Den svenska ekomarknaden har vuxit kraftigt de senaste åren. För den med intresse och förutsättningar kan ekologisk produktion vara en utvecklingsväg för förtaget.

LRF vill med denna konferensdag bidra till en faktabaserad information för dig som funderar på att ställa om till ekologisk produktion eller utöka din befintliga ekoproduktion. Lantbrukare, rådgivare och intresserade från hela landet är välkomna!

Kom och lyssna på de senaste analyserna om marknaden för svenska ekoråvaror. Konferensen blir också en mötesplats för dig som överväger ekologisk produktion.

PROGRAM
9.30 Kaffe och registrering
10.00 Konferensen inleds

  • Inledningsanförande, Peter Borring
  • Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko-nischen? Ulrik Lovang
  • Marknaden för ekoråvaror i lantbrukets olika branscher.
  • Samtal om ekonomi och praktiska frågor med lantbrukare som ställt om.

12.00 Mingellunch

  • Samtal om spannmålsmarknaden med Lantmännen, Svenska Foder och Saltå Kvarn.
  • Konsumentens syn på ekoinköp. Ny Sifo-undersökning på uppdrag av KRAV.
  • Så utvecklas den svenska ekomarknaden. Säljstatistik från Ekoweb.
  • Om marknadens långsiktiga behov av ekoråvaror. Röster ur kampanjen bliekobonde.nu

15.00 Avslut med fika och mingel.

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 28 november via anmälningsformuläret nedan!

Priset för konferensen är 260 kronor exklusive moms, vilket är självkostnadspris för lunch och fika.

Anmäl dig senast den 28 november

 
Namn*
Företagsnamn
Adress*
Eventuell annan faktureringsadress
E-postadress*
 
Jag är:*
 
Jag betalar via:*
Nummer för Swish-betalning meddelas senare eller på plats. Belopp 325 kr inkl moms.
 
 
Om du är lantbrukare, välj det som stämmer in bäst på dig.
Ditt svar på ovanstående fråga kopplas inte till ditt namn eller ges till tredje part, utan finns endast med för att ge en bild av vilka lantbrukare som intresserade sig för konferensen. Detta i syfte att utvärdera inför kommande aktiviteter.
 
 
Eventuella matpreferenser/allergier:
 
* Måste anges.