Det finns en tradition med familjehem på gårdar för barn och ungdomar, men även för psykiskt sjuka, missbrukare och kriminella. Det finns två huvudinriktningar för att bedriva grön omsorg på gården:

  • Gården hyr ut lokaler via anbudsförfrågan där till exempel kommunens anställda tillsammans med egna grupper använder gårdens miljö och djur i daglig verksamhet. Lantbrukaren är anställd som verksamhetsledare genom kommunen.
  • Gården har totalansvar för verksamheten, så kallad totalentreprenad utifrån ett anbudsförfarande.

Hur lyckas du med en satsning på Grön omsorg och vad är det som gäller? I broschyren Grön omsorg hittar du bland annat information om kommunernas beslutsprocesser och räkneexempel. Ladda ned broschyren Grön omsorg till höger på sidan.

Läs även:
Jämtländsk handbok för gröna välfärdstjänster.

För mer information:
Kontakta i första hand ditt närmaste regionkontor.
Här hittar du LRFs regionkontor.