Känns det som att det är händelser i omvärlden – inte du själv - som styr vad som sker med ditt företag? Känns det omöjligt att hålla koll på allt som sker.  Tänk om. Det går att planera för det oväntade.

I den här utbildningen får du veta hur du gör en ordentlig riskanalys och får reda på vilka faktorer som faktiskt påverkar ditt företag. Du får reda på vad du behöver bevaka och vilka åtgärder du kan  vidta för att göra ditt företag mer motståndskraftigt mot händelser du inte kan påverka.

Förändringar i omvärld kan bli till möjligheter istället för problem.

Starta utbildningen


Utbildningen Försäljning är endast tillgänglig för LRF-medlemmar och Mitt Kontor-kunder hos Ludvig & Co.