Därför lämpar sig närvärme främst för mindre samhällen. Ett typiskt svenskt närvärmeverk drivs av byalag, små lantbrukargrupper, energiföretag eller en kombination av intressenter. De försörjer i regel någon skola, någon kyrka och ett antal bostäder med värme. Bränslet, oftast flis, kommer från närområdet. Värmen levereras till bra pris och skapar ofta arbetstillfällen på orten. 

LRF har tagit fram verktyg för dig som vill satsa på närvärme som du hittar här.