En ny del av landbaserat vattenbruk som inte är så etablerat än är räkodling med bioflock (en kontrollerad kultur av mikroorganismer i odlingsvattnet). Bioflock fungerar både som reningsverk och foderkälla och bidrar därmed till en produktion i kretslopp. Det nyligen konkursförsatta bolaget Vegafish började som ett forskningsprojekt vid SLU, med en första anläggning i Uppsala och sedan ännu en anläggning hos Findus i Bjuv. Konkursen stoppar inte räkbönderna. De vill starta om på nytt. Karin Bothén, tidigare kvalitetsansvarig på Vegafish och en av de kunnigaste på räkodling i Sverige, berättar:

- Det som Vegafish har försökt utveckla är ett slutet system som bygger på bioflock, spillvärme, och egenproducerat foder.  Det skulle minska kostnaderna för rening och foder, samt minimera miljöpåverkan. Det är en fördel att odla arter som är allätare eftersom det är angeläget att bryta beroendet av fiskmjöl inom vattenbruk. Landbaserade system har ett lågt nettoutsläpp av näringsämnen och orsakar därmed ingen stor miljöpåverkan. Uppvärmning av vattnet kan ske med hjälp av från spillvärme och det finns goda möjligheter att kombinera vattenbruk med andra verksamheter.

Att starta upp en fisk- eller skaldjursodling är kapitalkrävande, kräver god kunskap och analysutrustning för att vattnet ska vara gynnsamt för fisken eller skaldjuren. Den stora potentialen ligger i all den spillvärme som produceras i Sverige, eftersom det är en av de största fasta kostnaderna i landbaserat vattenbruk för varmvattensarter. Landbaserat vattenbruk kännetecknas idag av innovation och entreprenörskap. En utmaning är att lagstiftningen kring vattenbruk inte hängt med utvecklingen upp på land, vilket gör att kraven kan uppfattas svåra att förstå eller leva upp till.

- Ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige är det lämpligt att uppdatera lagboken, fortsätter Karin Bothén. Vegafish är världsunika med sitt odlingssystem, och då får man räkna med några tunga hundår. Marknadspotentialen för odlad fisk och skaldjur från Sverige är jättestor. Jag är övertygad om att vi kommer se vattenbruket växa, både i vatten och på land.