Vad skulle du vinna på att ha bättre koll på ekonomin i ditt företag? Den här utbildningen lär dig att ta kommando över siffrorna så att du kan använda ekonomin som inspiration och som underlag för kloka beslut.

I utbildningen får du veta hur andra har resonerat och du får lära dig den praktiska delen av ekonomi genom att utgå ifrån Ludvig & Co:s verktyg Ekonomi Online samt Resultat- och analys. Även om du idag använder ett annat verktyg är principerna de samma.

Starta utbildningen


Utbildningen Ekonomistyrning är endast tillgänglig för LRF-medlemmar och Mitt Kontor-kunder hos Ludvig & Co.