LRF arbetar med integration, genom att samordna arbetet kring praktikplatser för personer med uppehållstillstånd. Det gynnar LRF-medlemmar på flera sätt. Dels genom att det är viktigt att nya människor i samhället så snabbt som möjligt kommer ut i arbete och tillägnar sig svenska, dels för att matcha den nya arbetskraften med behoven hos LRFs medlemmar. LRF har även drivit ett migrationsprojekt för att underlätta för kommungrupper, lokalavdelningar och enskilda medlemmar att engagera sig för flyktingar. Det handlade om att hitta boenden, praktik och sociala aktiviteter. LRFs arbete har rönt mycket positiv uppmärksamhet.