LRF-koncernen har en viktig uppgift i att stötta företagare i de gröna näringarna i deras utveckling av livskraftiga företag. Företagsutveckling är därför ett prioriterat område för LRF.

Tre viktiga områden som är avgörande för de gröna näringarnas utveckling är: ägarskifte, kapitalförsörjning, och affärsmannaskap. De är prioriterade för att de hänger intimt samman. För att kunna skifta ägarskapet av en gård behövs ofta kapital. För att få tillgång till kapital krävs det att företaget är i balans, och det förutsätter ett gott affärsmannaskap.

Förutom att arbeta för bättre konkurrensförutsättningarna erbjuder LRF handfasta verktyg och utbildningar till företagare, oavsett bransch, som vill vässa sitt företagande. Dessa verktyg och utbildningar hittar du här på hemsidan. Här kan du också läsa mer om de olika näringar vi arbetar med. För mer information om vilka företagsutvecklingsaktiviteter som är på gång i din region, kontakta ditt regionkontor.