Ekonomistyrning

Använd ditt redovisningsprogram för att ta fram information som hjälper dig att följa upp och styra ditt företag mot uppsatta mål. Du som har  flera grenar i ett och samma företag behöver få koll på var du tjänar pengar och inte.

Att välja ut några nyckeltal som du följer i ditt företagande är motiverande och styrande. Det kan vara generella nyckeltal som soliditet eller branschspecifika som mjölk minus foder i ett lantbruksföretag, eller intäkter per stol i ett restaurangföretag. LRF Konsult har tillgång till flera användbara verktyg för att jämföra ditt företag med andras, och därmed ge dig koll på svagheter och styrkor.

Digital utbildning: Affärsmannaskapets grunder.