Pressmeddelanden
 • Unik LRF-stämma hålls på åtta olika platser

  Riksförbundsstämman är högsta beslutande organ för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Det här året blir det en historisk digifysisk stämma. För att få till den demokratiska processen delas stämman upp på åtta geografiska hubbar i hela landet, som länkas samman digitalt. Dessutom blir det en gemensam uppkopplad stämmomiddag lagad på respektive landsdels lokala råvaror.

  • 23 september 2020
 • Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt

  LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

  • 18 september 2020
 • Bra besked för lantbruket och landsbygden

  Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 17 september 2020
 • Svenskt lantbruk stod pall under covid-19

  Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Det visar det nya branschindex för hela det gröna näringslivet som LRF idag för första gången presenterar. – Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF.

  • 14 september 2020
 • 40 000 skäl att rädda den svenska maten

  Rädda den svenska maten! Med den parollen lämnade LRFs förbundsordförande Palle Borgström över svenska konsumenters vädjan till finansminister Magdalena Andersson att inte överge de svenska bönderna. – Sveriges bönder är en förutsättning för svensk livsmedelsförsörjning, utan bönderna blir vi helt beroende av import. När vi jämför med andra jämförbara EU-länder så har de förhandlat sig till rejäla kompensationer från EU till sina nationella lantbruk. Om vi ska klara konkurrensen så måste regeringen satsa på det svenska lantbruket i den kommande budgeten, säger Palle Borgström.

  • 3 september 2020
 • Remissyttrande: Nej till svepande resonemang och oklara slutsatser om hästnäringen

  Idag lämnas hästnäringens gemensamma yttrande på Övergödningsutredningen till Miljödepartementet. Kritiken mot utredningen är massiv. Den generaliserar och drar förhastade slutsatser om den svenska hästhållningen

  • 31 augusti 2020
 • Hästprofiler tar plats i LRFs Jämställdhetsakademi – vill se fler män i branschen

  Hästnäringen behöver fler män i branschen och fler kvinnor där besluten tas. Det tror både Eva Netterberg, ordförande i Ridskolornas Riksorganisation och Karolina Lagerlund, vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). De blir nya ledamöter i LRFs Jämställdhetsakademi hösten 2020.

  • 27 augusti 2020
 • Över 12 000 har skrivit på för att rädda den svenska maten

  LRFs upprop för att ”Rädda den svenska maten” har fått mer än 12 000 underskrifter på ett dygn. Bondeuppropet har även lett till en debatt i riksdagen. Svenska bönder oroar sig för att regeringens budgetnedskärningar minskar den svenska livsmedelsproduktionen.

  • 21 augusti 2020
 • Reducerad jordbruksbudget en besvikelse

  EU:s politiker valde att satsa mindre på jordbruket. Det förtar glädjen över att både en långtidsbudget och återhämtningsplan för EU nu förhandlats fram. – Både i Sverige och EU förväntar sig politiker att jordbruket ska göra mer. Det är orimligt att kräva mer men betala mindre, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

  • 22 juli 2020
 • Seger för hästnäringen som får friskvårdsstatus

  Körning med häst godkänns nu av Högsta Förvaltningsdomstolen som avdragsgill friskvård. Det är en stor och viktig framgång för hela hästnäringen och speciellt travsporten.

  • 30 juni 2020
Hämta fler Loader