Utbildade sig till socionom och jobbade som socialsekreterare under några år. Blev utbränd. Flyttade hem och började arbeta på gården. Nu arrenderar hon gården av sina föräldrar och de planerar för ett generationsskifte.

– Det är mycket känslor och ekonomi och man ska låta det ta tid i den processen.

Hon driver gården ensam med hjälp av föräldrarna. Då är effektiviseringar viktigt. De har mjölkrobot och gödselrobot. Och hon samarbetar med grannen som hon köper foder av.

Sofi har satsat på en biogasanläggning för att det är klimatsmart. Anläggningen ger egen el och bra biogödsel. Hon uppmanar andra att liksom hon göra en energikartläggning så man får koll på vad man kan förbättra.

– Jag gillar kretsloppstänket och ta vara på resurserna som finns på gården, säger Sofi.

Titta på filmer via länkarna här nedan och hör Sofi berätta mer.

Sofi om gården.

Sofi och biogasanläggningen.

Sofi berättar om energikartläggning och Framtidsföretag.

Sofi om livets resa och generationsskiftet på gården.

Sofi om utvecklingen av gården.