Rapporterna publiceras två gånger per år.

Ekonomi och Marknad 2017

December

September

19 april

Ekonomi och Marknad 2016

Ekonomi och Marknad 2015 

 

Vill du få en påminnelse?

Om du vill få ett mejl när vi ger ut en ny Ekonomi och Marknadsrapport, fyll i formuläret nedan.