Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. 54 procent av den producerade biogasen uppgraderades och användes som fordonsgas. Produktionen uppgår till 1,7 TWh men är långt från både efterfrågan och potentialen.

Gödsel och annat biologiskt material som till exempel växtrester, innehåller energi i form av biogas - energi som du kan utvinna på gården. Energin kan du både spara och tjäna pengar på, genom att använda den själv och sälja den till andra. Dessutom; när du utvinner biogas ur gödseln, reducerar du gårdens naturliga läckage av växthusgasen metan rejält. Som en ren bonus får du även ett ännu bättre gödsel efter biogasutvinningen, än du hade från början.