”Under hösten och vintern har jag och mina kollegor varit ute på mässor och branschdagar runt om i Sverige och berättat om ”Mer mat – fler jobb”. Vi har kopplat ihop företagare med affärsutvecklare från Ludvig & Co. Lyft det förmånliga priset på 1 600 kronor och informerat om vad en analys kan leda till. Responsen från dem som har deltagit så här långt har varit fantastisk! Framförallt berättar de att företagsanalysen har hjälpt dem att sortera och fokusera framåt, på det som gör mest nytta för det egna företaget" säger Linda Sundström, projektledare MMFJ, LRF.

Drygt 20 företag är klara med analysen och står inför nästa steg, som ofta är kompetensutveckling och/eller rekrytering av nya medarbetare.

”Våra erfarna arbetsförmedlare står redo att ta emot och matcha de behov ditt företag har. Vi har flera verktyg och möjligheter att stötta nya medarbetare att ta ett jobb i din bransch. Just nu vet vi att bland annat trädgårdsföretag har ett stort behov av att rekrytera inför säsongen. Hör av dig till någon av mina medarbetare så gör de allt de kan för att hjälpa dig att hitta rätt arbetskraft” säger Klaes Hallberg, projektchef MMFJ, Arbetsförmedlingen.

För att möta behoven tar vi även fram skräddarsydda utbildningar och kurser, både för medarbetare och företagare som behöver kompetensutveckling.

”Inför hösten erbjuder vi utbildningar i allt från ledarskap, marknadsföring och ekonomi till ystning och sparrisodling. Coronaviruset gör att vi måste vara flexibla och kanske förbereda oss för fler digitala kurser. Men det betyder inte att den här satsningen stannar av. Tvärtom. Den här utmaningen visar tydligt att svensk livsmedelsproduktion är viktig – både på kort och på lång sikt” säger Rebecca Källström, projektchef MMFJ, LRF.

Vill du också anmäla dig till en företagsanalys? Kontakta Linda Sundström på 010-1844384 eller 070-586 52 40 . Du kan också mejla: linda.sundstrom@lrf.se

(För LRF-medlemmar är kostnaden 1 600 kronor, för icke-medlemmar 2 900 kronor för en företagsanalys. Båda priserna ex. moms.)

Vet du redan nu att du behöver rekrytera nya medarbetare? Kontakta en arbetsförmedlare i din region:

Västra Götaland Gunilla Borin 010-486 16 61  gunilla.borin@arbetsformedlingen.se

Östra Skåne Pia Magnusson 010-487 34 93 pia.magnusson@arbetsformedlingen.se

Västra Skåne Katarina Nelander 010-487 34 63 katarina.nelander@arbetsformedlingen.se

Halland Daniel Jönsson 010-488 23 45 daniel.x.jonsson@arbetsformedlingen.se

Småland/Blekinge Annika Råk 010-488 57 35 annika.rak@arbetsformedlingen.se

Östergötland Jessica Sandblom 010-486 11 24 jessica.sandblom@arbetsformedlingen.se

Stockholm/Gotland/Sörmland Mats Petersson 010-487 39 90 mats.petersson@arbetsformedlingen.se

Västra Götaland Jannika Nordwall 010-487 24 84 jannika.nordwall@arbetsformedlingen.se

Gävleborg/Uppland Cecilia Eriksson 010-487 66 02 cecilia.eriksson@arbetsformedlingen.se

Norrbotten Staffan Landström 010-486 59 94 staffan.landstrom@arbetsformedlingen.se

Dalarna Edla Nilsson 010-488 87 21  edla.nilsson@arbetsformedlingen.se

Västerbotten Mats Lundström 010-4866735 mats.lundstrom@arbetsformedlingen.se

Värmland/Närke/Västmanland Jennica Kärnegård 010-488 42 22 jennica.x.karnegard@arbetsformedlingen.se 

 

Övriga kontaktpersoner:

Klaes Hallberg,  projektledare Arbetsförmedlingen, 010-487 1916 klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Jan Andersson, delprojektledare Arbetsförmedlingen, 010-487 1822 jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Kompetensutveckling

Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: 010-1844312, ing-marie.jirhed@lrf.se

Emilia Eneman, projektledare Livsmedelsföretagen:
emilia.eneman@li.se 

Mer information/ledning:

Rebecca Källström, projektchef LRF: rebecca.kallstrom@lrf.se

Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Kommunikation/press:

Anna Ekström kommunikatör LRF: anna.ekstrom@lrf.se