LRF Samköp AB och erbjuder hjälp med att få återbetalningar från Skatteverket. Nu visar det sig att konsultbolaget...

Regionala nyheter, 19 apr 2013

Landsbygdsmininstern till Färgelanda

Press, Västra Götaland

Framtidsfrågor ska diskuteras i Dalsland- Dals-Ed. Landsbygdsmininstern till Färgelanda Publicerat: Dalslänningen 2013-04-19 Sida: 31Författare: Tommy LöfgrenSe tidningssida här >> Mjölken är en symbolfråga för utvecklingen på landsbygden. Men...

Kommungruppsutbildning i Trollhättan

Västra Götaland

"Vi är på gång, vi är laddade" efter en dag i Trollhättan under Ingrid Svantesons ledning. Ytterligare nio personer är redo att påverka de politiska förutsättningarna i sina hemkommuner. Kursen för nyvalda förtroendevalda i kommungrupp, Västra Götaland...

Regionala nyheter, 18 apr 2013

Informationmöte om upphandling i Vara

Västra Götaland

Välbesökt möte i Vara om regional mat i kommunernas kök. Inför ny upphandling av livsmedel i Vara kommun hölls på onsdagskvällen ett informationsmöte för ett 20-tal lokala producenter. Detta är ett led i att få mer livsmedelsråvara som är producerad i...

Trevligt umgänge på LRF Ungdomen Väst och Skaraborgs resa till Örebro

Västra Götaland

Lördagen den 13 april var det dags för LRF Ungdomens resa till Örebro. Deltagandet såg från början svagt ut men efter att vårbruksvädret försämrades då resan närmade sig, vågade sig fler hemifrån. Några morgonpigga resenärer anlände kl 7 på morgonen till...

Regionala nyheter, 14 apr 2013

Biogaspump invigs i Brålanda

Press, Västra Götaland

Publicerad: Ttela, 13 april 2013 I dag invigs en biogaspump i Brålanda. Den är det slutliga beviset på att det efter många års arbete verkligen går att tillverka fordonsbränsle på Dalboslätten. Och funderingar finns på att utveckla detta...

Jag lär mig något nytt varje dag!

Press, Västra Götaland

Framtidsdag - smaka på det ordet, fyll sedan dagen med drygt 80 företagare inom skog och jord samt ett antal föredragshållare. Placera dig tillsammans med dem på ett loft, ombyggt för konferenser, tillsammans med en krögare och en kock som tänker...

Regionala nyheter, 11 apr 2013

Dialog mellan LRF Ungdomen och SLU-elever

Västra Götaland

Den 3 april på SLU i Skara hade vi (LRF Ungdomen Skaraborg) förmånen att ta emot (d)juristen Anette Cedergren och djurskyddskontrollanten Thomas Gideflod från Länsstyrelsen i Västra Götaland för att diskutera tillämpningen av den svenska djurskyddslagen....

Vända utmaningar till styrkor

Västra Götaland

LRF är just under ett hårdare internt opinionstryck än LRF brukar vara. Känslan är även att LRFs självförtroende är svagare än det brukar vara. I denna situation gäller det att vända utmaningar till styrkor och ett led i detta är att använda de...

Regionala nyheter, 10 apr 2013

Öppet brev till Naturskyddsföreningen

Press, Västra Götaland

Titta ut genom fönstret Vi som åker tåg i Sverige kan just nu läsa en text från Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att titta ut genom fönstret efter naturskogar. Skogar som skapats av generationer av skogsägare. Vi i LRF Ungdomen tycker att...

DEBATT: Bojkotta anonyma livsmedel

Press, Västra Götaland

Publicerat: GP, 2013-04-10Författare:  Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland och Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland Livsmedelsjättarna måste börja ursprungsmärka sina egna märkesvaror på samma sätt som alla andra,...

Regionala nyheter, 9 apr 2013

Höstsådden illa ute i kylan

Press, Västra Götaland

Publicerat: måndag 8 april kl 06:00, Nyheter P4 VästMedverkar: Anders Lunneryd, växtodlingsbonde på Lundens gård i Gärdhem, Trollhättan. Vårens sena ankomst ställer till det för bönderna eftersom den utdragna vinterkylan kan försena vårbruket....

Fiber även på landsbygden

Press, Västra Götaland

Fiber även på landsbygden - NÄTVERKSTRÄFF. Stort behov av bredband hos gröna näringen Publicerat: Skaraborgs Allehanda 2013-04-09 Sida: 13 Författare: Lars-Ola Carlén   TRÄFF. Anslutning till det lokala fibernätet ska nu bli...

DEBATT: Djuraktivister tar lagen i egna händer

Press, Västra Götaland

Publicerad: Ttela, 8 april 2013Författare: Monica Didriksson, vice ord­förande för LRF i Västra Götaland. Hur kan våra riksdagspolitiker tillåta att människor som bedriver en fullt laglig verksamhet utsätts för dödshot och skade­görelse? Att få brev...

DI Debatt: Slå vakt om de gröna näringarna

Västra Götaland

Publicerad på Dagens Industris debattsida den 8 april 2013 Inom kort kommer riksdagens arbetsmarknadsutskott att diskutera en begränsning av rätten att visstidsanställa personal. Det här är en fråga som kan få stora följder för många företag på...

Gästkrönika: Ställ krav på den offentliga måltiden

Västra Götaland

Månadens gästkrönikör i Sveriges Kommuners och Landstings nyhetsbrev är Axel Hansson, marknadsutvecklare inom offentlig upphandling på LRF: Varje år köper offentlig sektor in mat för 8,7 miljarder kronor. Mat som våra barn, äldre och sjuka ska äta....

Regionala nyheter, 5 apr 2013

LRFs vd på besök i Västra Götaland

Västra Götaland

LRFs vd Anders Källström var i veckan på besök i Västra Götaland som en del i sin satsning på att besöka alla regioner i landet, tala med medlemmar och personal och träffa driftiga företagare. På programmet stod besök på Skarakontoret, på Agro Väst och...

Medarbetare från riks på besök i Västra Sverige

Västra Götaland

Under två dagar förra veckan fick vi besök i Västra Sverige av 20 medarbetare från riksförbundet. Vi gjorde gårdsbesök och diskuterade hur vi kan utveckla vår samsyn kring vad LRF behöver fokusera på inom Marknad, Företags- och företagarutveckling samt...

Skarp kritik mot den svenska tillämpningen av vattendirektiv

Press, Västra Götaland

På uppdrag av sekretariatet i miljömålsberedningen har Ulf Bjällås, fd chef på miljööverdomstolen och ordförande i miljöbalkskommittén, samt Magnus Fröberg, advokat med inriktning på svensk miljörätt, analyserat EU direktiven som rör vatten. Författarna...

VARNING för bedragare!

Västra Götaland

Flera lantbrukare i Västra Sverige har de senaste dagarna fått ett brev från NUMMERUPPLYSNINGEN.SE där de ber om att komplettera förtryckta uppgifter om telefonnummer mm. När man sedan skickar in detta i ett portofritt kuvert kommer man att få en faktura...

Information från länsstyrelsen

Press, Västra Götaland

Vårbruket är nära och några är redan i gång med sådden. Tjälen har dock ej gått ur marken ner till 15-20 centimeters djup på många håll, vilket medför att förbud råder mot spridning av gödsel. Spridningsförbudet gäller all slags gödsel: handelsgödsel,...

Regionala nyheter, 4 apr 2013

Informationsträffar om livsmedelsupphandling

Västra Götaland

Tillväxtdagen i Vara den 1 februari visade att det finns vilja och önskan för att få mer regionalproducerad mat i offentliga kök. Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, LRF och Lokalproducerat i Väst kommer arbeta som en länk mellan köpare (kommunen)...

Regionala nyheter, 3 apr 2013

Kan man påstå att Sverige är ett skatteparadis?

Västra Götaland

Det gjorde i alla fall Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult, för en tid sedan då han gästade oss (LRF Ungdomen Skaraborg) på Uddetorps Naturbruksgymnasium. Ett 30-tal medlemmar samlades och lät sig guidas genom djungeln av...

Regionala nyheter, 2 apr 2013

LRF Ungdomens riksstämma 2013

Västra Götaland

Under lysande förutsättningar, med vår i luften, en strålande sol och 55 unga engagerade lantbrukare från Sveriges alla ungdomsregioner, genomfördes LRF Ungdomens riksstämma den 6 - 7 mars på hotell Sånga Säby i Stockholm. Oskar Ekström, Magnus Fridén...

Zarah vann pris vid VG-stämman

Västra Götaland

Rätt svar på frågorna vid Handelsbankens monter under LRF Västra Götalands regionstämma i Vara den 18 mars. Frågor: Vad är aktuell ränta på Skoglikvidkontot?  X) 2,00 % Hur många kontor har Handelsbanken i Sverige?  2) 461 st Vad kan...

