Sedan Sverige fick sin första livsmedelsstrategi 2017 har diskussioner pågått om hur matproduktionen ska kunna höjas. Efter decennier av tillbakagång finns nu tendenser till att självförsörjningsgraden i Sverige ska öka. Det EU-finansierade projektet Mer mat – fler jobb hoppas kunna bidra till lösningen, berättar Anders Källström.

– Jag tror på projektet eftersom det svarar på företagens vilja att utvecklas och växa. Bönderna, livsmedelsindustrin och Arbetsförmedlingen har nyckelroller både nu och i framtiden. I projektet finns också en möjlighet för företagen att göra en insats genom att öppna dörren för nya duktiga medarbetare, till exempel nyanlända. Dessutom ökar efterfrågan på svensk mat, så jag tror att det här projektet ligger helt rätt i tiden, säger Anders Källström.

Designade insatser till företagare

Björn Hellman:

– När vi pratar med våra medlemsföretag blir det väldigt uppenbart att ett av de största problemen är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka sin produktion.

Metoden för att nå målet om ökad matproduktion är att erbjuda designade insatser till företag som producerar livsmedel, som jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. De huvudsakliga aktiviteterna är så kallad företagsanalys, kompetensutveckling av företagare och medarbetare samt hjälp med rekrytering av ny personal.

Kan uppnå synergier

– Sveriges jordbruk, trädgårdsföretag och livsmedelsindustrier är ivriga att utvecklas och växa, men det finns inte nog med arbetskraft med rätt kompetens tillgängligt. Så projektet svarar på reella behov, säger Anders Johannesson, projektchef för LRF:s del.

– Om Arbetsförmedlingen och LRF samordnar sina resurser och drar åt samma håll kan vi uppnå enorma synergier. När vi kommunicerar med arbetssökande lyfter vi fram fördelarna med att arbeta i en framtidsbransch, säger Klaes Hallberg, projektchef för AF:s del och fortsätter:

– Just nu finns det osäkerhet kring Arbetsförmedlingens framtida organisation men det här projektet är något som vi ser fram emot att jobba med.

 

FAKTA:

Mer mat – fler jobb riktar sig till jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag, som vill växa och producera mer mat. Projektet erbjuder företagsanalys, kompetensutveckling inklusive ledarutbildning och hjälp med rekrytering. Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare. Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår 2019-2021 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Målen är satta på tre år och innebär att:

  • 1000 företag inom livsmedelsproduktionen, från primär- till förädlingsled, ska gå igenom företagsanalys
  • 2300 personer inom primärproduktion och förädling gå igenom kompetens- och ledarutveckling
  • 300 personer inom livsmedelsindustrin få sina kunskaper validerade
  • Matcha arbetskraft med företag
  • 10 företag gå igenom innovationsanalys
  • 600 företag ska coachas
  • 2000 personer ska få hjälp att matchas med rätt arbetsgivare
  •  

Här och nu rekryteras företag som vill utvecklas. Är du intresserad av att delta, eller vill bara veta mer? Kontakta oss!

Företagsanalys, Linda Sundström, projektledare LRF: linda.sundstrom@lrf.se och 070-5865240.

Kompetensutveckling, Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: ing-marie.jirhed@lrf.se och 063-551093.

Karin Thapper, an­svarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen: 070-377 97 39, karin.thapper@li.se

Rekrytering:

Jan Andersson, projektledare, Arbetsförmedlingen: 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Stina-Lisa Flodin, projektledare Arbetsförmedlingen: 010-486 60 48, stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

Mer information/press:

Anders Johannesson, projektchef LRF: anders.johannesson@lrf.se, 070-373 87 80

Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: 076-1253876, klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se,

Daniel Emilson, press- och mediechef Livsmedelsföretagen, 076-2758360, daniel.emilson@li.se

Läs mer om förstudien, som ligger till grund för projektet:

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/10/jobb-inom-matproduktion-engagerar/