Med jämna mellanrum presenteras här en uppföljning av livsmedelsmarknaden som summerar den senaste tidens utveckling av produktionsvärde, volymer, priser och exportnivå. Siffrorna stäms av mot målen i livsmedelsstrategin.

Kvartal 2 - 2022

Prognos: målet nås med god marginal

Den preliminära beräkningen för 2022 visar att det reala produktionsvärdet hamnar 46 procent över basåren 2010-2014. Målet på tre procent nås alltså med god marginal!

Priset på spannmål har nästan fördubblats sedan basåren och 2021. Vi ser därför en historiskt hög tillväxt i spannmålssektorn. Samtidigt ligger priserna på insatsvaror också på historiskt höga nivåer, vilket påverkar producenternas likviditet.

Totalt sett har lantbrukarna därför det fortsatt svårt, då de höga kostnaderna för insatsvaror tar ut de ökade avräkningspriserna.