Potatisfältet på Långerum, Öland. Foto: Ester Sorri.

De gröna näringarna

Det finns en rad olika verksamheter och affärsmöjligheter i de gröna näringarna med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan till exempel vara mjölk- och nötköttsproduktion, skogsbruk, entreprenad, trädgård, växtodling, turism och häst. Listan kan göras lång, närmare bestämt 63 punkter lång. Så många verksamheter räknar vi nämligen med att vi har inom de gröna näringarna, inom totalt 30 branscher.