Förnybart_2011_16

Företagande inom energi

Mat och foder är vanliga produkter från de gröna näringarna. Men betydligt färre vet att bonden spelar en mycket viktig och ökande roll för energiförsörjningen.

Bioenergin fjärrvärmer sveriges städer, biobränslen från jord och skog driver fordon. Sol, vind och vattenkraft på vår mark ger kraft och ljus. Den förnybara energin tillgodoser idag drygt hälften av Sveriges energibehov, som för övrigt har en totalt sett nedåtgående trend. När samhället allt tydligare strävar efter 100% förnybart skapar det fler affärsmöjligheter för företagare i de gröna näringarna.

Om energiproduktion står på tur med marknadsmöjligheter så är det bara början. 

För att nå en verkligt hållbar utveckling globalt är det tydligt att man måste hitta klimatsmarta råvaror som ersätter fossila råvaror i alla material och kemikalier som används idag. Tanken är hisnande, men forsknings- och innovationssatsningarna för bioekonomin är gigantiska och marknaderna utvecklas snabbt. På nästan alla områden kan den fossila oljan ersättas av den gröna cellen. Det svenska jord- och skogsbruket har en näst intill oändlig potential att bidra till en konsumtion som inte tär på planetens ändliga resurser. 

Marknader

Kontakt

Niklas Bergman

Expert, resurseffektivisering 08-787 53 07