Dieselsnurran

Dieselsnurran

Drivmedel är nödvändigt i dagens och morgondagens jordbruk. Det går att använda diesel effektivare och det går att byta ut dieseln mot biodrivmedel och eldningsoljan till torken mot biobränslen. Med Dieselsnurran får du grepp om hur mycket pengar du kan spara och hur mycket koldioxid som inte behöver släppas ut.