Det krävs vilja, tid och mod för att kunna utöva och utveckla ett ledarskap. Ledarskap handlar också om att våga släppa in extern kompetens i sitt företag, Här på sidan hittar du några verktyg som hjälper dig att bli en bättre ledare.

I den digitala utbildningen som LRF tagit fram, finns ett särskilt kapitel om ledarskap:

Digital utbildning: Affärsmannaskapets grunder.