DEBATT: Stoppa köttförsäljning från olagliga EU-grisar

Press, Västra Götaland

Publicerad: Ttela 2013-04-02Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland Sverige har en grishållning i världsklass och en lång tradition av förebyggande arbete inom djurhälsa. Sunda sätt att hålla djuren, förebyggande djurhälsovård...

Mindre krångel skapar bättre upphandlingar

Press, Västra Götaland

Publicerat: Ulricehamns Tidning 2013-04-02 Sida: 10Författare: Axel Hansson, Marknadsutvecklare LRFMånga kommuner och landsting väljer att köpa importerade livsmedel som har producerats under helt andra förhållanden än de vi har krav på här i...

Tanka lokalt från lokala producenter

Press, Västra Götaland

Publicerat: TV4, 2013-04-02 Från gödsel till biogas rakt ner i tanken. Ja nu är det är möjligt genom ett unikt koncept i Brålanda där lokala bönder levererar gödsel som blir metangas och som bilisterna sen kan tanka på den lokala bensinstation i...

Regionala nyheter, 1 apr 2013

Info inför påverkansarbete kring utvidgat strandskydd

Västra Götaland

Bakgrund På många länsstyrelser pågår nu ett arbete med att utvidga strandskyddet från det generella 100 m upp till 300 m. Detta beror på att möjligheten att utvidga strandskyddet ändrades i lag 2009. Efter den 31 december 2014 gäller utökat strandskydd...

Regionala nyheter, 29 mar 2013

Allt fler väljer närproducerat

Press, Västra Götaland

Göteborgs-Posten 2013-03-29 Sida: 6,7Författare: Maria Olsson Äärlaht Medverkande: Anders Göransson och Puttis Persson Se tidningssida här >> Allt fler väljer närproducerat- Lammköttet räcker inte när efterfrågan ökar ELLÖS: Allt fler bönder gör...

Regionala nyheter, 27 mar 2013

Länsstyrelsens yttrande över planerad ledning mellan Stenkullen och Skogssäter

Västra Götaland

Länsstyrelsen har yttrat sig över samråd om ny 400 kV luftledning mellan Skogssäter och Stenkullen till Svenska Kraftnät. Läs yttrandet här >>

Vårgårda & Herrljunga får närproducerad skolmat

Press, Västra Götaland

Publicerat: onsdag 27 mars kl 09:09, Nyheter P4 Sjuhärad Det skall bli mer närproducerad mat i skolor och äldreomsorgen i Herrljunga och Vårgårda. Detta sedan de båda kommunerna tillsammans med åtta kommuner i Skaraborg ändrat sina avtal om inköp av...

Äggets tid är nu

Press, Västra Götaland

Publicerat: onsdag 27 mars kl 14:19, Nyheter P4 SjuhäradMedverkande: Stefan Larsson, lantbrukare i Målsryd, mjölkbonde Påsken är ju inte minst äggens stora högtid och 93 procent av alla ägg vi äter är producerade i Sverige, visar siffror från...

Regionala nyheter, 26 mar 2013

LRF Västra Götaland - En helt fantastisk folkrörelse

Västra Götaland

Efter delvis missvisande och dystra rubriker i media om en stämma i Vara förra måndagen som förvirrades av ett inte tillräckligt hårdfört, påläst och rappt presidie känner jag mycket stor anledning att lyfta allt det som faktiskt var bra med årets...

Bra insamlingsresultat till Kooperation Utan Gränser på VG-stämman

Västra Götaland

På stämman med LRF Västra Götaland samlades det in 19 604 svenska kronor och 20 euro till Kooperation Utan Gränser.   

Mer från regionstämman

Västra Götaland

Avprickningen till årets regionstämma i Västra Götaland började 08.15 och själva stämman drog igång 09.30. På dagordningen stod invigningstal och landshövdingstal. En mängd prisutdelningar, stipendier och andra utmärkelser blev också till en festlig...

Balans mellan rovdjursstammar och landsbygd

Press, Västra Götaland

Mariestads-Tidningen 2013-03-25 Sida: 2Författare: Ronny Johansson ROVDJUR. Vi går ännu en vår till mötes. En vår som med största sannolikhet kommer att medföra att Sveriges rovdjursstammar ännu ett år ökar i antal. Sett ur rovdjurens synpunkt är...

Lyckad Lantbruksmässa i Lidköping

Västra Götaland

Lidköpings kommungrupp delade monter med LRF Konsult, denna monter utsågs till bästa monter under mässan. LRF Konsult anordnade en tävling med fem jutesäckar innehållande spannmål som skulle rangordnas efter vikt. Högsta vinsten bestod av ett...

Ny chef för utveckling och policy på Kooperation Utan Gränser

Press, Västra Götaland

Jakob Lundberg ny chef för utveckling och policy på Kooperation Utan Gränser Publicerad: MyNewsdesk, 2013-03-25 Kooperation Utan Gränser rekryterar Jakob Lundberg till ny chef för utveckling och policy. Han lämnar därmed sitt uppdrag på FN:s...

Rörig stämma för Västra Götaland

Press, Västra Götaland

Publicerad: Land Lantbruk & Skogsbruk 2013-03-25Medverkande: Erik Evestam, verksamhetsutvecklare Ett presidium som inte höll måttet blev det stora samtalsämnet efter den andra stämman med storregionen Västra Götaland. I några fall var det osäkert...

Ny app leder till ursprunget

Västra Götaland

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-03-26 Sex av tio svenskar tycker att ursprunget är bland de viktigaste faktorerna när de väljer mat. Därför planerar LRF att lansera en app som gör det enklare för konsumenter att redan i butiken ta reda på om varan...

Oacceptabla dödshot

Press, Västra Götaland

Dalslänningen 2013-03-26 Sida: 4Författare: Monica Didriksson LANTBRUK. Hur kan våra riksdagspolitiker tillåta att människor som bedriver en fullt laglig verksamhet utsätts för dödshot och skadegörelse? Att få brev skrivna i blod, få dödshot i e-posten...

Regionala nyheter, 25 mar 2013

130 kV mellan Färlev och Loviseholm

Västra Götaland

Nu är troligen det sista yttrandet till Energimarknadsinspektionen inlämnat när det gäller de två 130 kV ledningarna mellan Färlev och Askeslätt samt Askeslätt och Loviseholm som Vattenfall vill bygga som luftledning. LRF har valt att bemöta båda...

Kungälvsmat får klara sig utan EU-pengar

Press, Västra Götaland

De 30-talet lantbrukarna i Kungälvsmat måste klara sig utan stöd från EU.Försäljning av närproducerat kött och grönsaker är melodin för två år gamla Kungälvsmat. Men nu måste den 30-talet lantbrukare stora föreningen klara sig utan stöd från EU. Erik...

Miljöträff med LRF

Press, Västra Götaland

Skaraborgs Läns Tidning 2013-03-25 Sida: 11 VARA Kvänumsbygdens LRF har haft miljökväll i Edsvära Bygdegård. Orförande Bengt Johansson hälsade alla välkomna.Jan Hill från landsbygdsenheten på Länsstyrelsen samt Christina Åkerman, djurskyddsinspektör,...

Ledningsmotståndare mobiliserar på Facebook

Press, Västra Götaland

Publicerad: TTela 2013-03-25 Medverkar: Jan-Erik Pettersson och Birgit Jönsson, sakkunnig på Lantbrukarnas riksförbund (LRF).LILLA EDETNu tar motståndarna till en kraftledning genom Svartedalen hjälp av sociala medier. På Facebook samlas man och...

Regionala nyheter, 24 mar 2013

Mannen bakom gräddprotesten

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohuslänningen 2013-03-24Medverkande: Gerhard Svensson, ICA-handlare och mjölkbönderna Sandra Larsson och Lennart Staxäng från Lantbrukarnas riksförbund Stångenäs. BRASTAD Uppståndelsen kring Gerhard Svensson på Ica i Brastad fick betydligt...

Lokal mat säljer

Press, Västra Götaland

Publicerad: Skaraborgsbygden 2013-03-22Medverkar: Nicklas Lundberg, projektledare på Mat från Skaraborg. Det är stor efterfrågan på frukt och grönt från närområdet. Men suget efter andra lokala livsmedel är också större än tillgången.- Det finns en stor...

Öppet hus på Säm

Press, Västra Götaland

Öppet hus på SämPublicerat: Radio Prime 2013-03-23På lördag har Hans-Ola Ohlsson öppet hus på grisfarmen på Säm. Här berättar han lite om verksamheten och EU:s direktiv. Lyssna här...

