Kontaktpersoner i Mer mat  fler jobb

Företagsanalys

Linda Sundström, projektledare LRF:  070-5865240, linda.sundstrom@lrf.se

Kompetensutveckling

Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: 063-551093, ing-marie.jirhed@lrf.se

Karin Thapper, an­svarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen:
070-377 97 39, karin.thapper@li.se

Rekrytering:

Jan Andersson, delprojektledare, Arbetsförmedlingen: 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Stina-Lisa Flodin, delprojektledare Arbetsförmedlingen: 010-486 60 48,
stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

Mer information/ledning:

Anders Johannesson, projektchef LRF: anders.johannesson@lrf.se

Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Kommunikation/press:

Monica Sandberg, kommunikatör LRF: monica.sandberg@lrf.se

Håkan Järlsäter, kommunikatör Arbetsförmedlingen: hakan.jarlsater@arbetsformedlingen.se