Entreprenad

Med entreprenadföretag menas, i det här sammanhanget, lantbruksföretagare som bland annat säljer maskintjänster och andra arbetsinsatser till privatpersoner, företag och offentliga institutioner. Verksamheten är mycket omfattande och utgör i dag en av de största näringsgrenarna på gårdsnivå.

Vi har samlat ett antal kalkyler och mallar som underlättar för dig som är, eller vill bli entreprenadföretagare, att få en bättre ekonomi i din verksamhet.