Regionala nyheter, 23 mar 2013

Lantbrukarpar blev årets företagare

Press, Västra Götaland

Publicerad: NWT, 2013-03-23 ÅMÅL: Företagare hyllades Ulrika och Anders Bäckström, Björkils Gård, hyllades på fredagskvällen som Årets företagare i Åmål 2012. Läs hela artikeln här http://nwt.se/dalsland/article1279140.ece

Regionala nyheter, 22 mar 2013

"Självklart ska vi producera mat i Sverige"

Press, Västra Götaland

Matproduktion i Sverige - inte bara för böndernas skull utan för hela samhällets skull. Det var LRFs förbundsordförande Helena Jonssons svar på frågan som ställdes i den sista delen av seminarieserien Maten och makten – ska vi producera mat i...

Drygt hälften underkända avlopp fick Skövde att agera

Press, Västra Götaland

Drygt hälften underkända avlopp fick Skövde att agera Publicerat: VVS Forum 2013-03-22 Sida: 48Författare: Royny HolmströmMedverkande: Sigrid Fredberger, verksamhetsutvecklare på LRF, Lantmännens Riksförbund i Skara. Se tidningssida >> Det är...

Återställ balansen rovdjur - landsbygd

Press, Västra Götaland

Återställ balansen rovdjur - landsbygd Skaraborgs Läns Tidning 2013-03-22 Sida: 2Författare: Ronny Johansson, viltansvarig LRF Västra Götaland VI GÅR ÄNNU EN VÅR TILL MÖTES. En vår som med största sannolikhet kommer att medföra att Sveriges...

Och_Men – Om_När

Press, Västra Götaland

Och_Men – Om_När Jag brukar få som jag vill! Låter det för bra för att vara sant? Det kräver en del träning men det är sant! Kommunikation sker på många olika sätt, men vad är det som styr? Vi har olika sinnen: Syn, hörsel, känsel, lukt och smak....

Kort om VG-stämman

Västra Götaland

Regionstämman i Västra Götaland blev lång och diskussionsglad. Av 64 motioner gick hela 16 vidare och blir till riksstämmomotioner vid riksförbundsstämman i maj. Styrelsen frågades ut på ett nytt och rappt sätt och som vanligt utsågs en mängd mottagare...

Pressmeddelande: Svenskarna har tur

Press, Västra Götaland

SVENSKARNA HAR TUR... Att fritt kunna välja hur äggen ska vara kokta är ganska unikt för Sverige. I de flesta andra EU-länder måste äggen hårdkokas för att minska risken för salmonella Svenska folket gillar ägg till frukost. Enligt en...

Hållbart företagande

Västra Götaland

Igår fick Agrisnack UF motta priset för Hållbart företagande i UF Fyrbodal http://www.ungforetagsamhet.se/fyrbodal  med motiveringen som finns på bifogad fil. Med detta pris är de också garanterade en plats i SM i Ung Företagsamhet.  Med tanke...

ICA-butiken bojkottar egna grädden

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohuslänningen den 16 mars 2013 ICA i Brastad bojkottar ICA:s eget gräddmärke. Nu får butiken stort stöd bland konsumenterna. Inne i själva affären är det många som gör tummen upp. Till exempel Per Karlsson och Maria Borg. – Man lägger...

Regionala nyheter, 21 mar 2013

Od-Alboga LRF - Årets lokalavdelning i VG

Västra Götaland

Vid måndagens regionstämma med LRF Västra Götaland fick Od-Alboga LRF-avdelning motta utmärkelsen "Årets lokalavdelning" i Västra Götaland. Motivering: För att under många år varit en magnet för sammanhållning i bygden för såväl människors som företags...

Ordförandens stämmotal

Västra Götaland

Ordförande Paul Christenssons stämmotal– regionstämma 18 mars, Vara Konserthus Det är en turbulent tid vi lever i, de senaste årens kriser har avlöst varandra. Allt sedan Lehman Brother konkursen hösten 2008 har vi nästan inte pratat om annat än...

Här är årets deltagare i ”Bonde söker fru”

Press, Västra Götaland

Publicerad: Aftonbladet 2013-03-21 Dalsland: Anders AnderssonAnders är 41 år och bor utanför Högsäter i Dalsland. Anders har tre gårdar. Den första är familjegården vid Uddevalla, på den andra bor han själv och på den tredje bor hans äldsta dotter. På...

Matprojekt på egna ben 2014

Press, Västra Götaland

Falköpings Tidning 2013-03-21 Sida: 6Författare: Fredrik Nordström SKARA Mat från Skaraborg drivs fortfarande som ett projekt. - Det är förhoppningen att vi ska stå på egna ben 2014, meddelar Nicklas Lundberg, projektledare för Mat från Skaraborg. Mat...

Tankar från en bonde

Press, Västra Götaland

Skaraborgs Läns Tidning 2013-03-21 Sida: 23Författare: Wanja Wallemyr, ordförande LRF:s kommungrupp Falköping DET BöRJAR DRA IHOP SIG till val år,de olika partierna kommer att komma med mer eller mindre genomtänkta förslag hur man ska skapa jobb till...

Regionala nyheter, 20 mar 2013

Slamfrågan vållade debatt

Press, Västra Götaland

Falköpings Tidning 2013-03-20 Sida: 15Författare: Anna Nyberg VARA LRF-stämman gick emot styrelsen och krävde tuffare tag när det gäller synen på slamhantering. - Vi har inte sett tidigare att slamfrågan var så stor bland våra medlemmar, säger Monica...

Starka bonderöster i stämma

Press, Västra Götaland

Falköpings Tidning 2013-03-20 Sida: 15Författare: Naima Ribbing VARA Ett omedelbart stopp av all försäljning av kött från olagliga EU-grisar. Den uppmaningen riktar LRF Västra Götalands stämma till handeln och kräver därmed att de tar sitt ansvar. Under...

Regionala nyheter, 19 mar 2013

Alboga-Od glänste på LRF-stämma

Press, Västra Götaland

Borås Tidning 2013-03-19 Sida: 17Författare: Ingemar Brink Sjuhärad glänste på LRF:s regionstämma i Vara. Od-Alboga hyllades som Årets lokalavdelning, Fristad och Fotskäl fick också belöningar. Men framför allt bjöds diskussioner om aktuella...

Stämmouttalande - LRF Västra Götaland uppmanar handeln att omedelbart stoppa all försäljning av kött från olagliga EU-grisar

Press, Västra Götaland

Stämmouttalande antaget vid regionstämman i Vara 18 mars 2013 Stämman med LRF Västra Götaland uppmanar handeln att omedelbart stoppa all försäljning av kött från olagliga EU-grisar. Sverige har en grishållning i världsklass och en lång tradition av...

Regionala nyheter, 18 mar 2013

Diger motionsflod under stämman

Press, Västra Götaland

Diger motionsflod under stämman - LRF. Skaraborgarna är flitiga Publicerat: Skaraborgs Allehanda 2013-03-18 Sida: 6 Författare: Alf Ehn 64 motioner ska behandlas under LRF Västra Götalands stämma på måndag. Bland annat vill avdelningen Norra...

Stoppa handeln från olagliga EU-grisar

Press, Västra Götaland

Publicerat: TV4 SkaraborgMedverkande Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland   Se inslaget här ca 1.19 min in i programmet http://www.tv4play.se/program/nyheterna-skaraborg?video_id=2305144

Anders Karlsson kämpar mot dålig mobiltäckning

Press, Västra Götaland

Publicerat: måndag 18 mars kl 05:00, Nyheter P4 Skaraborg Anders Karlsson har ständigt problem med mobiltäckningen i området där han bor och arbetar. Han oroar sig ofta för att han inte ska kunna ringa på hjälp om olyckan skulle vara framme. - Man har...

LRF går i strid mot olagligt griskött

Press, Västra Götaland

Publicerat: måndag 18 mars kl 06:49, Nyheter P4 Väst I dag håller Lantbrukarnas riksförbund i Västra Götaland årsmöte och en av de stora frågorna är handeln av olagligt kött, framförallt griskött. Sedan årsskiftet gäller EU-rådets beslut om lägsta...

LRF går i strid mot olagligt griskött

Press, Västra Götaland

Publicerat: måndag 18 mars kl 06:49, Nyheter P4 Väst I dag håller Lantbrukarnas riksförbund i Västra Götaland årsmöte och en av de stora frågorna är handeln av olagligt kött, framförallt griskött. Sedan årsskiftet gäller EU-rådets beslut om lägsta...

På vilket sätt är du nytänkande och drivande?

Press, Västra Götaland

Publicerat: Borås Tidning 2013-03-18 Sida: 4,5Författare: Karin Samuelsson Medverkande: Monika Hermansson Friedman, ordförande i LRF Boråsfrågor till Monika Hermansson Friedman, ordförande i LRF Borås, som prisas för sitt "nytänkande och drivande sätt...

