LRF är delaktiga i Bioenergiportalen som stödjer och inspirerar landsbygdsföretagare inför bioenergisatsningar som kan innebära produktion av råvaror eller förädlade biobränslen. Bioenergiportalen verkar för Sveriges omställning från fossil till förnybar energianvändning.

Besök Bioenergiportalen här. 

Mer information om bioenergi hittar du här:

Svenska Bioenergiföreningen www.svebio.se   

Sveriges energiföreningars riksorganisation www.sero.se

God affärer på förnybar energi
Kontakt: Christina Bondesson
Telefon: 08-787 52 69
E-post: christina.bondesson@lrf.se