Företagsanalys för ökad lönsamhet 

Genom vår företagsanalys har vi tillsammans med en erfaren affärsrådgivare erbjudit personlig rådgivning inom ekonomi och företagsamhet till Sveriges lantbrukare. Under projektets gång har över 1000 personer anmält sig till vårt erbjudande som avslutades den 15 februari 2022. I vår företagsanalys ingick följande:

  • Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passar den enskilda verksamhet bäst. 
  • Kraftigt rabatterade priser för medlemmar i LRF eller Livsmedelsföretagen. 
  • En handlingsplan med tydliga förslag för hur företagande kan utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser.

Läs mer om vår företagsanalys!

Utbildningar och kurser 

Kompetens är en viktig framgångsfaktor, oavsett bransch. I projektet har vi tagit fram skräddarsydda utbildningar baserat på verkliga behov. Både för företagsledare och för medarbetare. 
Läs mer om utbildningar!

Kompetenssäkring

Under projektets 4 år har vi erbjudit företag som driver industriell livsmedelsproduktion att kostnadsfritt träffa en kompetenscoach och kompetenssäkra sin personal med hjälp av branschmodellen Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk industrivalidering.
Läs mer kompetenssäkring!


Rekrytera till din gård eller företag 

Månaga inom de gröna näringarna letar efter kvalificerad personal för sina företag. I projektet har vi tillsammans med vår samarbetspartner Arbetsförmedlingen, erbjudit rekryteringsstöd genom hela procesen - från annonsering till anställning. Läs mer om vår rekryteringshjälp!