Ukraina är ett land som ligger oss nära och vi vet att många av våra medlemmar har en direkt relation med Ukraina, då många av de säsongsarbetare som årligen kommer till Sverige är därifrån.

Vi vill att du som medlem ska veta att LRF arbetar intensivt med att löpande analysera de konsekvenser som konflikten kan ha för våra medlemmar och för svenskt jord- och skogsbruk. Vi har en kontinuerlig dialog med branscherna, or-ganisations- och intressemedlemmar, myndigheter och politiker. LRF har precis som när Covid-pandemin bröt ut, tagit på sig rollen att vara en konstruktiv part och sammanställa den senaste bilden av läget för Sveriges jord- och skogspro-duktion löpande, avrapportering kommer att göras gentemot berörda ministrar.

Om du känner oro eller vill dryfta frågor där du som företagare kan komma att påverkas av konflikten, hör av dig till din region så får ni hjälp att komma vidare om frågan inte kan hanteras regionalt.

Här intill hittar du LRFs senaste analys av läget.

Palle Borgström
Förbundsordförande LRF