Regionala nyheter, 17 mar 2013

DEBATT: Återställ balansen

Press, Västra Götaland

Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 2013-03-16 Sida: 2Författare: Ronny Johansson, viltansvarig LRF Västra Götaland Vi går ännu en vår till mötes. En vår som med största sannolikhet kommer att medföra att Sveriges rovdjursstammar ännu ett år ökar i...

Regionala nyheter, 15 mar 2013

Drygt 200 på modevisning i Kvänum

Västra Götaland

Kvänumsbygdens LRF-avdelning anordnade förra helgen en modevisning på Lumber & Karle i Kvänum. Konferencier var LRFs förre förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. Det var vårmode från olika kläd- och modebutiker i Vara (sport, fritid, vardag...

LAMK-konferens om stress och stresshantering

Västra Götaland

Anders Danielson, projektledare för Säkert Bondförnuft, Petra Wirtberg, regional handledare och Lotta Bäckberg, regional samordnare, deltog i Lantbrukets arbetsmiljökommittés, LAMKs, konferens på DeLavals gård Hamra utanför Tumba den 6 mars. Temat på...

Samsynsmöte mellan LRF och Länsstyrelsen

Press, Västra Götaland

LRF och Länsstyrelsen har nu träffats för ett samsynsmöte. Frågor som behandlades: Avstämning vad som hänt med vattenskyddsarbetet Sjön Östen och stickmyggor (särskild bilaga) Rovdjur, specifikt arbetet att stärka vargens genetiska...

Det var bra!

Västra Götaland

Coachens funderingar: Det var bra. Tre små ord som vi ofta säger utan att fundera vidare. I det här sammanhanget tänker jag bra när vi varit i möten med andra människor. Av den anledningen ber jag dig, innan du läser vidare, att fundera på när du senast...

Pressinbjudan: Dags för LRF Västra Götalands årsstämma

Press, Västra Götaland

På måndag den 18 mars är det dags för årets stämma med LRF Västra Götaland i Vara konserthus. 260 fullmäktige för Västra Götalands bönder organiserade i 194 lokalavdelningar och 48 kommungrupper skall välja styrelse för det kommande året och behandla...

Regionala nyheter, 14 mar 2013

Återställ balansen mellan livskraftiga rovdjursstammar och en livskraftig landsbygd

Press, Västra Götaland

Debattartikel: Vi går ännu en vår till mötes. En vår som med största sannolikhet kommer att medföra att Sveriges rovdjursstammar ännu ett år ökar i antal. Sett ur rovdjurens synpunkt är rovdjurspolitiken och förvaltningen en framgångssaga där de sedan...

Debatt: En framgångssaga bara för rovdjuren

Press, Västra Götaland

Publicerat: Ulricehamns Tidningen, 2013-03-14Författare: Ronny Johansson, viltansvarig LRF Västra Götaland Vi går ännu en vår till mötes. En vår som med största sannolikhet kommer att medföra att Sveriges rovdjursstammar ännu ett år ökar i antal. Sett...

Regionala nyheter, 13 mar 2013

Stormöte ang planerad 400 kV-ledning mellan Trollhättan och Stenkullen

Västra Götaland

Moderaterna i Lilla Edet inbjöd i måndags till allmänt möte om Svenska Kraftnäts möte mellan Trollhättan och Stenkullen. Det gäller en luftledning på 400 kV som skall korsa Göta älv någonstans på sträckan. Undertecknad var inbjuden talare. Kommungruppens...

Årets mottagare av Per Lindekrantz stipendium

Press, Västra Götaland

LRF Västra Götaland presenterar stolt årets mottagare av Per Lindekrantz stipendium; Putte och Annika Fredriksson, eldsjälar och skapare av Höljebacka Brandmuseum i Upphärad. Efter en tonårsuppväxt med "brinnande" intresse för brandbilar och ambulanser...

Debatt: Svenska grisar i EU-topp (NLT)

Press, Västra Götaland

Publicerat: Nya Lidköpings-Tidningen, 2013-03-06 Författare: Monika Didriksson, LRF Västra Götaland Vi grisuppfödare här i Sverige är stolta över att vår grishållning är i absoluta toppen i EU. Det nya grisdirektivet som trädde i kraft i januari klarar...

Debatt: Svensk grishållning i EU-topp (Skaraborgs Allehanda)

Press, Västra Götaland

Skaraborgs Allehanda 2013-03-06 Sida: 2Författare: Monica Didriksson Vi grisuppfödare här i Sverige är stolta över att vår grishållning är i absoluta toppen i EU. Det nya grisdirektivet som trädde i kraft i januari klarar svenska grisbönder med råge.I...

Debatt: Svensk grishållning i EU-topp (Borås Tidning)

Press, Västra Götaland

Borås Tidning 2013-03-10 Sida: 26,27Författare: Monica Didriksson; LRF Västra GötalandVi grisuppfödare här i Sverige är stolta över att vår grishållning är i absoluta toppen i EU. Det nya grisdirektivet som trädde i kraft i januari klarar svenska...

Regionala nyheter, 8 mar 2013

Global Forums projekt skolspåret

Västra Götaland

Global Forums projekt skolspåret har LRF Västra Götaland varit en partner i. Skolspåret är ett projekt där gymnasieelever från Västra Götaland har fått skriva uppsatser på olika teman. Dessa uppsatser kommer under april månad att utmynna i en bok....

Ännu ett markägaremöte vid Hornborgasjön

Västra Götaland

Naturvårdsverkets ständigt förlängda "prövotid" för Hornborgasjön har fått markägarna runt sjön att tröttna. Ingen utvärdering av projektet har ännu gjorts. – Vi vill ha ersättning för de skador sjöhöjningen orsakat nu, förklarade de vid ett möte på...

Spindeln

Västra Götaland

Coachens fundering: Ser du dig som spindeln i nätet eller sitter du fast i nånannans? Att ha kontroll över sitt liv handlar oftast om vilken attityd vi har till saker och ting. Funderar ofta över vad det är som gör att "När förändringens vindar...

Möte i riksdagen om vidsvin

Västra Götaland

Riksdagspolitiker Sten Bergheden (M) arrangerade tillsammans med LRF Västra Götaland ett frukostmöte om vildsvinens skadeverkan i onsdags. Från LRFs sida tryckte vi på att utfodringen är grundproblemet som måste få en lösning. Om det var de flesta...

Regionala nyheter, 7 mar 2013

Kallelse till markägarmöte

Press, Västra Götaland

Markägare berörda av, och övriga intresserade, Svenska Kraftnäts förslag till dragning av ny kraftledning, 400 kV, mellan Skogssäter och Stenkullen. Kallelse till markägarmöte LRF Västra Götaland och LRF Konsult bjuder in till markägarmöten om Svenska...

Pressmeddelande: BYS blir kvar på SLU Campus

Press, Västra Götaland

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara- BYS blir kvar på SLU Campus BYS har ett nära samarbete med SLU på Campus och kommer att ha det också i framtiden, trots beskedet om utbildningarnas flytt. - Vi beklagar verkligen beslutet. BYS kommer att fortsätta att...

Regionala nyheter, 6 mar 2013

Teaterföreställningen - Kejsaren av Epplerum

Västra Götaland

Samtliga föreställningar börjar kl 19.00. Söndag 10 marsHyssna Bygdegård, Sjuhärad Måndag 11 marsÅttersruds Bygdegård, Vänersborg Tisdag 13 marsGrolanda Bygdegård, Falköping Kvällen inleds med teaterföreställning följd av fikapaus. Därefter ges en...

Regionala nyheter, 4 mar 2013

MinFarm.se - din egen farm på nätet

Press, Västra Götaland

I april 2013 startar pilotprojektet Min Farm i Jämtland. Skapa en egen online-gård och handla direkt från dina lokala bönder.MinFarm låter dig bygga och äga en egen online-gård där dina djur och grödor i själva verket är knutna till lokala gårdar....

Mjölkbondens liv har blivit film

Västra Götaland

Publicerat: TV4 2013-03-04 Det finns endast ett fåtal bönder kvar som driver mindre mjölkgårdar i Dalsland idag. En av dem, som lever på sina tio kor, är mjölkbonden Rune Andersson som bor med sin familj utanför Brålanda. Nu har filmaren Jan G Andersson...

Svårt för lantbrukare att stoppa djurstölder

Press, Västra Götaland

Publicerat: 2013-03-04 Nyheter P4 Skaraborg Varje år försvinner djur spårlöst från hagar i Skaraborg. Var djuren tar vägen förblir i de flesta fall olöst men många lantbrukare är själva övertygade om att det rör sig om djurstölder. Lyssna och...

Regionala nyheter, 1 mar 2013

Ett steg till ... med Skara kommungrupp

Västra Götaland

Måndagskvällen den 25 februari träffades styrelsen för Skara kommungrupp med ordförande Rolf Kvarndal i spetsen för att testa en förenklad "Ett steg till" process. Nulägesanalysen tog bl a upp varför ledamöterna är engagerade i LRF och de viktigaste...

