En snabbare och mer tillgänglig post och paketservice till rimliga priser är avgörande, både för företagare och boende på landsbygden.

E-handel och paket

Den växande e-handeln ger stora möjligheter att såväl konsumera som sälja produkter på distans.  

Samtidigt som paketleveranser blir allt viktigare, är även posten fortsatt avgörande, framförallt för småföretagare i landsbygd. Med bristande uppkoppling är digitala lösningar inte ett alternativ för många och för det gröna näringslivet är det flera varor som kräver snabba leveranser - allt från semindoser till reservdelar.

Så här vill LRF säkerställa en fungerande post och paketservice på landsbygden 

LRF vill att nya lösningar för att öka antalet utlämningsställen och bidra till snabbare och effektivare leveranser av post och paket ska stimuleras.

Det finns ett behov av att öka antalet utlämningsställen på landsbygden. Det kan exempelvis göras genom nya lösningar som fastighetsboxar, paketautomater eller fler alternativa ombud. Befintliga transporter borde i större utsträckning användas för att leverera fler former av försändelser, genom så kallad samdistribution. Nya tekniklösningar som kan innebära snabbare leveranser till lägre kostnad, såsom drönare eller autonoma fordon, bör stimuleras. I nuläget finns det flera bra lösningar för utdelning av försändelser, exempelvis lantbrevbärare och bussgods. Dessa måste värnas och vidareutvecklas.

För att ytterligare förbättra snabbheten och tillgängligheten i systemet finns ett behov att tänka nytt, både hos staten och hos marknadens aktörer. 

Det här gör LRF 

  • Genom näringspolitiskt arbete och opinionsbildning verkar LRF för högre servicenivå på posttjänster i landsbygden, framförallt för tidskritiska leveranser.  
  • LRF arbetar även för att värna lantbrevbärartjänsten och möjligheten att få paket utkörda från närmsta ombud.