I den här kursen får du under tre veckor lära dig mer om varför det är en fördel att sätta tydliga mål i sitt arbete. För att göra det så enkelt som möjligt för dig att genomföra varje steg får du varje dag en uppgift som är liten nog att göra över morgonkaffet. Uppgifterna kommer att ge dig möjlighet att fundera över hur du vill utvecklas som företagare, sätta tydliga mål, tänka på vad du behöver lära dig för att utvecklas och hur du kan få stöd och uppföljning som hjälp framåt. Och när du är klar har du fått en handlingsplan att arbeta utifrån och fått ta del av andra företagares erfarenheter.

Vill du göra kursen över längre tid än tre veckor kan du glesa ut utmaningarna till tre i veckan.

Spetsa kursen med proffsmentor

Just nu har vi introduktionserbjudande. De första 15 anmälda till kursen får en gratis proffsmentor med sig på resan.

Sista anmälningsdag är den 30 september.

Vill du ha en mentor mailar du ing-marie.jirhed@lrf.se

Självklart kan du gå kursen även utan en mentor eller med någon du själv väljer.

Se en introduktion till kursen.  

Starta utbildningen