Tupp och höna

Innovation och inspiration

Världen förändras kontinuerligt. Vi står inför flera tekniska paradigmskiften när det gäller energikällor och digitalisering. Till det kommer utmaningen med klimatförändringar. Genom att som företagare utmana, utforska och vidareutbilda sig inom sin bransch, kan man säkra den egna framtida konkurrenskraften inom det gröna näringslivet.