Vad är Mer mat – fler jobb?

Vad syftar projektet till?

Hur går det till praktiskt?

Vem kan delta?

Hur går jag med?

Kostar det något?

Hur lång tid tar det?

Kan jag söka fler gånger?

Vem riktar projektet sig till?

Hur söker jag jobb i näringen?

Vad är målet med projektet?

Vilka står bakom Mer mat – fler jobb?

Hur finansieras projektet?

Varför gör ni det här?

Hur länge pågår projektet?

Jag vill delta! Var anmäler jag mig?

Vilka branscher vänder projektet sig till?

När kan jag gå med?

Var finns projektet?

Påverkas projektet av att det sker förändringar inom Arbetsförmedlingen nu i vår?

 

 

 

Vad är Mer mat – fler jobb?

Det är ett projekt som ska öka matproduktionen i Sverige. Projektet ska ge företagare och medarbetare inom livsmedelsproduktion nya kunskaper, och hjälpa företagare att hitta ny personal med rätt kompetens. Livsmedelsproduktionen i Sverige är en framtidsbransch med stor potential att få jobb och göra karriär inom, oavsett om det handlar om jordbruk och trädgård eller livsmedelsindustri. Aktörerna i projektet är Lantbrukarnas riksförbund, LRF, inklusive projekten Nya nätverk och Jobba grönt, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare. Projektet pågår mellan 2019 och 2021 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

 

Vad syftar projektet till?

Öka landets matproduktion, genom att stärka företagen och deras medarbetare samt ge arbetssökande en väg in på arbetsmarknaden. Du som företagare som vill utvecklas – häng på!

 

Hur går det till praktiskt?

1, Du som företagare bestämmer dig för att delta.

2, Du erbjuds en så kallad företagsanalys, därigenom identifieras de områden i din verksamhet där det finns möjligheter till utveckling.

3, En handlingsplan upprättas, det kan handla om kompetensutveckling av dig som företagsledare eller din eventuella personal, eller att du behöver anställa medarbetare.

Om du behöver ny personal så sätts du i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Låter det krångligt? Ingen fara, börja bara med att höra av dig till linda.sundstrom@lrf.se, ing-marie.jirhed@lrf.se, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se, stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se eller karin.thapper@li.se så slussar de dig rätt!

 

Vem kan delta?

Du som är företagare och vill utvecklas. Oavsett om du drömmer om att leva heltid på ditt företag eller om du är redo för att växla upp och anställa fler och vässa ditt ledar- och affärsmannaskap så möter projektet dig precis där du är! Vi erbjuder individuellt designade lösningar för att just du, ditt företag och dina eventuella anställda ska kunna utvecklas  och kunna producera mer mat.

 

Hur kan jag gå med?

Kontakta oss! Du når oss här:
Företagsanalys

Linda Sundström, projektledare LRF: linda.sundstrom@lrf.se och 070-5865240.
Kompetensutveckling

Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: ing-marie.jirhed@lrf.se och 063-551093.

Karin Thapper, an­svarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen: 070-377 97 39, karin.thapper@li.se

Rekrytering:

Jan Andersson, projektledare, Arbetsförmedlingen: 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Stina-Lisa Flodin, projektledare Arbetsförmedlingen: 010-486 60 48, stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

Mer information/ledning:

Anders Johannesson, projektchef LRF: anders.johannesson@lrf.se

Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Kommunikation/press:

Monica Sandberg, kommunikationsansvarig LRF: monica.sandberg@lrf.se

Håkan Järlsäter, kommunikationsansvarig Arbetsförmedlingen: hakan.jarlsater@arbetsformedlingen.se

 

Kostar det något?

Deltagande finansieras genom deltagaravgift, som inte är fastställd ännu. Medlemmar i LRF får rabatterat pris.

 

Hur lång tid tar det?

Eftersom alla företagare är olika och vi möter dig där du är med skräddarsydda insatser efter dina behov, skiljer sig deltagartiden åt. Men grundfilosofin är att du ska kunna styra över tiderna så att de passar just din vardag.

 

Kan jag söka fler gånger?

Företagsanalys genomförs en gång, men kompetensutveckling kan innebära behov av flera insatser.

 

Vem riktar projektet sig till?

 

Företagare som producerar eller förädlar mat i Sverige. Arbetssökande med intresse för branscherna.

Hur söker jag jobb i näringen?

Du som är intresserad och inskriven på Arbetsförmedlingen kan ta kontakt med:

Jan Andersson: jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Stina Lisa Flodin: stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

Vad är målet med projektet?

Målet är att öka matproduktionen och få fler människor i arbete, det vill säga göra verkstad av landets livsmedelsstrategi. Målen är satta på tre års sikt och innebär att:

  • 1000 företag inom livsmedelsproduktionen, från primär- till förädlingsled, ska gå igenom företagsanalys: LRF ansvarar
  • 2300 personer inom primärproduktion och förädling gå igenom kompetens- och ledarutveckling: LRF och Gröna arbetsgivare ansvarar
  • 300 personer inom livsmedelsindustrin få sina kunskaper validerade: Li ansvarar
  • Matcha arbetskraft med företag: AF ansvarar
  • 10 företag gå igenom innovationsanalys: Krinova ansvarar
  • 600 företag ska coachas: Nya nätverk ansvarar
  • 2000 personer ska få hjälp att matchas med rätt arbetsgivare: AF ansvarar

 

Vilka står bakom Mer mat – fler jobb?

Lantbrukarnas Riksförbund (projektägare), inklusive projekten Nya nätverk och Jobba grönt, Arbetsförmedlingen (projektägare), branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

 

Hur finansieras projektet?

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden samt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Arbetsförmedlingen. Företagare betalar en deltagaravgift.

 

Varför gör ni det här?

Projektet svarar på behov som synliggjorts i en förstudie som LRF genomfört tillsammans med Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen. Den visade att många företagare inom svensk livsmedelsproduktion behöver rekrytera nya medarbetare de närmaste åren. På fem års sikt behövs hela 59 000 nya medarbetare till matproduktionen. Dessutom fick Sverige 2017 en livsmedelsstrategi som säger att landets matproduktion måste öka.

 

Hur länge pågår projektet?

Mellan 2019 och 2021

 

Jag vill delta! Var anmäler jag mig?

Kontakta oss! Du når oss här:

Företagsanalys

Linda Sundström, projektledare LRF: linda.sundstrom@lrf.se och 070-5865240.

Kompetensutveckling

Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: ing-marie.jirhed@lrf.se och 063-551093.

Karin Thapper, an­svarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen: 070-377 97 39, karin.thapper@li.se

Rekrytering:

Jan Andersson, projektledare, Arbetsförmedlingen: 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Stina-Lisa Flodin, projektledare Arbetsförmedlingen: 010-486 60 48, stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

 

Vilka branscher vänder projektet sig till?

Alla branscher inom livsmedelsproduktion – från primärproduktion till förädling.

 

När kan jag gå med?

Nu! Vi rekryterar företagare från och med nu och fram till mitten av 2021.

 

Var finns projektet?

Över hela landet, där företagen inom livsmedelsproduktionen finns.

 

Påverkas projektet av att det sker förändringar inom Arbetsförmedlingen nu i vår?

Nej, företagare och deras anställda erbjuds företagsanalyser, kompetensutveckling och arbetskraftsmatchning med hjälp av projektet de kommande tre åren precis som planerat.