Digitaliseringen – vår tids industriella revolution

Det uppkopplade lantbruket och den ökande användningen av sensorer möjliggör en ny våg av industrialisering där nyckeln till framgång är insamling, tillgång till och analys av data. Lantbruksföretagaren kan nu skapa en digitaliserad bild av fysiska och biologiska processer, och därmed optimera och utveckla sin verksamhet. Inom mjölkproduktionen kan det exempelvis röra sig om att förebygga och upptäcka tidiga juverinflammationer. Det bidrar till sänkt antibiotikabehandling och minskat produktionsbortfall. Inom växtodlingen kan utsädes- och växtnäringsgivor samt växtskyddsbehandlingar skräddarsys för varje del av fältet. Det betyder att insatsvarorna kan utnyttjas mer effektiv och att varje kvadratmeter kan producera mer.

Det datadrivna lantbruket banar väg för en ny affärslogik, tjänstefiering, där fokus läggs på det produkten används till snarare än på själva produkten. Tjänstefieringen innebär också ett närmare samarbete mellan aktörer med olika verksamheter för att utveckla produkter och tjänster. Kundrelationerna fördjupas också så att kund och producent arbetar nära varandra för att kundanpassa produkter och tjänster.