Regionala arbetsförmedlare runt om i landet jobbar för högtryck just nu. Varsel och uppsägningar som drabbat till exempel besöksnäringen leder till fler arbetssökande än tidigare. Samtidigt saknas medarbetare i andra branscher, inte minst hos trädgårdsföretag som odlare av frukt, bär och grönsaker.

”Du som står inför utmaningen att snabbt hitta medarbetare inför säsongen – hör av dig till någon av mina kollegor! Projektet Mer mat – fler jobb gör att de redan är inlästa på de behov du som matproducent har och vet vilka generella förutsättningar som finns” säger Klaes Hallberg, projektchef MMFJ, Arbetsförmedlingen.

Ring eller mejla den arbetsförmedlare som ansvarar för Mer mat – fler jobb i din region (se listan nedan). Innan du kontaktar honom eller henne är det bra om du har tänkt igenom:

  • Kravprofil/arbetsbeskrivning – vilket jobb handlar det om? Vad ingår i arbetsuppgifterna? Krävs någon formell utbildning?
  • Hur stort behov av arbetskraft har du – hur många medarbetare behöver du anställa? Över vilken tidsperiod?
  • Arbetsvillkor – arbetstider, lönenivå, möjligheter till individuella anpassningar etc.
  • Kort beskrivning av ditt företag och er verksamhet.

Ju mer du förbereder dig inför kontakten, desto snabbare kan vi stötta dig. Våra regionala arbetsförmedlare: 

Västra Götaland Gunilla Borin 010-486 16 61 gunilla.borin@arbetsformedlingen.se

Stockholm/Gotland/Sörmland Mats Petersson 010-487 39 90 mats.petersson@arbetsformedlingen.se 

Östra Skåne Pia Magnusson 010-487 34 93 pia.magnusson@arbetsformedlingen.se

Västra Skåne Katarina Nelander 010-487 34 63 katarina.nelander@arbetsformedlingen.se

Halland Daniel Jönsson 010-488 23 45 daniel.x.jonsson@arbetsformedlingen.se

Småland/Blekinge Annika Råk 010-488 57 35
annika.rak@arbetsformedlingen.se

Östergötland Jessica Sandblom 010-486 11 24 jessica.sandblom@arbetsformedlingen.se

Västra Götaland Jannika Nordwall 010-487 24 84 jannika.nordwall@arbetsformedlingen.se

Gävleborg/Uppland Cecilia Eriksson 010-487 66 02 cecilia.eriksson@arbetsformedlingen.se

Norrbotten Staffan Landström 010-486 59 94 staffan.landstrom@arbetsformedlingen.se

Dalarna Edla Nilsson 010-488 87 21
edla.nilsson@arbetsformedlingen.se

Västerbotten Mats Lundström 010-4866735 mats.lundstrom@arbetsformedlingen.se

Värmland/Närke/Västmanland Jennica Kärnegård 010-488 42 22 jennica.x.karnegard@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen hjälper dig med rekrytering till ditt företag och stödjer dig under hela rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingen söker kandidater och presenterar ett urval. Tillsammans med ditt företag görs en individuell plan upp för fortsatt rekrytering. I planeringen läggs även uppföljningstider som ett stöd för både företag och arbetstagare.