När det gröna näringslivet växer skapar det jobb inom andra branscher. Samhället behöver fler kompetenta företagare som driver verksamhet på landsbygden för att Sverige ska bli en hållbar och konkurrenskraftig nation. Sverige behöver många ungdomar som väljer utbildningar som leder till arbete i det gröna näringslivet. Det behövs en välavvägd gymnasieutbildning inom lantbruk, trädgård, djur och skog, som kan byggas på med YH- eller högskoleutbildningar. För att Sverige ska fortsätta vara EUs mest innovativa land behövs det gröna näringslivet, och i förlängning även angränsande branscher, behövs kompetenser och yrkeserfarenheter också från andra utbildningar än naturbruksprogrammen.

LRF arbetar på flera olika sätt med utbildningsfrågor, bland annat genom Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) och Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN). Vi erbjuder undervisningsmaterial för lärare i grundskolan, som visar elever hur maten produceras. LRF engagerar sig i naturbruksprogrammet på gymnasienivå, i YH-utbildningar och i de högskoleutbildningar som erbjuds inom naturbruk. Därtill erbjuder LRF även sina medlemmar kompetensutveckling via LRF Företagarakademi.