Andelen biodrivmedel i vägsektorn förespås öka från dagens knappt 15 %  till 23 % 2018 enligt Energimyndigheten. LRF-medlemmarnas intresse för förnybara drivmedel växer samtidigt som marknaden också ökar. Ökningen sker mestadels med mer HVO och annan biodiesel. Intresset för förnybara drivmedel drivs bland annat av viljan att sänka eller säkra kostnaderna genom  att köpa nationellt eller lokalt producerade biodrivmedel.

En annan drivkraft är positiva miljöeffekter, där  ett av de enklare sätten att förbättra gårdens klimatprestanda sannolikt är att köpa diesel med hög andel biodrivmedel som t.ex. Preem Evolution diesel med upp till 50 % förnybar råvara. Enligt Svebio kan man generellt säga att biodrivmedlen minskar klimatgasutsläppen med hälften eller mer jämfört med bensin och diesel.

LRF Samköp har ett avtal med Agrolkortet som innebär att diesel är rabatterad med 60 öre/L och därtill ett avtal med Preem för lantbruk. Etablering av särskilda HVO-mackar sker i samarbeten mellan bönder och Energifabriken med stöd från Klimatklivet. I närtid finns varken teknik eller ekonomi inom räckhåll för småskalig produktion av biodrivmedel.  Så hur tänka och vad göra?  

I rapporten ”Kartläggning av förnybara drivmedel” har LRF låtit JTI göra en översikt bland bränslen, skatter, fordon, lagring och utsläpp av växthusgaser som en gårdsguide för den som är intresserad av förnybara drivmedel. Förhoppningsvis kan den fungera som ett stöd för trygga beslut och handling för ekonomiskt trygga produktionsförutsättningar och en mera klimatsmart produktion.