Vad är nästa steg för framtidens lantbruk? Att odla arealer utan mänsklig kontakt, menar brittiska forskare. Utan att fysiskt beträda åkern kan bönder snart odla med hjälp av robotar. Sprutspår och markpackning orsakar skördeförluster för miljontals kronor varje år. Kan dessa pengar istället hamna i egen ficka och öppna upp för nya möjligheter i ditt företag? Med automatiseringen kan bönder lägga mer tid på företagsledning.

Utanför Shopshire i Storbritannien växer ett tillsynes helt vanligt hektar vårkorn. Skillnaden är att fältet är världens första helt automatiserade kornodling. Tillsammans med Harper Adams University och rådgivningsföretaget Precision Decisions har Hands Free Hectare-projektet bildats.

Robot gräver med spade

Växtodlingen sköts med hjälp av robotar som samlar information om grödan och ger order till traktor och redskap. Roboten är försedd med spade som tar prover där projektets växtodlings­rådgivaren önskar. Den enda mänskliga inblandningen är att fatta beslut om vilka åtgärder som ska utföras och reparationer av maskinerna.

Traktorn har även utrustats med elektriska ställdon som sköter reglage för styrning, växling, hastighet och trepunktslyft. Ställdonen är radiostyrda och kom­mandona kommer från ett auto­pilotsystem som hämtats från en drönare. Genom att lägga in orienteringspunkter på fältet har teamet bestämt traktorns körväg samt var redskapen ska höjas och sänkas. Positionerna styrs med hjälp av en GPS. De maskiner som använts i projektet finns att köpa på den öppna marknaden.

Lagstiftning stoppar utvecklingen

Utvecklingen av automatiseringen går långsamt på grund av nuvarande lagstiftning om säkerhetsfunktioner. En anpassad lagstiftning som möjliggör självkörande bilar kommer snabba på utvecklingen för lantbrukets automatisering. Projektets traktorer har av säkerhetsskäl därför försetts med laser som känner av hinder och utlöser en autostoppfunktion. Det kan i framtiden även minska risken för att köra över rådjurskid.