Tid för kontorsarbete, på Esplunda Lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Affärsmannaskap

De gröna näringarna erbjuder många möjligheter till goda affärer. Ett gott affärsmannaskap är en viktig framgångsfaktor för att skapa lönsamhet. Därför är det är lika viktigt att investera i sin kompetens som företagsledare, som det är att investera i maskinparken.