För att kunna hantera sådana saker på ett bra sätt gäller det att ha ett brett kontaknät både inom näringen och i myndighetsvärlden. Regionerna har kontakt med länsstyrelsens olika enheter och riksförbundet har upparbetade kontakter med de centrala förvaltningsmyndigheterna som kan beröras.

I första hand är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som är ansvariga för händelser där LRFs medlemmar drabbas eller riskerar att drabbas.

Kontakt

Anders Drottja, Krisberedskapsansvarig, Samordnare kommun- och omsorgsgrupper
Telefon: 010-184 41 40
E-post: anders.drottja@lrf.se