Målet är att få unga att söka sig till det gröna näringslivet. Projektet använder sig av konceptfilmer och visas i kanaler där ungdomar finns: Youtube, gymnasiemässor och Dreamhack. Unga personer från lantbruk, skogsbruk och trädgård fungerar som gröna ambassadörer på dessa mässor för att berätta om naturbruksutbildningar. Det finns även riktade satsningar till studie- och yrkesvägledare.

Kontaktperson: Pernilla Åkerström Frid, projektledare, pernilla.akerstrom.frid@lrf.se, 0511-34 22 44