Den här utbildningen bygger vidare på försäljningsavsnittet i utbildning  ”Affärsmannaskapets grunder”. Du lär dig bland annat marknadssegmentering och hur du ska lägga upp dina säljmöten. Med hjälp av skådespelare och fiktiva exempel från olika branscher visar vi bra och dåliga exempel på försäljning.  

Till varje kapitel i utbildningen finns det övningsuppgifter där du jobbar med att förbättra försäljningen i ditt eget företag. Du får också fördjupningsmaterial om bland annat säljteknik. 

Starta utbildningen


Utbildningen Försäljning är endast tillgänglig för LRF-medlemmar och Mitt Kontor-kunder hos Ludvig & Co.