Berätta, vad handlar Mer mat - fler jobb om?

– Vi riktar oss till företag inom jordbruk, trädgård och livsmedelsförädling som vill växa och öka sin produktion. Med vår hjälp kan ditt företag göra en  företagsanalys, delta i kompetensutveckling och få stöd att hitta rätt medarbetare vid rekrytering.

Varför är det här viktigt för mig som lantbrukare?

– Det är viktigt på många sätt. Vi vet ju att de svenska matproducenterna har en hög effektivitet och erbjuder förstklassiga råvaror som efterfrågas på marknaden. Här finns en fantastisk potential att ytterligare växla upp. Vi har de allra bästa föreutsättningar i Sverige, till exempel enorma ytor outnyttjade hektar och driftiga företagare - kan det bli bättre?

Hur gör jag för att delta?

– En bra början är att göra en företagsanalys, som fokuserar på ditt företag, nuläge, möjligheter till utveckling och nästa steg i ditt företagande. Därefter kan du, om du vill, få hjälp med kompetensutveckling av både dig och dina medarbetare och med rekrytering. Vi vet ju att det finns mycket stora behov av arbetskraft hos jordbruksföretag idag.

Hur lång tid tar det att gå igenom exempelvis en företagsanalys?

– Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar, men ungefär mellan en och tre månader, spritt över tid.

Vad kostar det?

– Priset för företagsanalysen är 1 600 kronor för LRF-medlemmar, icke medlemmar betalar 2 900 kronor exklusive moms.  Marknadsvärdet på företagsanalysen är 12 000 kronor. Beroende på vilken kompetens det handlar om varierar priset på utbildning, men det är alltid lägre än marknadspriset. 

Kraftigt subventionerad företagsanalys och hjälp med kompetensutveckling och rekrytering. Det här låter nästan för bra. Finns det någon hållhake?

­ – Nej, faktiskt inte! Det enda skulle vara att erbjudandet är tidsbegränsat - anmäl dig till en företagsanalys så snart du kan.Projektet pågår till och med början av 2022, säger Anders Johannesson.

Vilka står bakom projektet?

– Det är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, Livsmedelsföretagen, branscherna inom livsmedelsproduktionen i Sverige, Gröna arbetsgivare, Krinova och Naturbruksskolornas förening. Vi startade vid årsskiftet 2018/19. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden, ESF.

Vill du också vara med? Så här gör du!

Vill du anmäla dig till företagsanalys, öka din eller dina medarbetares kompetens eller få hjälp med rekrytering?

Kontakta Linda Sundström, projektledare företagsanalys: linda.sundstrom@lrf.se eller 010-1844384 så hjälper hon dig vidare.

Läs mer: lrf.se/mermatflerjobb