Datum och tid: Tisdagen den 8 juni 2021 kl. 19.00-20.30

Plats: Digitalt 

Moderator: Emma Svensson, Hållbarhetsambassadör LRF Halland.

Program:  

19.05 Bränsleval på vår skola

- Rolf Nilsson, Munkagårdsgymnasiet

19.20 Varför använder jag biodrivmedel på min gård?

- Carl Jonsson, Lantbrukare

19.35 Klimatklivet

- Patrik Ekheimer, Länsstyrelsen, Halland

19.50 Klarar dagens fordon förnybara bränslen?

-  Christer Johansson, Jordbruksverket

20.10 Användning av biodrivmedel och konkurrenskraft mot andra länder

- Niklas Bergman, LRF

20.20 Diskussion

- Alla

20.30 Slut

Se webbinariet i efterhand här