Inledningsvis bjuds vi på ett föredrag om hur Johan ser på klimathotet och vilka lösningar han har på dessa problem. Vi går sedan igenom olika solcellspaneler.

Därefter går vi runt i parken och gör ett antal intressanta stopp. Vi stannar till vid nordens största solcellstak, Solskolan vars hus som är byggt av trä, energihuset som bland annat tillverkar biokol och vid ETC Näring som gör egen gödsel. Så luta dig tillbaka och låt dig inspireras av alla lösningar som presenteras i filmen. Efteråt bjuds ni in till en digital frågestund tillsammans med vår Carl Selling, LRF och Johan Ehrenberg.

Se seminariet i efterhand här