Skogen i våra hjärtan

Västra Götaland

I veckan anordnades också en föreläsning om skogen i våra hjärtan på Ekocentrum i Göteborg. Johan Åberg från Skogsstyrelsen pratade kring hur skogspolitiken ser ut och hur de som myndighet griper tag i och arbetar med frågan. Skogen väcker mycket...

Hållbart skogsbruk diskuterat på politikerträff

Västra Götaland

I måndags träffade LRF Västra Götaland ett antal politiker på Ekocentrum i Göteborg för att diskutera det hållbara skogsbruket. Medverkade gjorde Göran Öhrlander, skogschef på Södra men också ordförande i KSLAs skogsskötselkommitté. Göran redogjorde för...

Jag får alltid det jag vill!

Västra Götaland

Coachens fundering: ”Jag vill bli bäst” – killen som sitter mitt emot mig är redan nu duktig men han vill bli bäst i sin sport! Samtidigt vill han ha ett annat jobb som ger samma lön som idag men med mer utmaning. Han vill få uppskattning, bli sedd,...

Regionala nyheter, 28 feb 2013

Lunchmöte med Eolus Vind och MP

Västra Götaland

Fick i veckan möjlighet övervara ett lunchmöte med Eolus Vind samt MPs Lise Nordin och ett regionråd från Tämta. De ville ha inspel om vindkraft, lokalt ägande samt förnyelsebart i allmänhet. En bra diskussion, Lise är bra på och intresserad, om detta...

Regionala nyheter, 22 feb 2013

Naturvårdsverket har nu startat kriget mot bönder med betesdjur

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande från Gullspångs LRF: - Om vi förra gången varg planterades ut i Tiveden såg det som en krigsförklaring mot oss bönder med betesdjur ser vi den nu genomförda flytten av ett vuxet vargpar från Norrbotten till Tiveden som att kriget startat...

Branschråd om livsmedelsproduktion

Västra Götaland

Den 18 februari höll LRF Västra Götaland ett branschråd i Vara med lokala företrädare för en mängd branschorganisationer och aktörer inom livsmedelsproduktion. Lars Gezelius var en av LRF Västra Götalands styrelses representanter under mötet. Hur ofta...

Regional ungdomskonferens i Torsby

Västra Götaland

Den 15 - 16 februari var det dags för LRF Ungdomens regionala konferens och denna gång stod Värmland som värd. Under två dagar diskuterades en rad viktiga frågor på Sahlströmsgråden i Torsby. Fredagen startade med ett givande studiebesök hos LRF Media i...

Vi har tappat bort stigen

Västra Götaland

Coachens fundering: "Du har rätt John. Vi har tappat bort stigen. Nu är goda råd dyra. Det är bäst vi sätter oss på den här stocken och funderar ett tag." Ibland lägger sig saker mitt framför ögonen på oss av en slump för att säga oss något. Häromdagen...

Regionala nyheter, 15 feb 2013

Hästköttskandalen

Press, Västra Götaland

Debattinlägg: Nu upprör "hästköttskandalen" i radio, tv och tidningar. En annan gång är det salmonella i utländsk köttfärs och multiresistenta bakterier i kyckling från Långtbortistan. Vad lär vi oss av detta, vi konsumenter och våra beslutsfattare och...

Nån Annan har flyttat

Västra Götaland

Coachens funderingar: Nån Annan är en av mänsklighetens bästa vänner! Min medarbetare gör inte det jag förväntar mig! Har du talat om vad du vill då? Nej! Okej då gör din medarbetare det du kan förvänta dig d v s ingenting. Vem skulle ha sagt vad du...

Regionala nyheter, 14 feb 2013

Miljö- och landsbygd förlorar på EU-beslut

Press, Västra Götaland

Debattartikel: I förra veckan nådde EUs stats- och regeringschefer en överenskommelse om EUs långtidsbudget för perioden 2014-2020. Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt var utkomsten en framgång för Sverige. Den totala budgetnivån skars ned samtidigt...

Viktigt för lantbrukare att anmäla brott

Press, Västra Götaland

Publicerat: kl 06:39, Nyheter P4 SkaraborgMedverkande: Bo Hagström, Åsebol, Töreboda och Pernilla Nordberg, styrelsemedlem LRF Västra Götaland Många lantbrukare som blir utsatta för brott anser att en polisanmälan är bortkastad tid, det visar en ny...

Regionala nyheter, 13 feb 2013

Referat från Tranemo kommungruppsårsmöte

Press, Västra Götaland

Tranemo kommungrupp höll sitt årsmöte den 11 februari på Landsbygdens Rådgivningscenter i Länghem med 35 – talet närvarande medlemmar. Läs mer på Tranemo kommungrupps egna sidahttp://www.lrf.se/Medlem/Regioner/VastraGotaland/Kommungruppssidor/Tranemo/

Regionala nyheter, 12 feb 2013

Guldmedaljen för förstklassig mjölk

Press, Västra Götaland

Arbetet på mjölkgården är grunden för mjölkprodukternas kvalitet. Svensk Mjölks Guldmedalj är den högsta utmärkelsen som mejeriföreningarna gemensamt delar ut "för skicklighet och ansvarskänsla" i arbetet med mjölkkvaliteten. Mjölkbönderna får...

Bondeoro över EU-beslut

Press, Västra Götaland

Publicerat: SVT, Västnytt, 2013-02-10Medverkande: Ronny Johansson, mjölkbonde och styrelseledamot i LRF Västra Götaland. Jordbruksstödet minskasI fredags färdigförhandlades EU:s långtidsbudget från 2014 till 2020. Bland annat skall jordbruksstödet minska...

Regionala nyheter, 8 feb 2013

I huét på ordförarn´

Västra Götaland

Efter att ha haft några intensiva veckor bakom mig med många kommungruppsårsmöten och en massa andra spännande träffar är det dags för lite eftertanke och reflexion. Det är oerhört intressant att få åka runt i länet och möta så många medlemmar, lyssna...

Hur SMART är du?

Västra Götaland

Coachens funderingar: "För att lyckas måste man ha förberett sig noga och se till att ha klart för sig vad man vill". I dagarna pågår Svenska rallyt som bäst och inledningen är hämtad från en reporter som skulle berätta om vad som skiljer årets unga...

Skogsbasen Hammar besökte Färgelanda

Press, Västra Götaland

Ett 20-tal medlemmar besökte årsmötet för kommungruppen i Färgelanda under torsdagskvällen. Under året har kommungruppen bl a arbetat med Sydvästlänken, deltagit i kommunens utbildningsråd samt inlett arbete med kommunens översiktsplan. Hela styrelsen...

Kungälvs kommungruppsstyrelse - yngst i VG?

Västra Götaland

Den 5 februari samlades ca 30 medlemmar till kommungruppsårsmöte i Kungälv. Mötet inledes med en tyst minut för att hedra minnet av Inger Gustavsson (tidigare kommungruppsordförande och aktiv inom LRF under många år) samt Evert Edvardsson (ledamot i...

Paul gästade Lidköpings kommungruppsårsmöte

Press, Västra Götaland

Lidköpings kommungrupp har haft årsmöte på Sparbanken i Lidköping inför ca 40 intresserade medlemmar. Först ut var Sven-Göran Sjöholm från SBI (Swedish Biogas Internationell) som informerade om deras verksamhet. SBI bygger alla typer av...

"Samordna dubbelspår med Sydvästlänk"

Press, Västra Götaland

Publicerat: Bohusläningen 2013-02-08 Sida: 6Författare: Ingvar Spetsmark BOHUSLÄN/DALSLAND: Planerna på en kraftledning, Sydvästlänken, från södra Sverige till Norge, bör samordnas med en satsning på dubbelspår till Halden och kabeln bör grävas ner. Läs...

Regionala nyheter, 7 feb 2013

Samlokalisering av nytt dubbelspår och Sydvästlänken till Norge

Press, Västra Götaland

Styrelserna för LRF i Västra Götaland, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen framför i en skrivelse mycket stark önskan till regeringen att pröva möjligheterna till samlokalisering av Sydvästlänkens västra gren med ett nytt dubbelspår...

Kometprogrammet, min naturvård – för dig som äger skog i Dalsland

Västra Götaland

Sommaren 2010 startade det så kallade Kometprogrammet, eller Min naturvård som det också kallas, på försök i fem områden i Sverige. Ett av områdena är Dalsland. Grundtanken med Kometprogrammet är att det är markägaren själv som tar initiativ till...

Regionala nyheter, 1 feb 2013

Årsmöte med Trollhättans kommungrupp

Västra Götaland

Jag har varit på ett bra möte i Åsaka församlingshem, med cirka 15 medlemmar. Mötet var bra förberett, det är riktigt driv i Trollhättans kommungruppsverksamhet med ordförande Lennart Freiholtz i ledartröjan och med god hjälp av flera. Gruppen har många...

