Närvärme fungerar enligt samma idé och tekniska princip, men i mindre skala. Därför lämpar sig närvärme främst för mindre samhällen. Ett typiskt svenskt närvärmeverk drivs av byalag, en grupp gröna företagare, energiföretag eller en kombination av dessa. De försörjer i regel någon skola, kyrka, hyreshus och privata bostäder med värme. Kunderna består av kommuner, kommunala bolag, fastighetsbolag och privatpersoner. Bränslet, oftast flis, kommer från närområdet. Värmen levereras till bra pris och skapar ofta arbetstillfällen på orten. 

Även biogasproduktion kan vara intressant för värmeproduktion då värmeaffären ofta ger en säkrare intäkt över tid. Om det även finns egna behov av både värme och kraft minskar känsligheten mot marknadspriserna på värme och el. LRF har tagit fram verktyg för dig som vill satsa på närvärme som du hittar under fliken Verktyg och utbildningsmaterial.