RJ Stumsnäs

Framtidens jobb

Det gröna näringslivet har lösningarna för många av framtidens utmaningar, men vi kommer ändå att behöva fler kompetenser än de vi har idag. Precis som i andra branscher ser LRF att behovet av välutbildad arbetskraft ökar. Om vi lyckas med kompetensförsörjningen och goda företagarvillkor har det gröna näringslivet har goda möjligheter att växa.