För att komma åt bilderna i LRFs bildbank krävs en inloggning. Detta gäller så väl LRF-anställda som externa byråer som arbetar på uppdrag av LRF.

Bildbyline
Namn på fotografen, så kallad bildbyline, måste sättas ut i de flesta situationer, framför allt på trycksaker. Vid varje bild finns information om vem som är fotograf.

Frågor
Finns frågor kring LRFs bilder och användandet av dessa, kontakta din regionala kommunikatör, kommunikationsavdelningen eller Erika Johansson, 0346-71 69 67, erika.frost@lrf.se

Få tillgång till LRFs bildbank
Kontakta din regionala kommunikatör eller Erika Johansson, 0346-71 69 67,erika.frost@lrf.se för att få en egen inloggning till LRFs bildbank.

LRFs bildbank (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Erika Frost, Kommunikatör och ansvarig för LRF Ungdomen, tillhör Folkrörelseutvecklingsenheten
Mobil: 070-88 66 183
Telefon: 0346-71 69 67
E-post: erika.frost@lrf.se