Kommungruppsårsmötet i Vänersborg

Västra Götaland

Ca 30 deltagare, många ungdomar vilket var väldigt positivt och tre kvinnor. Bosse Carlsson omvaldes som ordförande. De har en bra verksamhet som under året har handlat mycket om Sydvästlänken, vindkraft, vägar och landsbygdsskolornas vara eller...

Utvärdering av tillsynskampanjen Effektiv Näring

Västra Götaland

Under 2012 genomfördes en kampanj som kallades Effektiv Näring som en del av våra medlemmar fick ta del av. Bakgrunden var ett regeringsuppdrag som Jordbruksverket fick som skulle leda till en effektivare tillsyn men också förenklingar för lantbrukaren....

Smått och gott från Skövde kommungrupps årsmöte onsdagen den 23 januari

Västra Götaland

Onsdagen den 23 januari hade Skövde kommungrupp sitt årsmöte i Sventorps bygdegård. Ett 40-tal medlemmar hade samlats denna kväll för att ta del av det gångna årets verksamhet och kommande aktiviteter 2013. Årsmötesförhandlingarna leddes av Fredrik...

Dialog med Arbetsförmedlingen

Västra Götaland

Efter en del uppföljningsmöten, kontakter och dialoger var jag med från LRF på ett möte med Arbetsförmedlingen, AF, i Vänersborg under måndagen där även Per Hasselberg från HS medverkade. Dialogen var till för att vi skulle presentera de gröna...

Coachning eller Rådgivning – Varför välja det ena eller det andra?

Press, Västra Götaland

Diskussionen om nyttan med coachning kommer upp nu och då. Bra – alla yrkesgrupper bör granskas för att göra sitt bästa. Vilken nytta har jag gjort idag? Det är inte alltid jag får svar direkt på mitt jobb eftersom det inte går att ta på men det får inte...

Pressmeddelande: Emil blev Årets Ekoproducent 2013!

Press, Västra Götaland

Emil Olsson, Slätte Gård, Töreboda, utsågs i går kväll till Årets Ekoproducent 2013. Emil Olsson bedriver växtodling på sin gård och gick över till ekologisk produktion 2005. Nu samarbetar han med en ekologisk mjölkgård för att nyttja markerna...

DEBATT: Rätt att välja kött med omsorg

Press, Västra Götaland

Publicerad: Alingsås Tidningen, 2013-01-28  Skribent: Lasse Påfvelsson Alla bör vi välja det kött vi äter med omsorg. Den aktuella diskussionen om hur man bäst nyttjar jordens resurser på ett mer effektivt och hållbart sätt är oerhört viktig....

DEBATT: Svenska bönder borde producera mer kött

Press, Västra Götaland

Publicerad: Bohusläningen, 2013-01-31Skribent: Lasse Påfvelsson, Styrelseledamot LRF Västra Götaland Alla bör vi välja det kött vi äter med omsorg. Den aktuella diskussionen om hur man bäst nyttjar jordens resurser på ett mer efektivt och hållbart sätt...

Regionala nyheter, 29 jan 2013

Medlemsundersökningen Nöjd Medlem på väg ut/Gör ditt LRF ännu bättre!

Press, Västra Götaland

Medlemsundersökningen Nöjd Medlem på väg ut/Gör ditt LRF ännu bättre! LRF vill bli ännu bättre på att driva landsbygdens och dina frågor. I början av februari, vecka 6, skickas frågorna i den årliga medlemsundersökningen Nöjd Medlem ut till drygt 5 000...

Grisar ska ha knorr, säger fullmäktige

Press, Västra Götaland

Publicerad: VästGöta bladet, 2013-01-28 LANTBRUK/POLITKLRFs kommungruppsordförande kunde inte vara på plats på kvällens sammanträde med kommunfullmäktige, men fick ändå svar på sina frågor från i december. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december...

Regionala nyheter, 26 jan 2013

Vara satsar på svenska djurskyddskrav i upphandling av kött

Press, Västra Götaland

Publicerat: onsdag 23 januari kl 16:18, Nyheter P4 Skaraborg LRF vill se mer svenskt kött i kommunal verksamhet. Nu planerar Vara tillsammans med Skara, Falköping och Götene att ändra till svenska djurskyddskrav i sin upphandling. Lyssna och läs hela...

DEBATT: Byråkratiska pekpinnar hjälper inte klimatet

Press, Västra Götaland

Publicerat: GP, 2013-01-26Författare: Paul Christensson och Monica Didriksson, LRF Västra Götaland Jordbruksverket vill lägga skatt på kött. Men denna byråkratiska pekpinne är en omväg till en klimatneutral framtid, skriver Paul Christensson och Monica...

Regionala nyheter, 25 jan 2013

Young Farming - Konferensen avslutades med studiebesök tredje dagen

Västra Götaland

Onsdagsmorgonen (23/1) var bitande kall och snabbt tog vi på oss skyddskläderna innan vi klev in i stallarna på Härlingstorps smågrisproduktion i Edsvära. Här berättade Kicki och Niklas om sin produktion, halmanvändning, generationsskifte,...

Young Farming - Workshop - Why CAP?

Västra Götaland

På måndagseftermiddagen (21/1) samlades drygt 100 unga bönder från hela EU i Hagenstugan uppe på Billingen i Skövde för att prata om CAP 2020 på temat "Why CAP?" Inbjudna talare var två svenskar från EU-världen och en från vår egen Länsstyrelse här i...

Årsmöte Borås kommungrupp

Västra Götaland

En bister vinterkväll den 24 januari samlades LRF-medlemmar i Borås kommungrupp till årsmöte. Vår förbundsordförande Helena Jonsson inledde kvällen på temat "De stora framtidsutmaningarna kräver gröna möjligheter". Vi fick oss till livs ett axplock av...

Töreboda LRF 70 år

Västra Götaland

Töreboda lokalavdelning firade sin 70 årsdag på Norrqvarn vid Göta kanal den 19 januari. Omkring 80 deltagare hade hörsammat inbjudan och vi åt en fantastiskt god grillbuffé där maträtterna så långt det var möjligt bestod av råvaror från svenska...

Hornborgasjön - Vatten och gäss

Västra Götaland

Under hösten har en dialog med Naturvårdsverket, NV, kommit igång vilket är mycket bra, delvis tack vare den JO-anmälan ett 40-tal markägare gjorde 2012. Vid ett möte föreslogs ett åtgärdspaket. Nu har det skriftliga svaret kommit från NV. Ett svar...

Är det ditt uppdrag eller att sola dig i glansen som driver dig?

Västra Götaland

Coachens funderingar: Vad är det som får en ung kille med välbetalt jobb i Norge att söka sig till polisyrket? Eller proffscyklisten som reser runt och tjänar bra att sluta när han är på topp? Eller stjärnadvokaten som arbetar dygnet runt, tjänar pengar...

Regionala nyheter, 24 jan 2013

LRF Orust kommungrupp

Press, Västra Götaland

Ett 40-tal personer deltog vid Orust kommungrupps årsmöte. Styrelsen lämnade en imponerande verksamhetsberättelse där LRF funnits med i många olika sammanhang. I möte med näringslivsrådet en gång per kvartal driver LRF bl a frågan om upphandling....

Hållbarhet och föryngring i Sverige och Europa

Press, Västra Götaland

Young Farming-konferensen i Skövde i veckan var en välarrangerad tillställning med många deltagare från hela Europa. Undertecknad gjorde ett nedslag under halva tisdagen, den dag som var öppen för allmänheten. Temat för dagen var Hållbart lantbruk och...

Producenter mötte LRF

Press, Västra Götaland

Igår kväll träffade Paul Christensson, ordförande LRF VG och Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, 15 kycklingsföretagare från Skaraborg i Skövde. Den inledande frågeställningen från kycklingproducenterna var varför LRF anser att det är rimligt att ge...

Regionala nyheter, 22 jan 2013

DEBATT: Utveckling istället för avveckling av SLU

Press, Västra Götaland

Publicerat: Nya Lidköpings-tidningen 2013-01-21Författare: Styrelsen LRF Ungdomen Skaraborg, gm Lars Johansson och Mikaela JardstedtDet är nu drygt en månad kvar tills SLU:s styrelse kommer att fatta det avgörande beslutet om utbildningarna Etologi och...

Regionala nyheter, 18 jan 2013

Förenklade kontroller för IP Sigill-certifierade lantbrukare

Press, Västra Götaland

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-01-15 I fem kommuner i Skaraborg ska lantbrukare som är certifierade enligt IP Sigill få färre kontrolltimmar, lägre kontrollavgift och det ska gå längre tid mellan tillsynsbesöken. Läs hela artikeln...

