Du kan få stöd att skriva en hel affärsplan för en ny energiaffär – men lika gärna få tips om hur du hanterar en vindetablering eller hur man enklast hittar underlaget för en närvärmeanläggning.

Med jämna mellanrum gör LRF rapporter inom energi, som till riksförbundsstämman.

Det finns en rad företagsutvecklingserbjudanden i LRF:s företagarakademi, exempelvis resurseffektivisering, försäljning, samarbete och förhandlingsteknik

Verktyg

Energi & livsmedel - Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier 2015
Läs mer

Energiföretagaren - verktyget som får dig att både komma igång och utvecklas mot mer lönsamma affärer med förnybar energi.
Läs mer

Vindavtalet - En guide till överenskommelser om anläggningsarrende för vindkraft. Vindavtalet är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan jordägare, vindkraftsprojektörer och vindkraftsägare. 
Läs mer

LRF och vindkraft - Här kan du läsa LRFs policy om vindkraft och vindkraftsetablering. En grundläggande utgångspunkt för LRFs vindkraftspolicy är att ett vindkraftsprojekt ska bygga på ansvarstagande, öppenhet och dialog.
Lär mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter - Fem nyblivna vindkraftssatsare och en veteran berättar om sina skilda sätt att välja vind som företagsutveckling.
Läs mer

Om solel för lantbruk - LRF har i samarbete med Växa Sverige och DrivKraft tagit fram ett informationsmaterial för företagare på landsbygden som är intresserade av solel.
Läs mer (pdf)