Prisutveckling i livsmedelskedjan

Foto: Joel Wåreus

LRF bevakar löpande prisutvecklingen i livsmedelskedjan. I dokumentet nedan kan du följa hur priserna på produktionsmedel, bondens avräkningspriser, livsmedelsindustrins priser samt priserna i handeln utvecklats över tid. Du kan också fördjupa dig i vissa varugrupper.

Jordbruksverket redovisar varje månad fyra indexserier som visar på prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel men även för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled. Det är dessa indexserier vi utgår från i analysen.