Besök Framtidsföretag!

Under 2015 finns fortsatt möjlighet att besöka våra goda exempel inom energi – framtidsföretag. De utvalda Framtidsföretagen erbjuder möjlighet till studiebesök och erfarenhetsutbyte.

Eller kontakta energiansvarig i din region.

Innovationsagenda inom energi

Nytt på energiområdet är att LRF tagit fram ett förslag till Innovationsagenda inom Energi för LRF.
I och med agendan utvecklar LRF sin roll och prioriteringar för energiområdet. FOI-agendan är fokuserad på leverans av energi, med ett perspektiv som handlar om utvecklingen av de gröna näringarnas roll i en biobaserad samhällsekonomi. Du kan ta del av förslaget och lämna gärna synpunkter.

Goda affärer på förnybar energi

Det finns fortfarande goda affärer att göra inom förnybar energi, trots låga marknadspriser. På lokala och regionala marknader är intresset stort, men präglas ibland av bristen på långsiktiga politiska spelregler. Inom projektet Goda affärer på förnybar energi har LRF haft flera erbjudanden, där den subventionerade rådgivningsverksamheten inom sol, vind, vatten, biogas och bioenergi är avslutad.

Kontaktuppgifterna för de upphandlade rådgivningsföretagen finns kvar, så att du fortsatt kan få hjälp med att utveckla energiaffärerna, samverka med andra företagare och ta rätt beslut vid teknikinvesteringar.