Som företagare behöver du ha en affärsidé, kunskap om din marknad och en strategi för hur du skall uppnå lönsamhet. För att ditt företag skall förbli konkurrenskraftiga behöver arbeta med affärsutveckling kontinuerligt. Det kan handla om att utveckla nya varor och tjänster, höja kompetensen, bredda marknaden eller utveckla den interna organisationen.  Resultatet av din affärsutveckling blir din affärsplan.

I den digitala utbildningen som LRF tagit fram, finns ett särskilt kapitel om affärsutveckling:

Digital utbildning: Affärsmannaskapets grunder.