Intensiv LRF-vecka

Västra Götaland

Det har varit en intensiv LRF vecka med styrelsemöte, regionalt- och kooperativt råd och politikerdebatt i Jönköping. Måndagens styrelsemöte startade med att vi träffade Kent Johansson, EU-parlamentariker från Skara. Han gav oss sin bild av hur...

Tack och farväl till Luther och Jante

Västra Götaland

Coachens funderingar: I större delen av mitt liv har jag haft två extremt trogna följeslagare Luther och Jante. Nu har jag vid mogen ålder bestämt mig för att avskeda dem. Jag har lärt mig mycket av dem så helt i onödan har de inte suttit där, dag som...

Jordbrukshearing i Jönköping

Västra Götaland

Det var stor uppslutning, åtskilliga hundra, om än inte fullsatt i hörsalen på ELMIA under onsdagskvällen. Hearingen leddes av Lars Höök med bistånd av förbundsordförande Helena Jonsson. I panelen satt: Eskil Erlandsson (EE) Centerpartiet Anita...

Möten om genetisk förstärkning av vargstammen

Press, Västra Götaland

I början av januari besökte Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Vänersborg. Undertecknade träffade dem genom möte med Viltförvaltningsdelegationen på förmiddagen och ett möte på eftermiddagen tillsammans med representanter för Jägarnas Riksförbund och...

DEBATT: Vi måste sluta göda vildsvinen

Västra Götaland

Publicerad: ExpressenFörfattare: Helena Jonsson, Förbundsordförande LRF Det ökande antalet skador och olyckor orsakade av vildsvin talar sitt tydliga språk - förbjud utfodring av vildsvin, skriver Helena Jonsson. Läs hela debattartikeln här...

Regionala nyheter, 17 jan 2013

Pressmeddelande: Young Farming – CAP towards 2020

Press, Västra Götaland

  Kulturhuset Valhall den 22 januari 2013 i Skövde. Unga lantbrukare från hela Sverige och EU möter beslutsfattare, konsumenter, forskare och näringsliv i Skövde, för att diskutera CAP och framtidens hållbara lantbruk. LRF Ungdomen, CEJA...

Regionala nyheter, 16 jan 2013

400 kV växelströmsledning mellan Skogssäter och Stenkullen

Västra Götaland

Svenska Kraftnät, SvK, planerar en 400 kV växelströmsledning mellan Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i Lerum. För dem som vill ställa frågor kommer Svenska Kraftnät att hålla öppet hus vid tre olika tillfällen. Representanter från Svenska...

Press, Västra Götaland

Vad vill politikerna med jordbruket? I kväll (den 16/1) är det dags att ställa politikerna till svars - vad vill de egentligen med det svenska jordbruket? Här kan du se kvällens sändning. LRF har bjudit in landsbygdsministern och ledamöter från...

Ny teknik ska hjälpa konsumenter välja mat

Press, Västra Götaland

Publicerat: Västnytt 2013-01-15Medverkande: Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland och Kristoffer Kullingsjö. Program till mobilenI en ny mobilapp från Lantbrukarnas Riksförbund kan man få svar på kan man få svar på om råvarorna är...

Regionala nyheter, 14 jan 2013

Black Angus Östens önskeras

Press, Västra Götaland

Publicerad: Västerbygden, Nr 43 Fredagen den 26 oktober 2012Bokenäs LRF-bas sysslar med livdjursuppfödning av populära köttdjur På Lerskalls gård med långa anor ute vid Utby väster om Uddevalla driver paret Östen och Carin Ramneskär köttdjursuppfödning...

Regionala nyheter, 11 jan 2013

Tankar från coachen - Jag har inte tid ...

Västra Götaland

Mitt liv att leva som jag lär började i måndags! Så var det sagt – inte för att jag sagt ett och gjort ett annat tidigare men för att nu kan jag med rak rygg stå bakom orden att det är inte hela världen att kasta sig ut i det okända! Nu kan jag säga till...

Utfrågning av moderata riksdagspolitiker på Orust

Västra Götaland

Vi professionella djurhållare är inget försöksobjekt som inspektörerna skall lära sig sitt jobb på, sa Jan Karlsson och fick medhåll i sin problembeskrivning av Bengt-Anders Johansson vid en välbesökt LRF-utfrågning av moderata riksdagspolitiker i Henån...

Regionala nyheter, 9 jan 2013

Projekt kalv- och ungdjur vintern 2012 - 2012, Västra Götaland

Västra Götaland

Målet är att se hur de nya bestämmelserna kring spalthållning och kalvning följs samt hur kalv- och ungdjurshälsan är i Västra Götalands län. Syftet med projektet är att se om det finns ett stort problem med kalv- och ungdjurshälsan i vårt län. Vi har...

Mellanvalsdebatt - bönder ställer landsbygdsminister Eskil Erlandsson mot väggen!

Press, Västra Götaland

Mellanvalsdebatt - bönder ställer landsbygdsminister Eskil Erlandsson mot väggen! Avgörande läge för framtida svensk matproduktion! I en mellanvalsdebatt på Elmia i Jönköping den 16 januari ställs frågan om framtida svensk matproduktion på sin spets....

Regionala nyheter, 8 jan 2013

Pressmeddelande: Så kan vi utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg

Press, Västra Götaland

Pressmeddelande: Så kan vi utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg Publicerad 2013-01-08 Experterna i den av regeringen tillsatta vargkommittén har enats om en åsiktsförklaring som ett första steg mot den handlings- och genomförandeplan som...

Regionala nyheter, 4 jan 2013

Bussresa till politikerdebatt - Vad vill politikerna med det svenska jordbruket?

Västra Götaland

Vad vill politikerna med det svenska jordbruket? Och inser de vad bönderna bidrar med till resten av samhället? Funderar du också på hur svensk livsmedelsproduktion kommer att se ut i framtiden? Den 16 januari får du chansen att själv ta upp de...

Konferens Young Farming - CAP towards 2020 - i Skövde

Västra Götaland

21 - 23 januari i Skövde möter unga lantbrukare svenska och europeiska politiker, konsumenter, forskare och näringsliv för att diskutera den EU-gemensamma jordbrukspolitiken. Den 22 januari är konferensen öppen för alla. Vill du delta när unga...

Regionala nyheter, 20 dec 2012

Julhälsning

Västra Götaland

Igår hade vi det sista styrelsemötet i regionstyrelsen för året. Vi beslutade bland annat om budget och vilka mål vi har inför 2013. Det är en imponerande mängd frågor som vi har att ta ställning till! Väldigt många av dessa frågor handlar om att...

Fackeltåg för SLU i Skara

Västra Götaland

Lasse Påfvelsson och Monica Didriksson deltog i fackeltåget på måndagskvällen för att SLU fortsatt skall bedriva utbildning och forskning i Skara. Runt 300 deltagare; studenter, lokala politiker, biskopen i Skara, med flera deltog. Beslut väntas 20...

Höstens årsmöten i lokalavdelningarna

Västra Götaland

Jag blir alldeles varm i hjärtat efter alla hösten engagerade årsmöten som jag haft förmånen att få besöka i framförallt östra delen av Västra Götaland. Varje lokalt möte är unikt, de genomför sina möten på olika sätt efter den utsända...

Vattenrådsbrev för december

Västra Götaland

2012 går emot sitt slut och vattenfrågorna är fortsatt stora och många. Läs Vattenrådsbrevet för december >>

Regionala nyheter, 19 dec 2012

Emil Olsson, Slätte Gård Västra Götaland nominerad

Press, Västra Götaland

Nominerade till Årets Ekoproducent 2013 utsedda19 december 2012. Tre producenter har nominerats till LRFs pris Årets Ekoproducent 2013. De är Eva och Torgny Widholm på Trägsta Gård i Jämtland, Inga-Lill och Mikael Gilbertsson på Stjernsunds Gård i...

Regionala nyheter, 16 dec 2012

Årsmöte i Östra Gäsene LRF Avdelning

Press, Västra Götaland

Publicerat: Borås Tidning 2012-12-16Östra-Gäsene LRF-avdelning har haft årsmöte i Öra hembygdsgård med 27 närvarande medlemmar. Ordförande Roland Pettersson hälsade välkommen och inledde förhandlingarna. Till styrelse för kommande år valdes: Roland...

Regionala nyheter, 14 dec 2012

LRF vill exportera lösningar och alternativ

Press, Västra Götaland

De gröna näringarna är viktiga för tillväxt och nyckel till att lösa klimatutmaningen. Genom jord- och skogsbruket skapar vi hållbar livsmedels- och energiförsörjning och tillväxt i hela Sverige, inte minst här i Västra Götaland. När det blir verklighet...

Även en ihålig nöt kan bli knäckt

Press, Västra Götaland

Vi föds lika nakna och fylls sakta men säkert på med andras sanningar, värderingar och förhållningssätt. En del behåller vi som vuxna annat förkastar vi. Vi lär oss tidigt i livet att det som gör ont kommer vi ihåg. Hur kommer det sig? Förmodligen för...

