– Det är bra att sätta sig ner och göra en punktlista över sin verksamhet. Hur ser det ut, hur ska saker göras, vad måste prioriteras, vad kan effektiviseras? Kanske inser man att man kan göra saker mycket bättre, oavsett om det är kris eller inte, säger Anders Drottja.

Han tipsar om LRFs nyligen uppdaterade plan för riskhantering på gården  som behandlar mycket mer än sjukdomsutbrott men som ändå kan fungera som stöd i en beredskapsplan för gården.
Man kan också gå in på MSBs sida om kontinuitetshantering som, även om den främst rör större företag, kan ge viss vägledning, och även titta över LRFs checklista om god beredskap som tagits fram branschgemensamt.

Anders Drottja föreslår att man grannar emellan tar ett snack och gärna besöker varandras gårdar. För att byta erfarenheter och för att få friska ögon som tittar på den egna verksamheten.
– Man kan också tänka på att dela med sig av information om sina egna patentlösningar, sådant kanske bara man själv känner till. Skriv gärna en kort manual så att andra förstår.

Anders Drottja tycker det är viktigt att inte sprida alltför mycket oro. Men konstaterar att äldre företagare med djur bör säkra en backup om de skulle bli alltför sjuka för att ta hand om djuren.
– Det kanske räcker att prata med familj eller grannar. Annars är man välkommen att vända sig till LRF som har ett nätverk som kan hjälpa till att hitta lösningar.
Vid senaste avstämningen med LRFs omsorgsgrupper fanns inga sådana fall att rapportera.