Vad är Mer mat – fler jobb?

Vilka mål har satsningen?

Hur går en företagsanalys till och hur lång tid tar den?

Vem kan göra en företagsanalys?

Hur anmäler jag mig?

Kostar det något?

Hur lång tid tar det?

Kan jag göra en affärsanalys fler gånger?

Vem riktar projektet sig till?

Hur söker jag jobb i näringen?

Vilka står bakom Mer mat – fler jobb?

Hur finansieras projektet?

Varför gör ni det här?

Hur länge pågår projektet?

Jag vill delta! Var anmäler jag mig?

Vilka branscher vänder projektet sig till?

När kan jag gå med?

Vilka kompetensutbildningar erbjuds?

 

 

 

 

 

 

Vad är Mer mat – fler jobb?

"Mer mat - fler jobb" är ett projekt med mål att öka svensk matproduktion. Dels erbjuder vi företagare inom jordbruk, djurhållning och trädgård att göra en företagsanalys tillsammans med affärsutvecklare hos Ludvig & Co. Företagsanalysen informerar dig om vad du kan göra för att öka företagets lönsamhet, vilka risker och möjligheter som finns. Du får också veta vilken kompetens du själv eller dina medarbetare kan behöva utveckla och erbjuds utbildningar av oss inom ramen för projektet. 

Företag i livsmedelsindustrin har samma möjlighet att göra en företagsanalys. De kan också validera kompetensen hos medabetarna och genomföra kompetensutveckling vid behov. 

Arbetsförmedlingen stöttar företagen i de fall nya medarbetare behöver rekryteras.

Projektet finanseras av Europeiska Socialfonden (ESF) och är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare och pågår mellan 2019-2022. 

Vilka mål har Mer mat - fler jobb?

Målet är att öka Sveriges matproduktion och locka fler medarbetare till näringen. Både genom att stärka företag och medarbetare i livsmedelsbranschen, och genom att ge arbetssökande en möjlighet att matchas mot rektyteringsbehov. 

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till detta! Börja med att anmäla ditt företag till en företagsanalys.

Hur går en företagsanalys till och hur lång tid tar den?
Hur lång tid det tar beror till stor del på när du har möjlighet att prata med affärsutvecklaren och hur mycket tid du kan avsätta. Vår ambiiton är att du ska kunna styra över tiderna så att de passar just din vardag. Uppskattningsvis tar det mellan 1-2 månader att färdigställa en analys.

1. Första kontakt och nuläge

En affärsrådgivare från Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) kontaktar dig för berätta kort om processen, boka tid då ni ska ses och ta in de senaste årens siffror för ditt företag (balans- och resultaträkning).

Du får också ett dokument där du ska svara på frågor om till exempel vad du själv ser som företagets  mål, styrkor, svagheter och möjligheter framåt och om du ser något kompetensbehov hos dig eller dina medarbetar

2. Möte med affärsrådgivare

I ett möte tillsammans med affärsrådgivaren går ni igenom siffror, nyckeltal, styrkor, svageheter, utvecklinspotential och kompetensbehov. Ni tittar på steget från nutid till framtid och vad som krävs för att du ska nå företagets mål - oavsett om det handlar om ökad produktion, lönsamhet, investeringar, kompetensutveckling eller ett eventuellt rekryteringsbehov. 

Utifrån det ni kommer fram till skapas en affärsplan med tillhörande fokuskarta.  Fokuskartan ger dig konkreta exempel på vad du kan göra för att ta nästa steg i ditt företagande: vad ska göras, av vem, när och hur?

3. Uppföljningssamtal på telefon

En tid efter mötet tar affärsrådgivaren kontakt med dig för att stämma av eventuella frågor eller om du behöver stöd i att komma igång.  

Om du behöver rekrytera nya medarbetare lotsar vi dig vidare till rätt kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen.

Intresserad? Hör av dig till: linda.sundstrom@lrf.se eller 010-1844384

Vem kan göra en företagsanalys?

Alla företagare som vill utveckla sitt företag, sina medarbetare och sig själva! 

Oavsett om du drömmer om att kunna leva på ditt företag,  om du är redo att växla upp och anställa fler eller om du vill vässa ditt ledar- och affärsmannaskap möter "Mer mat - fler jobb" dig där du är! Vi erbjuder individuella lösningar för att du, ditt företag och dina eventuella medarbetare ska utvecklas  och producera mer mat.

Hur gör jag för att anmäla mig?

Du som vill göra en företagsanalys kontaktar Linda Sundström, projektledare företagsanalys . Antingen på telefon: 010-1844384 eller via mejl: linda.sundstrom@lrf.se 

Du som behöver rekrytera kontaktar Jan Andersson, projektledare rekrytering jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se 

Vad kostar det?

Som LRF-medlem betalar du 1 600 kronor för en företagsanalys och icke LRF-medlemmar betalar 2 900 kronor. Båda priserna är exklusive moms.

Marknadsvärdet för en företagsanalys är 12 000 . Att vi kan erbjuda ett bra pris är tack vare medfinansiering från Europeiska socialfonden, ESF.

Kan jag göra en företagsanalys fler gånger?

Nej, en företagsanalys genomför vi bara en gång, men om du eller dina medarbetare har behov av kompetensutveckling kan flera insatser behövas.

Vem riktar satsningen sig till?

Företagare som producerar eller förädlar mat och arbetssökande med intresse för dessa branscher.

Hur söker jag jobb i livsmedelsnäringen?

Du som är intresserad av ett jobb inom livsmedelsbranschen och som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan kontakta :

Jan Andersson: jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Vilka står bakom Mer mat – fler jobb?

Vi är flera organisationer och myndigheter som deltar i "Mer mat - fler jobb": Lantbrukarnas Riksförbund (projektägare) där även projekten "Nya nätverk" och "Jobba grönt" ingår, Arbetsförmedlingen (projektägare), branscherna inom livsmedelsproduktion, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Hur finansieras projektet?

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Lantbrukarnas riksförbund och Arbetsförmedlingen. Företagare betalar en deltagaravgift, för LRF-medlemmar är den 1 600 kronor exklusive moms, icke medlemmar betalar 2 900 kronor exklusive moms. 

Varför behövs en satsning som Mer mat - fler jobb?

På fem års sikt kommer företag inom livsmedelsproduktion att sakna nära 60 000 medarbetare. Samtidigt har Sverige tagit fram en livsmedelsstrategi som tydligt klargör att svensk matproduktion måste öka.

Vilka branscher vänder projektet sig till?

Alla branscher inom livsmedelsproduktion – från primärproduktion till förädling.

Vilka kompetensutbildningar erbjuds?

Hur länge pågår satsningen Mer mat -fler jobb?

Projektet pågår till och med årsskiftet 2021/22. Men - anmäl dig så snart som möjligt för att säkra en plats.

Vem kan delta?

Alla företagare som arbetar i livsmedelsproduktion över hela landet.