Sydost

LRF Sydost är en intresse- och företagarorganisation med drygt 16 000 medlemmar fördelade på tre län; Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Vi arbetar med det som är viktigt för dig som bor på landsbygden och arbetar inom de gröna näringarna.

Kött Kalmar

Sökes: nöt-, gris-, får- och kycklingproducenter som vill utvecklas och hitta nya vägar för tillväxt i satsningen Kött Kalmar.

Aktiviteter