Viktigt att besvara enkät vid Länsstyrelsekontroll

Press, Västra Götaland

Viktigt att alla besvarar den enkät som erhålls när man haft besök av Länsstyrelsen i Västra Götaland vid olika kontroller för att ev felaktigt agerande ska kunna rättas till. Kopia av enkät >>

Lotteri när jordbruksverket utser nya nitratkänsliga områden

Press, Västra Götaland

LRF Västra Götaland har lämnat synpunkter på förslaget till nya nitratkänsliga områden i länet. 13 kommuner berörs i förslaget av nya områden med tillhörande regelverk. LRF Västra Götaland är mycket kritiska till jordbruksverkets genomförande av hur man...

Uppdrag om översyn av det generella biotopskyddet

Press, Västra Götaland

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att kartlägga och beskriva problem med nuvarande tillämpning av det generella biotopskyddet vad gäller förutsättningarna att varaktigt bedriva jordbruk samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Jordbruksverket...

Regionala nyheter, 13 dec 2012

Hur tänker jordbruksministern?

Press, Västra Götaland

Publicerat: BT, Debatt2012-12-10Författare: Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland Se länk: http://www.bt.se/debatt/hur-tanker-jordbruksministern(3560955).gm I november deltog vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en...

Svenska kraftnät är ovarsamma med sanningen

Västra Götaland

Publicerat: ttela 2012-12-13 Sida: 002 Författare: BIRGIT JÖNSSON   Bolaget har fått nätkoncession av regeringen för att bygga delen Hallsberg-Hurva av Sydvästlänken. De har inte med ett ord nämnt att de på stolpsträckan tänker använda kreosot...

Tillväxtdagen i väst -den offentliga måltiden

Press, Västra Götaland

Tillväxtdagen är en årligen återkommande satsning med syfte att utveckla det västsvenska lantbruket. Årets tema är "Den offentliga måltiden". Det finns både en vilja och ett engagemang att servera mer mat som tillverkats i närområdet. På årets...

Regionala nyheter, 10 dec 2012

Sydvästlänkens västra gren, Nässjö – Tveiten, Norge

Press, Västra Götaland

Under alla möten LRF haft med Svenska Kraftnät, SvK under 2012 har det hela tiden sagts att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, skall komma vid det här är årsskiftet. Nu verkar det som den kommer tidigast hösten 2013. Från Nässjö till strax väster om...

Regionala nyheter, 7 dec 2012

Undanhåll inte sanningen, Eskil

Press, Västra Götaland

Den här debattartikeln/brevet har publicerats i ATL idag, skickats till Landsbygdsdepartementet och Eskil Erlandsson samt bl a varit publicerad i Skaraborgs Läns Tidning den 5 december. Texten har skickats till ett stort antal tidningar och vi hoppas på...

Återkraven på gårdsstödet

Västra Götaland

EU-regler: Återkrav skall göras vid felaktiga utbetalningar upp till 10 år efter aktuell utbetalning. Om återkravet görs inom 4 år skall sanktionsregler tillämpas när man passerar 3 % eller 2 ha. Vid 20 % arealfel återkrävs hela beloppet. Det finns även...

Kina ett land där mjölk är lyx!

Västra Götaland

Med ett par veckors distans till en intensiv delegationsresa till Shanghai och Hongkong i november med Exportrådet och landsbygdsministern känns det som Sverige är ett mjölkland med stora möjligheter. Vid studiebesök och möten med möjliga kunder slås...

Và du ä stôni!

Press, Västra Götaland

Và du ä stôni! (vad du är envis) – stôni ordet jag hatade som barn men som har styrt mig i hela mitt liv. Idag kan jag säga att det är min största tillgång och jag vårdar det ömt. Det vände när jag insåg att alla andra Pinte kan ha fel! Vad säger det om...

Regionala nyheter, 4 dec 2012

40 kV-ledning mellan Skogsäter och Lerum

Västra Götaland

Svenska Kraftnät, SvK, planerare en 400 kV ledning mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättan och Lerum. SvK skriver inte växelström men det kan förutsättas för det är på det viset bolaget normalt bygger. Eftersom det är växelström går det inte...

Regionala nyheter, 30 nov 2012

Trollhättans LRF har diskuterat vägfrågor med kommunen

Västra Götaland

Trollhättans kommungrupp har regelbundna möten med kommunledningen och vid den senaste träffen var det vägfrågor som dominerade. Det stora Trollhättepaketet med väg- och järnvägssatsningar har inneburit att många mindre vägar fått ta mycket stryk. Inte...

Nya nitratkänsliga områden ute på snabbremiss

Västra Götaland

Nu är de nya områdena för nitratkänsliga områden ute på snabbremiss. En rejäl utökning föreslås, bl a berörs åtta nya kommuner i Värmland och en hel del områden i Västra Götaland. Alla områden, kommuner och församlingar som föreslås bli...

Årets uppstickare - Qibbla Halal Kött AB

Press, Västra Götaland

Styrelsen för LRF Västra Götaland har den senaste tiden fått ett flertal frågor från medlemmar runt om i länet angående vår uppfattning om det så omtalade priset "Årets uppstickare", inom Matlandet Sverige som syftar till att stärka svensk matproduktion,...

Årets Kock Sista chansen

Det var en mycket stor ära för LRF Västra Götaland att som presentatör hälsa alla välkomna till Årets Kock Sista chansen i Göteborg. Ett axplock av våra duktiga livsmedelsförädlare fanns med på den regionala matmarknaden och som utställare/sponsorer. I...

Göteborgskock vidare i Årets Kock

Västra Götaland

Vi gratulerar Göteborgskocken Jesper Bogren, restaurang swedish taste, till en plats i finalen i tävlingen om titeln Årets Kock 2013. Jesper Bogren var en av fyra finalister som utsågs vid Sista chansen i onsdags på Världskulturmuséet i Göteborg. Han...

LRF och LRF Konsult på utbildning

Västra Götaland

Just idag är vi oerhört stolta över våra äganderättsliga medarbetare på LRF/LRF Konsult! Den 29 november träffades tjänstemän och förtroendevalda från LRF och LRF Konsult för att få en gemensam utbildning i intrångsfrågor och djurskyddsfrågor. Denna...

Vad är det mest udda Du fått?

Press, Västra Götaland

För drygt 15 år sedan fick jag en julklapp som betytt något alldeles extra för mig. En tuggknut, ni vet ett sådant där ben som är ämnat för en hund! Givaren var en då 10-årig gosse, inte helt olik Emil i Lönneberga och minen som jag fick när jag öppnade...

Energikollen ett nytt begrepp

Press, Västra Götaland

Greppa näringen inför ett nytt begrepp och en ny rådgivningsmodul. Energikollen. Med hjälp av en rådgivare går företagaren igenom sin verksamhet och diskuterar var smarta lösningar kan göras för att minska energiförbrukningen. Vinsten är sparade pengar...

Nya regler för motorsågskörkort

Press, Västra Götaland

Om du jobbar yrkesmässigt i annans skog har du från och med 1/12-2012 och fram till 31/12 2014 på dig att ta motorsågskörkort. Därefter kan du få ett vite på 10 000 kr om du inte har rätt nivå på ditt motorsågskörkort. A-nivå motorsågsarbete utan...

Regionala nyheter, 29 nov 2012

Kommungruppsdag på Nääs

Västra Götaland

Nästan 100 företrädare för kommungrupperna i LRF Västra Götaland träffades på Nääs i Floda den 21 november för aktuell uppdatering och erfarenhetsutbyte i viktiga kommunala näringspolitiska frågor. De ämnen som dryftades under eftermiddagen var under...

LRF planerar nytt stort energiprojekt

Västra Götaland

Publicerat: torsdagen den 29 november, Land Lantbruk & Skogsbruk Ett nytt rikstäckande projekt för att lyfta fram bra exempel på landsbygdsföretag med energiinrikting planeras av LRF. Projektet ”Framtidsföretag” ska pågå till 2015 Läs mer här...

Ny studiecirkel inom offentlig upphandling

Press, Västra Götaland

Tidigare i höstas lanserade LRF det nya materialet Den offentliga måltiden med underrubriken ”Att vara leverantör till offentlig sektor”. Materialet finns för nedladdning via den här adressen http://www.lrf.se/offentligupphandling I samarbete med...

Filmklipp

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
Mer från oss på YouTube

Bloggar på LRF

Det finns alltid en bättre lösning

Marianne Eriksson

Idag en av arbetsårets höjdpunkter – Anders Walls entreprenörsseminarium. Evigt unge Anders Wall inledde med att tala om vikten av att ha, och släppa fram, passion, glädje, drömmar och tro. En ...

Marianne Eriksson