Arbetsförmedlingen hjälper dig med rekrytering till ditt företag och stödjer dig under hela rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingen söker kandidater och presenterar ett urval. Tillsammans med ditt företag görs en individuell plan upp för fortsatt rekrytering. I planeringen läggs även uppföljningstider som ett stöd för både företag och arbetstagare.

Behöver du anställa eller är bara nyfiken på att få veta mer är du välkommen att kontakta:

Stina Lisa Flodin, 010-486 60 48, stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

Jan Andersson, 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se